veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Kiinteistöveroja kertyi lähes 2 miljardia euroa vuonna 2021

Kiinteistöveroja kertyi lähes 2 miljardia euroa vuonna 2021
24.11.2021

Kiinteistöveroa maksettiin 1 993 miljoonaa euroa vuonna 2021, mikä oli 53 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kiinteistöveron maksajia on reilu 2,1 miljoonaa, Verohallinto kertoo.

Verovuoden 2021 kiinteistöverotus valmistui lokakuun lopussa.

Kaikista kiinteistöveron maksajista 92,5 prosenttia on henkilöitä ja kuolinpesiä.  Osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden osuus on viidennes ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden 15 prosenttia. Loput 14 prosenttia jakautuvat julkisyhteisöjen ja niiden liikelaitosten, seurakuntien ja muiden välille.

Henkilöt ja kuolinpesät maksavat kiinteistöveroa keskimäärin 295 euroa. Kiinteistöjä omistavan osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön keskimääräiset kiinteistöverot ovat yli 12 000 euroa.

Kiinteistöveron tuotosta reilu kolmannes tulee kiinteistöistä, jotka sijaitsevat Uudellamaalla. Seuraavaksi eniten verotuottoa kertyy Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta (8 %). Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan yhteenlaskettu osuus kiinteistöveron tuotosta on puolestaan hieman alle 5 prosenttia.

Kiinteistöveron tuotto kasvoi 5,6 prosenttia Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Etelä-Karjalassa tuotto kutistui prosentilla.

Kiinteistöverosta 73 prosenttia – 1,46 miljardia – kertyy rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia, euroissa 0,53 miljardia.

Vuoden 2021 kiinteistöveron perusteena olevat kiinteistöjen verotusarvot olivat yhteensä 241,2 miljardia euroa, mistä rakennusten osuus oli 193,6 miljardia euroa (80 %) ja maapohjan osuus 47,6 miljardia euroa (20 %).

Kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee.

Kiinteistöverotus päättyi eri aikoina

Kiinteistöverotus päättyy kiinteistönomistajilla eri aikaan. Suurimmalla osalla kiinteistönomistajista kiinteistöveron eräpäivät olivat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Kaikkien kiinteistöverotus päättyy viimeistään 31.10., joten eräpäivät ovat viimeistään joulukuussa ja helmikuussa.

Kiinteistöveron maksueriä on kaksi, jos kiinteistövero on 170 euroa tai enemmän.

Vuonna 2021 vähintään 53 kuntaa nosti yhtä kiinteistöveroprosenttiaan, kun vuonna 2020 näin teki hieman yli 70 kuntaa. Vuonna 2021 esimerkiksi yleistä kiinteistöveroprosenttia nosti 24 kuntaa, vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 17 kuntaa ja muiden asuinrakennusten veroprosenttia 20 kuntaa.

Vuonna 2021 kiinteistöveroprosentteja laskeneita kuntia oli 17, kun vuonna 2020 näin tapahtui 13 kunnassa. Esimerkiksi yleistä kiinteistöveroprosenttia laski 3 kuntaa ja vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 4 kuntaa.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti