veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Työeläke ei kartu työnantajan maksamista oikeudenkäyntikuluista

Työeläke ei kartu työnantajan maksamista oikeudenkäyntikuluista
30.1.2024

Veronalaisista oikeudenkäyntikuluista, jotka työnantaja on maksanut työntekijän puolesta, ei kerry työeläkettä. Ne eivät ole työntekijän eläkkeen perusteena olevaa työansiota, koska ne eivät ole vastiketta työstä. Työeläke perustuu työnteosta saatuun työansioon.

Eläketurvakeskukselta on tiedusteltu, vaikuttaako korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös 2023:116 työeläkevakuuttamiseen. On kysytty, maksetaanko TyEL-maksu, kun työnantaja maksaa työntekijän veronalaiseksi palkaksi katsotut oikeudenkäyntikulut työntekijän puolesta. ”Ei vaikuta. Ei makseta”, kirjoittaa ratkaisupäällikkö Monika Sievänen ETK:n blogissa.

Oikeudenkäyntikulujen maksamisen lisäksi työnantaja saattaa korvata työntekijälle verot, jotka tälle määrätään sillä perusteella, että työnantajan maksamat rikosasian oikeudenkäyntikulut on katsottu työntekijän veronalaiseksi palkaksi.

”Työeläkevakuuttamisessa työnantajan työntekijälle korvaamaa verojen osuutta ei lueta mukaan TyEL-ansioon, koska myöskään tällainen suoritus ei ole vastiketta työntekijän työnantajalleen tekemästä työstä. Verotuksessa suoritus voi olla veronalainen”, Sievänen kirjoittaa. 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti