veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Useimmat eivät vähennä työskentelyä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla

Useimmat eivät vähennä työskentelyä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla
30.1.2024

Suurin osa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ottaneista jatkaa työskentelyä kuten ennenkin, eikä heidän palkkatasonsa muutu. Vain noin viidennes eläkkeen nostaneista näyttää vähentävän työntekoa, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottamisen jälkeen noin 60 prosentilla palkansaajista palkkatulot säilyivät samana, vaihtelivat kuten ennen eläkettä tai kasvoivat, kun asiaa seurattiin vuoden ajan eläkkeen aloittamisesta. Tämä viittaa siihen, ettei työskentelyä vähennetty eläkkeen nostamisen jälkeen.

Melko pieni joukko, noin viidennes, osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista jatkoi työskentelyä aiempaa matalammalla palkkatasolla eli näytti vähentävän työntekoa.

”Palkkatulojen perusteella iso osa ei vähennä työntekoa. Kokonaisuudessaan osittainen vanhuuseläke ei näytä merkittävästi pidentävän työuria. Jo aiemman tutkimuksen perusteella tiedämme, että työssäkäyvät 61-vuotiaana osittaisen eläkkeen ottaneet siirtyvät muita aiemmin varsinaiselle vanhuuseläkkeelle”, sanoo erikoistutkija Ilari Ilmakunnas Eläketurvakeskuksesta tiedotteessa.

Miten palkkatulot kehittyvät OVE_lla Kuva_ETK_.jpg

Hänen mukaansa osalle voi olla vaikeaa vähentää työtunteja osittaisen vanhuuseläkkeen nostamisen jälkeen, esimerkiksi jos työnantaja ei ole halukas järjestelyyn.

Joidenkin työura saattaa lyhentyä osittaisen vanhuuseläkkeen seurauksena
Näin voi käydä, jos palkansaaja poistuu työelämästä tämän eläkkeen avulla tai jos eläkkeen ja työttömyysetuuksien saaminen yhtä aikaa pitkittää työttömyyttä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista 17 prosentilla palkkatulot loppuivat seurannan aikana. Lähes puolet tästä ryhmästä sai työttömyysetuuksia jossain vaiheessa seurantajaksoa. 

Kolme neljästä osittaisen eläkkeen nostaneesta palkansaajasta otti puolet karttuneesta eläkkeestään. 50 prosentin eläkettä nostivat erityisesti ne, joilla palkkatulot loppuivat seurantajakson aikana.

"Suuremmalla osittaisella vanhuuseläkkeellä kompensoidaan merkittävästi pienentyneitä tuloja", erikoistutkija Susanna Sten-Gahmberg arvioi.

Sen sijaan 25 prosentin eläkkeen valinneet jatkoivat usein työskentelyä aiempaa matalammalla palkkatasolla eli vähensivät työskentelyä.

"Mikäli eläke pidentää työuria, voi sen olettaa tapahtuvan erityisesti niillä, jotka ottavat pienemmän osittaisen vanhuuseläkkeen."

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio on kasvanut tasaisesti

  • Noin joka viides ottaa eläkkeen ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Osittainen vanhuuseläke on ollut selvästi aikaisempaa osa-aikaeläkettä suositumpi.
  • Suurin osa ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen heti kun mahdollista eli 61-vuotiaana.
  • Noin 80 prosenttia kaikista osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneista nostaa 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä.
  • Miehet, yrittäjät, yksityisellä sektorilla työskentelevät, työttömät ja ne, joilla on pidempi työura, valitsevat osittaisen vanhuuseläkkeen muita todennäköisemmin ennen varsinaista vanhuuseläkeikää.
    Lähde: ETK

Tutkimuksessa on tarkasteltu palkansaajia, joiden palkkatietoja voitiin seurata 14 kuukautta ennen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamista ja 12 kuukautta sen ottamisen jälkeen. Henkilöt eivät saavuttaneet varsinaista vanhuuseläkeikää seurannan aikana

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti