veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Saan asiakkaaltani kotikäynnillä tipin – onko se ilmoitettava verottajalle?

Saan asiakkaaltani kotikäynnillä tipin – onko se ilmoitettava verottajalle?
8.5.2024

Teen sosiaalihuollon kotikäyntejä. Toisinaan hoidettavat asiakkaani kokevat palveluni niin hyväksi, että haluavat antaa minulle ylimääräisenä kiitoksena käteistä. Voinko tulkita nämä alle 5 000 euron tipit verovapaiksi lahjoituksiksi, joita ei tarvitse ilmoittaa verottajalle?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Sinun täytyy ilmoittaa saamasi tipit Verohallinnolle. Työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettua vastiketta pidetään verotuksessa joko verotettavana palkkana tai työkorvauksena. Koska saamasi suoritukset perustuvat työn tekemiseen toisen hyväksi, ne ei eivät ole vastikkeettomia.

Lahjoitus on luonteeltaan täysin vastikkeeton suoritus, johon ei liity minkäänlaista vastasuoritusta.

Sillä ei ole asiassa merkitystä maksaako asiakas tipin vapaaehtoisesti ja omasta aloitteestaan. Palvelurahat, tipit yms. suoritukset ovat veronalaista tuloa riippumatta siitä, verotetaanko toiminta tuloverolain vai elinkeinoverolain mukaan. Ammatinharjoittajan tulee ilmoittaa saamansa tipit elinkeinoveroilmoituksessa ja palkansaajan esitäytetyllä veroilmoituksella.
 
Jos tipin saaja on yrittäjä, on palvelurahojen arvonlisäverotuksessa sen sijaan merkitystä sillä, ovatko ne oma-aloitteisia vai pakollisia.

Tavaran tai palvelun myyminen kuuluu arvonlisäverolain soveltamisalaan, jos myynti tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Pakolliset palvelurahat kuuluvat liikevaihtoon, ja ne ovat arvonlisäverollisia, jos vähäisen toiminnan 15 000 euron raja ylittyy tilikaudella. Pakollisuus määritellään esimerkiksi sillä, että palvelurahan lisääminen laskuun on mainittu yrittäjän hinnastossa. 

Sen sijaan asiakkaan vapaaehtoisesti maksamat palvelurahat yrittäjälle eivät ole vastiketta myydystä tavarasta tai palvelusta, joten ne jäävät arvolisäverotuksen ulkopuolelle.

Arvonlisäverovelvollisen yrittäjän on syytä pitää kirjanpidossaan erillään arvonlisäverolliset ja -verottomat palvelurahat maksettavan arvonlisäveron laskemista varten.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti