veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Työolobarometri: Haitallisen stressin kokemus töissä lievässä kasvussa – useimmat kokevat työnsä merkitykselliseksi

Työolobarometri: Haitallisen stressin kokemus töissä lievässä kasvussa – useimmat kokevat työnsä merkitykselliseksi
17.3.2023

Työuupumusta ja haitallista stressiä kokevat eniten nuorimmat palkansaajat, naiset, alemmat toimihenkilöt sekä kunnissa työskentelevät. Kaikista palkansaajista työtään pitää merkityksellisenä jopa 85 prosenttia vastaajista, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuussa julkaisema Työolobarometri 2022.

Palkansaajien vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä ovat nytkähtäneet kasvuun pitkän tasaisen jakson jälkeen. Vaikutusmahdollisuuksia on etenkin miehillä ja ylemmillä toimihenkilöillä. Esihenkilöillä parannettavaa olisi varsinkin työn kehittämiseen kannustamisessa sekä palautteen antamisessa.

Suurin osa palkansaajista kokee työelämän laadun hyvänä useilla eri mittareilla. Tuloksissa on kuitenkin havaittavissa eriytymistä eri palkansaajaryhmien välillä.

Esimerkiksi naisvaltaisella kunta-alalla työtahti on kiivas ja vaikutusmahdollisuuksia on rajatusti. Voimavaroja kuntasektorilla luovat työn tarjoamat merkityksellisyyden ja yhteisöllisyyden kokemukset.

Palkansaajien näkemykset heidän omasta tilanteestaan työmarkkinoilla olivat pääosin myönteisiä.

Useampi palkansaaja kertoi, että työpaikalla on ennemmin lisätty kuin vähennetty henkilöstön määrää. Irtisanomisen ja lomautuksen uhat olivat maltillisella tasolla ja usko uuden työn löytymiseen palasi pandemiaa edeltäneelle tasolle. Etenkin nuorilla ja kunta-alalla työskentelevillä on vahva usko työllistymiseen.

Etätyötä tekevät etenkin ylemmät toimihenkilöt sekä valtiolla ja isoissa organisaatioissa työskentelevät. Suurin osa etätyötä tekevistä koki voivansa riittävästi vaikuttaa siihen, miten usein he etätyötä tekevät.

Palkansaajia kannustetaan jatkuvaan oppimiseen, mutta osallistumisessa on voimakkaita eroja eri palkansaajaryhmien välillä. Osaamisen kehittäminen kasaantuu vahvasti niille, joiden taidot ja kehittymismahdollisuudet ovat jo koulutuksen ja työtehtävien puolesta hyvät.

MIKÄ TYÖOLOBAROMETRI? Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu otantatutkimus, joka seuraa työelämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Tutkimuksen vuoden 2022 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä elo-lokakuun aikana tekemiin puhelin- ja verkkohaastatteluihin. Vuonna 2022 tutkimukseen vastasi 1 862 palkansaajaa. 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti