veronmaksajat.fi

VEROT

Kuntien kiinteistövero­tulot kasvamassa 171 miljoonalla eurolla – maapohjan veroprosentin korotus kasvattaa veropottia

Kuntien kiinteistövero­tulot kasvamassa 171 miljoonalla eurolla – maapohjan veroprosentin korotus kasvattaa veropottia
27.3.2024

Kunnille on tulossa tänä vuonna 2,4 miljardia euroa kiinteistöverotuloja. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kiinteistöveroja kertyy 171 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Maapohjista kertyy kiinteistöveroa 115 miljoonaa euroa ja rakennuksista 57 miljoonaa euroa. 

Kiinteistön verotusarvo lasketaan erikseen maapohjalle ja rakennuksille.

Maapohjien verotusarvon laskentaperusteet pysyivät vuonna 2024 ennallaan. Sen sijaan rakennusten verotusarvon laskentaperusteet muuttuivat, kun rakennusten jälleenhankinta-arvoja korotettiin 2,1 prosentilla. Muutoksen seurauksena rakennusten verotusarvot nousivat.

Eduskunta säätää kiinteistöveroprosenteille ala- ja ylärajat, joiden mukaan kunta määrää veroprosentit. Vuoden 2024 alussa maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti eriytettiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alarajaa korotettiin Manner-Suomen kunnissa 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin.

Muutoksen seurauksena 246 kunnassa maapohjan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa nostettiin edellisestä vuodesta. Vuoteen 2023 verrattuna useammat kunnat nostivat myös muita kiinteistöveroprosenttejaan.

Näissä kunnissa on korkeimmat kiinteistöveroprosentit:

  • Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti: Kaskinen (2,00 %)
  • Rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti: Imatra (1,90 %)
  • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti: Kaskinen (1,00 %)
  • Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti: Kaskinen, Vehmaa (2,00 %)
  • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti: Savonlinna (1,43 %)
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti: 28 kuntaa, joilla kiinteistöveroprosentti korkein mahdollinen (6,00 %)
  • Voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti: 188 kuntaa, joilla kiinteistöveroprosentti korkein mahdollinen (3,10 %)

Nyt julkaistut tilastot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2024.

Ennakkotietojen perusteella kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille 2,413 miljardia euroa.

Kiinteistöveron tuotosta 72,5 prosenttia, euroissa 1,748 miljardia, kertyy rakennuksista vuonna 2024.

Maapohjan osuus on puolestaan 27,5 prosenttia, euroissa noin 665 miljoonaa. Vuonna 2023 maapohjan osuus kiinteistöverosta oli 24,5 prosenttia.

Laskennallinen_kiinteistovero_verovuosina-2016-2024_Kuva_Verohallinto.png

Eniten kasvua Uudellamaalla 

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2024 laskennallisen kiinteistöveron tuotto kasvaa yli viisi prosenttia 149 kunnassa. Maakunnittain tarkasteltuna eniten kasvua on Uudellamaalla (+12,6 %), jossa kasvaa sekä rakennuksista (+3,2 %) että maapohjasta (+27,3 %) kertyvä kiinteistövero.

Uudellamaalla maapohjan osuus kiinteistöverosta on korkeampi kuin muualla maassa, koska rakennusmaa on arvokkaampaa. Siksi maapohjan kiinteistöveroprosentin nosto näkyy siellä eniten.

Tarkista kiinteistöveropäätös

Yksityishenkilöiden pitää tarkistaa ja täydentää kiinteistöverotuspäätös 7. toukokuuta mennessä ja yhteisöiden 30. huhtikuuta mennessä.

Kiinteistöverotus valmistuu lokakuun lopussa, jonka jälkeen julkaistaan lopulliset tilastot kiinteistöveroista.

KIINTEISTÖVEROTUSPÄÄTÖS 2024 | Kiinteistöverosta on vastuussa se, joka omistaa kiinteistön 1.1.2024. Tutustu täällä Veronmaksajien vinkkeihin kiinteistöverotuspäätöksen tarkistajille >> 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti