veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Kuinka tehdä hyvää sijoittamalla? 5 keinoa ja neuvo

Susanna ja Seija Miekk-oja-Järvinen
Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen

50+ talous 

Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen ovat pankkitaustaisia säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijoita, jotka keskittyvät keski-iän ja sen jälkeiseen taloudelliseen hyvinvointiin. Seuraa Twitterissä @SMiekkoja

Pilkkanauru, jonka kuulin pankin juhlassa vahingossa, soi yhä korvissani. Naurun kohteena oli uusi Kestävä Arvo -osakerahasto, jonka liikkeelle laskemisesta rahastoyhtiön toimitusjohtajana vastasin. Siitä on 20 vuotta, ja rahasto on sittemmin ollut yksi maailman parhaista. 

Nyttemmin vihreys on aikuistunut, ja kestävyys on siirtynyt viestintäosastoista yhtiöiden strategiaan. Muutos on suuri. Suursijoittajat miettivät, miten kestävyys nivotaan omistamiseen ja varojen hoitamiseen. Samanlainen mietintä on ajankohtaista yksityishenkilöille.

Tietoa hakemassa  

Hätkähdin, kun amerikkalaisen varainhoitotalon ESG-analyytikko kertoi, että käyttää kahtakymmentä eri tietolähdettä kestävyyden arviointiin. Kerätyn tiedon yhteenlaskettu kustannus on vuositasolla noin 300 000 dollaria. Tämä kuvaa investointien suuruutta, joita varainhoitajat ja rahastoyhtiöt joutuvat tekemään; finanssidataa on helposti saatavilla, mutta ESG-dataa ei, koska alalta puuttuu vielä yhteinen standardi. 

Esimerkkejä ympäristöllisestä ja yhteiskunnallisesta kestävyydestä sekä hyvästä hallintotavasta (ESG)

Ympäristö (E) Yhteiskunta (S) Hallinto (G)
Ilmastonmuutos Työympäristö, ml. orjuus
ja lapsityövoima
Johdon palkitseminen
Kasvihuonekaasut Paikallisyhteisöt, ml. alkuperäisyhteisöt Lahjukset ja korruptio
Resurssien köyhtyminen, ml. vesi Konfliktit ja humanitaariset kriisit Hallinon monimuotoisuus ja rakenne
Jäte ja ympäristösaaste Terveys ja työturva Oikeudenmukainen
verkkostrategia
Metsien hakkuu Työntekijöiden suhteet ja
monimuotoisuus
 

Lähde: UNPRI ja Euroopan komissio

Miten ja mistä siis voin yksityishenkilönä löytää yrityskohtaista ESG-dataa tuotteista, palveluntarjoajista ja yrityksistä, jotta voin vaikuttaa tuottoon arvojeni mukaisesti? Selkeää vastausta ei vielä ole, mutta lähdin käytännön kautta etsimään. Kirjasin työn vaiheita, kuten Sijoittaen voit vaikuttaa, jos haluat -blogissa lupasimme. 

VIISI PERINTEISTÄ KEINOA SELVITTÄÄ SIJOITUSTEN VAIKUTTAVUUTTA

1. Vastaako sijoitussalkkuni arvovalintojani?                                                      

Etsi verkosta käyttämiesi palveluntarjoajien Vastuullinen sijoittaminen tai Vastuullisuuskatsaus otsikon alta vastuullisuuden periaatteet. Vertaa periaatteita omaan arvomaailmaasi. Ota selvää, mitkä ovat palveluntarjoajan yhteistyötahot kestävyyden osalta, niiden kautta vaikutat välillisesti.

2. Mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sijoitukseni vaikuttavat?

Moni yhtiö ja myös rahasto kertoo raportissaan, mihin 17:sta YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ne eniten vaikuttavat. Tämän tiedon tulisi löytyä raporteista.

3. Käyttääkö rahastoni salkunhoitaja hänelle antamaani valtuutta äänestää, entä äänestänkö itse?

Selvitä verkosta tai neuvojalta, miten palveluntarjoajasi on mukana päättämässä asioista, eli miten ääntäsi käytetään: kuinka usein ja mistä kestävyyden kysymyksistä vuoden tapaamisissa on vaikutettu/äänestetty. Erityisen kiinnostavaa on, kuinka usein ja missä kysymyksissä on äänestetty yhtiön hallituksen esitystä vastaan.

4. Ovatko salkussani korostuneet ne yhtiöt, jotka vaikuttavat ilmastomuutokseen positiivisesti?

Selvitä, mitä osuutta vaikuttavuusrahastot sijoituksistasi edustavat, ja tuleeko niiden osuutta lisätä. Pääosa vaikuttavuusrahastoista keskittyy ilmastoteemaan. Tähänkin pätee hajauttamisen tarve, valitse useampi teema. 

Etsi yhtiöitä toimialoilta, joilla on ilmastokysymyksiin suurin vaikutus: esimerkiksi vesi ja viemäröinti, liikenne, rakentaminen, teollisuustuotanto tai ICT. 

Selvitä, mihin etf:iin eli indeksiosuusrahastoihin olet sijoittanut. Indeksien nimi kertoo, mihin markkinaan indeksi sijoittaa.  Mikäli toisin ei ole mainittu, niin edustettuna ovat kaikki toimialat ja niiden edustamat yhtiöt. Jos nimessä näkyy ESG tai SRI (Social Responsible Investing), niin jonkinlaista rajausta on tehty. 

Rahastojen hiilijalanjäljen yleisin mittari on hiili-intensiteetti, jonka pieneneminen on positiivista. Mittari kuvaa rahaston päästöjen määrän suhteessa omistettujen yhtiöiden liikevaihtoon. Hiilijalanjäljen raportoi moni rahastoyhtiö ja yritys, sekä keskitetysti Morningstar.

Tarkista myös, onko salkussasi yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen asetettuihin tavoitteisiin niin sanotun science-based targeting (SBT) mukaisesti.

Innovatiivisuus kukoistaa erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemisen ympärillä. Cleantech-yhtiötä on paljon, joten muista hajautus. 

Korkosijoittajalle vihreät joukkolainat edustavat vihreää vaihtoehtoa, johon pääsee kiinni rahastojen kautta.

5. Onko salkussani parhaita yrityksiä tai kestävyysarvion parantajia?

Mikäli käytät varainhoitajaa niin pyri selvittämään, kuinka laaja ESG-tietolähteiden kirjo heillä on käytössään sekä kuinka hyvin he ovat sisäistäneet kestävyyden merkityksen ja hyödyntävät sitä sijoituspäätöksiä tehdessään. Tutki eri varainhoitoratkaisujen ESG-mittareiden kehityksen suuntaa ja tee johtopäätökset.

Yritysten verkkosivuilta ei ilmene niiden ESG-rating, mutta sieltä löytyy tieto siitä, kuuluvatko ne joihinkin kestävyysindekseihin, mikä merkitsee, että ne ovat kestävyydessä ja vastuullisuudessa toimialansa kärkiluokkaa. Tiina Landau ja Hanna Silvola suosittelevat kirjassaan ”Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin” sijoittamaan eri kestävyysindekseihin kuuluviin yhtiöihin. Tämä on yksi kestävyyden laadun tae.

NEUVO

Kestävyyden huomiointi ei ole oikotie vaikuttaa tuoton suuruuteen. Vain jos löytää itse tai varainhoitaja löytää puolestasi toimialalle taloudellisesti olennaiset kestävyyden kysymykset ja niistä dataa, sekä osaa verrata eri yritysten menestymistä tältä osin keskenään, voi löytää piiloarvoa.

Miten toimia?

1) Etsi toimialat, jotka voivat olla palveluillaan tai tuotteillaan ratkaisemassa planeetan säilymistä.

2) Etsi toimialalta yhtiöt, jotka pärjäävät parhaiten toimialalle taloudellisesti olennaisissa ESG-kysymyksissä.

3) Hae yhtiön vastuullisuusraportista tavoitteet (esimerkiksi Pariisin ilmastotavoitteisiin sitoutuminen), jotka ovat kovat, mutta realistiset.

OTA SELVÄÄ ASIOISTA Kestävyyden lukutaito syntyy asteittain, ja ensimmäinen vaihe vaikuttaa on ottaa asioista selvää. Kaikilla markkinaosapuolilla on paljon oppimista varojen ohjaamiseksi kestäviin kohteisiin, jotta planeettaamme säilyisi. Kuitenkin tällä oppimisella voimme tehdä hyvää ja samalla kasvattaa varallisuutemme arvoa.

Miten EU:n kestävyyspaketti vaikuttaa sijoitusneuvontaan?

Vaikka ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät ESG-mittarit tuntuisivat kaukaisilta ja vaikeilta asioilta, joutuvat piensijoittajatkin jatkossa ottamaan asiaan henkilökohtaisesti kantaa. Jatkossa sijoittajille pyritään antamaan työkaluja sijoitusten vertailuun tässä suhteessa. EU pyrkii saavuttamaan vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet asettamalla velvoitteita sijoitustuotteiden tarjoajille ja sijoitusneuvontaa antaville tahoille. 

Sijoittajien saama informaatio lisääntyy, kun toimijoiden on muun muassa kerrottava, miten kestävyysriskit otetaan huomioon toiminnassa, niiden odotettavissa olevat vaikutukset sijoitustuotteiden tuottoon, millaiset kestävät kokonaisvaikutukset sijoitustuotteilla on ja miten kestävyystavoitteiden saavuttaminen varmistetaan.

Samalla autetaan sijoittajia vertailemaan sijoitustuotteiden ympäristövaikutuksia määrittämällä yhtenäinen markkinakäytäntö sijoitusten hiilijalanjäljen mittaamiseen. Markkinatoimijoiden pitää kertoa, miten sijoitustuotteiden kestävyyden arvioinnissa on käytetty näitä yhtenäisiä kriteerejä. Toimijoiden on myös pidettävä huoli, että markkinointi on linjassa kestävyystiedonantojen kanssa, eli markkinoinnissa ei käytetä ”viherpesua”. 

Sijoitustavoitteita asetettaessa ja sijoitusten soveltuvuutta arvioitaessa asiakkaalta kysytään jatkossa mieltymyksiä ja tavoitteita myös ESG-tekijöiden suhteen. Asiakkaalle on myös kerrottava, miten nämä tavoitteet on otettu huomioon palvelun tarjoamisessa.

Säännöksillä on myös seurannaisvaikutuksia raportointiin. Säännösten on tarkoitus tulla pääosin sovellettaviksi vuoden 2020 aikana. 

Voit jo ryhtyä varautumaan uuteen aikaan haastamalla sijoitusneuvojaasi kestävyyskysymyksillä.

Seija Järvinen ja Susanna Miekk-oja

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan kahdeksan ynnä kahdeksan?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit