veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Palkkaa vai eläkettä? Tässä verotuksen erot

Palkkaa vai eläkettä? Tässä verotuksen erot
16.10.2019

Kun eläkkeelle jäätyä saa uuden verokortin, ennakonpidätysprosentti voi olla yllätys, ellei peräti järkytys. Työssäkäynnin loputtua tulot pienenevät, mutta verotus ei näytä kevenevän vastaavasti.

Verokortin prosentti ei kuitenkaan kerro kaikkea. Palkasta ja eläkkeestä peritään erilaisia veroja ja veronluonteisia maksuja (ks. kuvio alla), ja myös verotuksessa tehtävät vähennykset poikkeavat.

Vuositulo 25 000 euroa, keskimääräiset kunnallis- ja kirkollisveroprosentit 2019

Esimerkiksi työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja peritään vain palkasta. Vuonna 2019 ne ovat 53–62-vuotiailla 9,75 prosenttia ja muilla maksuvelvollisilla 8,25 prosenttia. Nämä tulevat palkansaajalla verokortin prosentin päälle. Eläkkeestä niitä ei peritä.

Tänä vuonna pelkästään eläketulosta puolestaan peritään sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua (1,61 prosenttia).

Myös verovähennyksissä on isoja eroja. Eläketulosta ei saa palkkatulojen hankkimiseen liittyviä vähennyksiä eikä ansiotulovähennystä ja työtulovähennystä. Eläkkeensaajien omat vähennykset taas ovat kunnallisverotuksen ja valtionverotuksen eläketulovähennykset.

Eläkkeiden verotusta kiristettiin vuonna 2013, kun otettiin käyttöön eläketulon lisävero. Se kohdistuu yli 47 000 euron vuosieläkkeisiin. Samaan aikaan otettiin käyttöön suurituloisimmilta ansiotulonsaajilta (myös eläkkeensaajilta) perittävä ”solidaarisuusvero”. Sitä peritään, kun verotettavat ansiotulot ovat vähintään 76 100 euroa vuodessa.

Verot ja veronluonteiset maksut vuonna 2019, prosenttia eläkkeestä ja palkasta

Vuositulo 25 000 euroa, keskimääräiset kunnallis- ja kirkollisveroprosentit

Vero/maksu Palkansaaja
(TyEL
6,75 %)
Palkansaaja
53–62 -v.
(TyEL 8,25 %)
Eläkkeen-
saaja
Palkansaajan eläkevakuutusmaksu 6,75 % 8,25 % 0,00 %
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1,54 % 1,54 % 0,00 %
Työttömyysvakuutusmaksu 1,50 % 1,50 % 0,00 %
Kunnallisvero 9,32 % 8,88 % 19,15 %
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 0,00 % 0,00 % 1,55 %
Kirkollisvero 0,65 % 0,62 % 1,34 %
Valtion tulovero 0,00 % 0,00 % 0,25 %
Yle-vero 0,65 % 0,65 % 0,65 %
Kaikki verot ja maksut 20,40 % 21,40 % 22,90 %

NUMERO 1,6 Vuoden 2018 lopussa eläkettä maksettiin Suomessa 1,6 miljoonalle henkilölle. Heistä 1 542 000 asui Suomessa. Suomen väestöstä 28 prosenttia sai eläkettä tai perhe-eläkettä tai molempia. Ulkomailla asuvia eläkkeensaajia oli 58 000. Lähde: ETK ja Kela Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Taloustaito Bonuksessa 28.8.2019. Voit lukea Taloustaito Bonusta, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelujemme käyttäjäksi.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti