veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Käytän etätöissä omaa nettiyhteyttäni – miten vähennän netin ja työhuoneen kulut?

Käytän etätöissä omaa nettiyhteyttäni – miten vähennän netin ja työhuoneen kulut?
19.2.2024

Teen etätöitä omalla nettiyhteydellä. Miten vähennän työhuoneen ja nettiyhteyden kulut vuoden 2023 verotuksessa?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Voit vaatia kaavamaisen 940 euron suuruisen työhuonevähennyksen tuloistasi, mikäli teet etätyöpäiviä yli 50 prosenttia kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä.

Kotona vähemmän ja satunnaisesti etätöitä tekeville on tarjolla 470 euron ja 235 euron vähennys. Puolisoista kumpikin voi saada kaavamaisen 940 euron työhuonevähennyksen edellytysten täyttyessä.

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, sähkön, lämmön ja siivouksen. Myös kalusteet, eli työpöytä tai työtuoli sisältyvät kaavamaiseen vähennykseen, niitä ei siis voi vähentää enää erikseen.

Kaavamaisen työhuonevähennyksen kohdalla kuluja ei tarvitse eritellä eikä niistä tarvitse esittää tositteita.

Mikäli työhuoneen menoja haluaa vaatia vähennettäväksi todellisten kulujen mukaan, tulee niistä esittää tarkempi selvitys ja laskelma. Vähennyksen hyväksymisessä todellisten kulujen mukaan on paljon enemmän tapauskohtaista harkintaa kuin kaavamaisessa vähennyksessä.

Nettiyhteyden ja muiden tulonhankintaan liittyvien menojen osalta nyrkkisääntönä on, että kuluista saa vähentää puolet, mikäli se liittyy osittain tulonhankintaan ja on näyttöä tietokoneen työkäytöstä. Tämä edellytys täyttyy etätyöskentelijällä.

Jos taas hankinta palvelee pääasiallisesti tulonhankintaa, sen saa vähentää kokonaan. Jos esimerkiksi nettiyhteys on pääasiassa työkäytössä, kulut voi vähentää kokonaan. Huomaa, että nettiyhteys ei sisälly työhuonevähennykseen. Sen voi vähentää työhuonevähennyksen lisäksi.

Vähennystä varten verovelvollisen on tarvittaessa ilmoitettava ammattinsa sekä annettava selvitys siitä, kuinka paljon ja mihin tietokonetta työssä käytetään. Tavanomaisen yksityiskäytön perusteella vähennystä ei evätä.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan kulut puolitetaan, jos puolisot käyttävät samaa tietoliikenneyhteyttä tulonhankinnassa. Molemmat voivat vähentää nettiyhteyden kuluja 25–50 % kulujen kokonaismäärästä.

Palkansaajana on syytä huomioida, että saat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, jos palkkatuloja on vähintään sen verran. Menoja ei kannata verotuksessa vaatia vähennettäväksi, ellei tämä euroraja ylity.

Ota huomioon sekin, että et saa verohyötynä takaisin koko 750 euron ylittävää osuutta. Voit arvioida saamasi verohyödyn lisätuloista maksamasi veroprosentin avulla. Jos lisäprosenttisi on esimerkiksi 40, vähennyksestä saamasi verohyöty on suunnilleen 40 % siitä euromäärästä, joka ylittää 750 euroa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti