veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Tutkimus: Etätöissä ollaan tyytyväisiä – useimmat haluvat jatkaa etätyötä koronakriisin jälkeen

Tutkimus: Etätöissä ollaan tyytyväisiä – useimmat haluvat jatkaa etätyötä koronakriisin jälkeen
3.2.2021

Yli 70 prosenttia töissä olevista haluaisi tehdä jatkossakin etätöitä. Eniten etätöitä haluavat tehdä ne, joilla on siitä kokemuksia. Etätyö on lisännyt tekijöidensä työtyytyväisyyttä, työn itsenäisyyttä ja työn tuottavuutta. 

Kokemukset monipaikkatyöstä ovat valtaosin myönteisiä. ”On kaikki mahdollisuudet siihen, että Suomesta tulee etätyön suurvalta”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan etätöitä teki maalis-joulukuussa 2020 noin 1,15 miljoonaa suomalaista, lähes puolet työllisistä. He tekivät keskimäärin noin 70 etätyöpäivää.

Jopa 81 prosenttia etätyötä tehneistä haluaisi työskennellä etänä myös koronakriisin jälkeen. Eniten kannatusta saa yhdistelmä: välillä etänä, välillä työpaikalla. 

Koko ajan etätöitä tekisi 15 prosenttia kyselyyn vastanneista ja 36 prosenttia osan viikosta. 21 prosenttia haluaisi tehdä etätöitä, mutta ei voi. 

Haluaisitko tehdä etätöitä jatkossa? 

Tammikuu 2021 (n=1 061). Lähde: Kantar TNS, Työelämägallup, tammikuu 2021

”Tulevaisuuden työelämän suosikki on hybridityö: työtä tehdään vaihdellen työpaikalla, kotona tai vapaa-ajan asunnossa.” Pentikäisen mukaan tämä on hyvä malli myös monelle työnantajalle.

Etätöitä halutaan tehdä sitä enemmän, mitä isommasta työyhteisöstä on kysymys. Erityisen paljon etätyöhaluja on valtiolla ja järjestöissä. Näissä on usein työtehtäviä, joita voi hyvin hoitaa etänä. 

Viidennes haluaisi tehdä monipaikkatyötä vapaa-ajan asunnossaan. 

Etätyössä enemmän plussia kuin miinuksia

Monipaikkatyön saldo koetaan Pentikäisen mukaan kiistatta positiiviseksi.

”Työn itsenäisyys on kasvanut, työtyytyväisyys on lisääntynyt, oman työn hallinta on kasvanut, tuottavuus on parantunut ja kiire on vähentynyt. Nämä ovat suuria asioita. Toki on myös kielteisiä kokemuksia.”

Tulokset ovat monelta osin hieman heikentyneet edellisestä, elokuussa tehdystä kyselystä

Jatkuva etätyö myös väsyttää ja työntekijät kaipaavat työkavereitaan. Etätyö näyttää vähentävän työajan merkitystä ja yli puolet vastaajista arvioi etätyön vaikeuttavan  työ- ja vapaa-ajan erottamista.

”Kokemukset monipaikkatyöstä ovat kuitenkin selvästi positiivisella laidalla”, Pentikäinen vertaa tuloksia.

Jopa 72 vastaajista prosenttia kokee, että työnantajan suhtautuminen etätyöhön on ollut myönteistä. Useimpien mielestä sitoutuminen työantajaan on lisääntynyt.

Nuoret tarvitsevat etätyössä enemmän tukea

Nuorilla näyttää olevan eniten ongelmia etätyöajan työ- ja perhearjessa. Toisaalta etätyö on monille nuorille mieluista. Samalla tuottavuuskokemukset ovat muita heikommat ja sitoutuminen työnantajaan on vähentynyt eniten. 

”On riski, että nuoret työntekijät jäävät etätyössä yksin. Työpaikan hiljainen tieto ja työyhteisön tuki jäävät osalta saamatta. Nuorille työntekijöille pitää antaa riittävästi tukea”, Pentikäinen sanoo.

Työmatka-ajasta huima säästö 

Työmatka-aikaa säästyi etätyöntekijöillä keskimäärin noin 50 minuuttia vuorokaudessa, mikä tarkoittaa kansantalouden tasolla noin 2,75 miljoonaa vuorokautta. 

Kuinka paljon olet etätöitä tekemällä säästänyt työmatkaan kuluvaa aikaa yhden työpäivän aikana? 

Tammikuu 2021, jos on ollut etätöissä (n=616) Lähde: Kantar TNS, Työelämägallup, tammikuu 2021

Merkittävä ajansäästö antaa monelle mahdollisuuksia käyttää aikaansa muihin asioihin, vaikka perheen kanssa, opiskeluun tai liikuntaan.

”Tällä voi olla suuri vaikutus hyvinvointiin”, Pentikäinen sanoo.

Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Vastaajia oli 1061. Kysely tehtiin vuodenvaihteessa.

Lue myös: Etätöissä maaliskuun alusta lähtien  – mitä kuluja saa vähentää verotuksessa?

Lue myös: Verohallinto:  Satunnaisesta etätyöstä 225 euron verovähennys – enimmäismääriä ei korotettu

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti