veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Veromuutoksia 2020: Pienituloisimpien ansiotuloverotukseen 200 miljoonan euron kevennys, asuntolainan korkovähennys kutistuu 15 prosenttiin

Veromuutoksia 2020: Pienituloisimpien ansiotuloverotukseen 200 miljoonan euron kevennys, asuntolainan korkovähennys kutistuu 15 prosenttiin
7.10.2019

Hallituksen budjettiesityksessä kohdistetaan pienituloisimpien ansiotuloverotukseen 200 miljoonan euron kevennys, kun perusvähennystä, työtulovähennystä sekä eläketulovähennyksiä korotetaan.

Asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on budjettiesityksen mukaan 15 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2019. 

Ansiotulojen verotus

Hallituksen budjettiesityksessä kohdistetaan pienituloisimpien ansiotuloverotukseen 200 miljoonan euron kevennys, kun perusvähennystä, työtulovähennystä sekä eläketulovähennyksiä korotetaan. Lisäksi ansiotulojen verotukseen tehdään ansiotason nousua vastaavat "indeksitarkistukset", jottei yleinen ansiotason nousu nosta tuloveroprosenttia. Ns. solidaarisuusveron voimassaoloa jatketaan koko vaalikauden.

Palkansaajan maksutaakka veronluonteisista sosiaalivakuutusmaksuista nousee kuitenkin selvästi, mikä juontaa juurensa vuonna 2016 solmitusta kilpailukykysopimuksesta. Maksumuutoksista merkittävimmin verotusta kiristää sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun nousu. Verovähenteisistä palkansaajamaksuista sairausvakuutuksen päivärahamaksu alenee, työeläkevakuutusmaksut nousevat 0,4 prosenttiyksikköä ja työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,25 prosenttiyksikköä.

Kokonaisuudessaan (verot ja veronluonteiset maksut huomioiden) palkkaverotus pysyy matalilla palkkatasaoilla suunnilleen edellisvuoden tasolla, mutta jo keskituloisella veroprosentti nousee noin 0,4 prosenttiyksikköä. Suurituloisemmilla nousu on noin 0,5 prosenttiyksikköä.

Eläkkeensaajien veroprosentit laskevat pysyvät ensi vuonna suunnilleen ennallaan tai laskevat hieman keskituloisilla ja matalammilla eläketasoilla.

Asuntolainan korkovähennys

Hallituksen budjettiesityksen mukaan vuonna 2020 asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on 15 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2019. Korkovähennysoikeutta leikataan vähitellen, niin että vuonna 2023 vähennysoikeutta ei enää ole. Vuonna 2021 vähennyskelpoista on 10 prosenttia ja 2022 vielä 5 prosenttia koroista. 

Mitä muuta muuttuu?

Valtion talousarvioesityksen ja aiempien päätösten myötä verotukseen on tulossa  muutoksia myös kotitalousvähennykseen, polttoaineveroihin, virvoitusjuomaveroon, tupakkaveroon, muuttokustannuksiin, ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeveroon, yritysveroon, kasvuyritysten henkilöstön palkitsemiseen ja tulolähdejakoon. Osakesäästötili tulee käyttöön vuodenvaihteessa 2020.

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti