veronmaksajat.fi

VEROT

Veroja kertyi viime vuonna lähes 82 miljardia euroa

Veroja kertyi viime vuonna lähes 82 miljardia euroa
29.1.2024

Verohallinto keräsi viime vuonna 81,56 miljardia euroa veroja. Eniten verotuloja kertyi henkilöiden tuloverosta, arvonlisäverosta ja yhteisöjen tuloverosta.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi vuonna 2023 yhteensä 36,4 miljardia euroa, joka oli 0,9 miljardia enemmän kuin vuonna 2022, verohallinto kertoo tiedotteessaan. 

Palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi kaikkiaan 34,2 miljardia euroa, joka oli lähes viisi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Ennakonpidätysten kasvun taustalla oli hyvä työllisyystilanne sekä palkkoihin, eläkkeisiin ja etuuksiin inflaation vuoksi tehdyt, edellisiä vuosia suuremmat korotukset.  

Alkuvuonna 2023 palkkatuloja saavien henkilöiden määrä kasvoi, mutta vuoden loppupuolella palkkatuloja saavien määrä ei edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna enää lisääntynyt.  

kalenterivuosien-2019-2023-verokertymat-verolajeittain.png

Arvonlisäveroa kertyi vuonna 2023 yhteensä 21,3 miljardia euroa, joka on 80 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022. 

Asuntokaupan hyytyminen laski varainsiirtoveron kertymää

Varainsiirtoveroa kertyi vuonna 2023 yhteensä 608 miljoonaa euroa. Se on yli kolmanneksen vähemmän kuin vuonna 2022. Asuntokaupan hiljentyminen viime vuonna pienensi verokertymää.

Varainsiirtoveroa aleni takautuvasti lokakuun puolivälistä alkaen. Muutokset varansiirtoverokannassa eivät kuitenkaan laskeneet verokertymää, koska loppuvuonna 2023 tehdyissä kaupoissa varainsiirtovero maksettiin vanhojen verokantojen mukaisesti. Verohallinto palauttaa liikaa maksetun veron 2024 puolella.

Yhteisöjen tuloveroa kertyi 7,7 miljardia euroa

Yhteisöjen tuloveroa kertyi vuonna 2023 yhteensä 7,7 miljardia euroa, mikä on 0,8 miljardia euroa vähemmän kuin vuonna 2022. 

Vuoden 2023 yhteisöjen tuloverokertymästä 5,9 miljardia euroa koski verovuotta 2023, 1,3 miljardia verovuotta 2022 ja 494 miljoonaa muita verovuosia.  

Yritysten maksamien ennakkoverojen ja yritysten lopullisen yhteisöveron välinen erotus voi vaihdella paljon riippuen suhdanteista. Esimerkiksi verovuonna 2022 lopullinen yhteisöveron kokonaismäärä oli 8,0 miljardia. Tämä oli peräti 1,4 miljardia enemmän kuin verovuoden lopussa maksuunpantuna olleiden ennakkoverojen määrä ja 0,5 miljardia vähemmän kuin kalenterivuoden 2022 yhteisöverokertymä. 

Vuonna 2023 kerätyistä veroista 75,9 prosenttia tilitettiin valtiolle ja 17,9 prosenttia kunnille. Muita veronsaajia ovat lisäksi seurakunnat 1,3 prosentin ja Kela 4,9 prosentin osuuksilla. kerattyjen-verojen-jakautuminen-eri-veronsaajien-kesken-vuosina-2022-ja-2023.png

Vuonna 2023 valtion ja kuntien jako-osuudet muuttuivat oleellisesti, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja kustannukset siirrettiin kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden toimintaa rahoittaa valtio, ja kun sote-kustannukset siirtyvät valtiolle, myös rahoitusta siirrettiin vastaavasti.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti