veronmaksajat.fi

VEROT

Miten kunnallisveroprosentin muutos vaikuttaa eläkkeeni verotukseen?

Miten kunnallisveroprosentin muutos vaikuttaa eläkkeeni verotukseen?
4.4.2024

Harkitsen muuttavani toiseen kuntaan, jossa kunnallisveroprosentti on kaksi prosenttiyksikköä alempi kuin nykyisessä kotikunnassani. Miten kunnallisveroprosentti vaikuttaa eläkkeeni verotukseen? Eläkkeeni veroprosentti on nyt 14,5 prosenttia. Jos muutan tähän toiseen kuntaan, laskeeko eläkkeeni veroprosentti 12,5 prosenttiin?

Verojuristi Maisa Katisko vastaa: 

Kunnallisveroprosentti ei vaikuta eläkkeesi veroprosenttiin ihan näin suoraviivaisesti.

Eläkkeensaajan puhdas ansiotulo tarkoittaa yleensä eläketulojen bruttomäärää, jos henkilöllä ei ole muita ansiotuloja. Eläkkeensaajan puhtaasta ansiotulosta vähennetään perusvähennys ja eläketulovähennys sekä mahdollinen aiemmilta vuosilta vahvistettu ansiotulolajin tappio, jonka jälkeen saadaan verotettava tulo. Tätä tuloa verotetaan sitten kunnan vuosittain vahvistaman kunnallisveroprosentin mukaan.

Vähennysten takia prosenttiyksikön muutos kunnallisveroprosentissa ei yleensä tarkoita sitä, että eläkkeen veroprosentti laskisi saman verran, vaan tavallisesti se laskee vähemmän. Tämä korostuu erityisesti pienemmissä eläkkeissä.

Perusvähennyksen ja eläketulovähennyksen määrät ovat sidottuja eläketulon suuruuteen. Kun eläke on riittävän iso, menettää molemmat vähennykset. Näin ollen suurella tulotasolla, jolla ei enää saa vähennyksiä, vaikutus eläkkeeseen onkin juuri kunnallisveroprosentin muutoksen verran.

Kunnallisveroprosentin muutos voi vaikuttaa eläkkeen veroprosenttiin korkeintaan kunnallisveroprosentin muutoksen verran, ei enempää.

Taulukossa on esimerkki siitä, miten yhden prosenttiyksikön muutos kunnallisveroprosenttiin vaikuttaa maksettavan veron määrään eri eläketulotasoilla:

  a) b) c)
Bruttoeläke, e/v. 20 000 40 000 60 000
Vähennykset yht. -8 518 -2 389 0
Verotettava tulo 11 482 37 611 60 000

Kunnallisveroprosentin 1 %-yks. muutoksen vaikutus maksettavaan veroon, e/v.

115 376 600

Esimerkki: Matti saa vuodessa eläketuloja 20 000 euroa. Hän asuu Akaassa, jossa kunnallisveroprosentti vuonna 2024 on 9,9 prosenttia. Matti maksaa eläkkeestään veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä 2 908 euroa, eli noin 14,5 prosenttia koko bruttoeläkkeestään.

Matti harkitsee muuttavansa Pirkkalaan, jossa kunnallisveroprosentti vuonna 2024 on 7,9 prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä vähemmän. Pirkkalassa samasta 20 000 euron eläkkeestä maksettaisiin veroja ja maksuja yhteensä 2 678 euroa (-230 euroa), eli noin 13,4 prosenttia (-1,1 %-yks.) koko eläkkeestä, sillä tällöin eläketulovähennys ja perusvähennys pienentävät kunnallisveroprosentin muutoksen vaikutusta kunnallisveroihin ja kokonaisveroprosenttiin. Luvut eivät sisällä kirkollisveroa.

HUOMAA | Kunnallisvero maksetaan sen kunnan mukaan, jossa verovelvollinen asui vuoden viimeisenä päivänä. Jos Matti muuttaa Akaasta Pirkkalaan vuonna 2024, hänen kunnallisveroprosenttinsa muuttuu vasta vuonna 2025.

Verojuristivastauksen laskelmat on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton ekonomisti Janne Kalluinen.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti