veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Etätöissä ollaan tyytyväisiä – kiire vähenee, perheelle jää enemmän aikaa

Etätöissä ollaan tyytyväisiä – kiire vähenee, perheelle jää enemmän aikaa
2.10.2020

Etätöitä tekevät ovat yllättävän tyytyväisiä etätöihin. Moni – jopa kolme neljästä työntekijästä – haluaa tehdä niitä jatkossakin.

Suomen Yrittäjien työelämägallupiin vastanneista 46 prosenttia kertoo tehneensä etätöitä. Eniten etätöitä tehtiin järjestöissä (73 %) ja vähiten kunnissa tai kuntayhtiössä (37 %).

Arviolta noin miljoona suomalaista on tehnyt tänä vuonna etätöitä. Eniten etätöitä ovat tehneet johtavassa asemassa työskentelevät sekä ylemmät ja alemmat toimihenkilöt. Etätyötä tehneistä 48 prosenttia on ollut miehiä, 46 prosenttia naisia.

Puolet etätyötä tehneistä vastaajista kertoo työtyytyväisyyden lisääntyneen selvästi tai jonkin verran. Vajaalla viidenneksellä työtyytyväisyys oli vähentynyt.

Työn itsenäisyys lisääntyi 55 prosentilla etätyötä tehneistä. Myös oman työn hallinta kehittyi parempaan suuntaan: 42 prosentilla parani, 44 prosentilla pysyi samana ja 11 prosentilla huononi.

Vain viidesosa vastaajista ei haluaisi jatkossa tehdä etätöitä. 22 prosenttia haluaisi, mutta ei voi, 39 prosenttia haluaisi tehdä etätöitä osan viikosta ja 12 prosenttia koko ajan.

Etätöitä tehneistä 95 prosenttia teki töitä kotona, 21 prosenttia vapaa-ajan asunnolla ja 15 prosenttia jossain muualla. Hieman yllättäen eniten vastaajista vapaa-ajan asunnolla työskentelivät alle kolmekymppiset työlliset.  

Työntekijöiden työergonomiaan kannattaa panostaa etätöissä

Jos etätyö lisääntyy, suurin tarve on ergonomiselle etätyöpisteelle kotona (38 %). Erillisen työtilan tai -huoneen tarvitsisi 25 prosenttia ja paremmat työvälineet 20 prosenttia.

Vastaajista 32 prosenttia ei koe tarvitsevansa mitään muutoksia työolosuhteisiinsa kotona.

Elokuussa tehdyn yrittäjägallupin mukaan 30 prosenttia yrityksistä aikoo lisätä etätyöskentelyä pysyvästi. Eniten tällaisia yrityksiä on pääkaupunkiseudulla.  Yrityksistä 60 prosentissa on korona-aikana tehty etätöitä.

Etätyö säästää aikaa muuhun elämään

Etätyötä tehneistä vastaajista 42 prosenttia kertoo säästäneensä työmatka-aikaa puolesta tunnista tuntiin, 16 prosenttia tunnista puoleentoista ja 11 prosenttia yli puolitoista tuntia.

Työarkeen liittyvät ongelmat vähenivät 26 prosentilla vastaajista ja lisääntyivät 24 prosentilla.

Perhearjen ongelmat vähenivät 29 prosentilla ja lisääntyivät 19 prosentilla. Kiire väheni 35 prosentilla ja lisääntyi 16 prosentilla vastaajista.

Suomen Yrittäjien työelämägallupin tehtiin syyskuussa. Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 039 Suomessa asuvaa työntekijää.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti