veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Verokertymä kutistui 1,9 prosenttia vuonna 2020

Verokertymä kutistui 1,9 prosenttia vuonna 2020
17.9.2021

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä pieneni 1,9 prosenttia vuonna 2020. Kertymä oli yhteensä 99,5 miljardia euroa, Tilastokeskus kertoo.

Veroaste laski edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä 42,1 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Vuonna 2020 nettoveroaste oli 15,5 prosenttia bruttokansantuotteesta ja lukema oli 2,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna.

Kotitalouksien maksaman tuloveron kertymä kasvoi 1,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 29,8 miljardia euroa.

Verotulojen vähenemiseen vaikutti merkittävästi yhteisöjen tulovero, jonka kertymä (5,0 miljardia euroa) pieneni 17,8 prosenttia edellisvuodesta.

Omaisuusverojen kertymä kasvoi 2,8 prosenttia. Perintö- ja lahjaveron kertymä vuonna 2020 oli 797 miljoonaa euroa eli 6,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019.

Varainsiirtoveron kertymä oli 822 miljoonaa euroa, ja se supistui edellisvuodesta 4,1 prosenttia.

Valtion verokertymä oli vuonna 2020 yhteensä 47,2 miljardia euroa, mikä oli 4,7 prosenttia edellisvuotta pienempi. Paikallishallinnon verokertymä sen sijaan kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 24,5 miljardia euroa. Paikallishallinnon verokertymästä suurin osa tulee kotitalouksien tuloveroista.

Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä supistui 3,4 prosenttia ja yhteensä maksuja kerättiin 27,3 miljardia euroa.

Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 235 miljoonaa euroa. Tuonnin veroja EU:lle tilitettiin 174 miljoonaa euroa.

Lue lisää vuoden 2020 verokertymästä Tilastokeskuksen verkkosivuilta

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti