veronmaksajat.fi

VEROT

Kesämökki lahjaksi lapsille – kuka maksaa kiinteistöveron?

Kesämökki lahjaksi lapsille – kuka maksaa kiinteistöveron?
9.5.2023

Olemme siirtämässä kesämökkimme lapsille lahjana. Siirtyykö kiinteistövero kokonaisuudessaan lahjan saajien maksettavaksi, vaikka säilyttäisimme mökin hallinta- ja käyttöoikeuden?

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Ei siirry. Teitä pidetään omistajan veroisina haltijoina, koska teille jää kiinteistön hallinta- ja käyttöoikeus. Kiinteistöverolain pääsäännön mukaan verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa 1.1.

Omistajaan rinnastetaan kiinteistöverolaissa omistajan veroinen haltija, joka on velvollinen suorittamaan kiinteistöveron siitä osasta kiinteistöä, johon hänellä on hallintaoikeus. Näin ollen omistajaan rinnastetaan myös se, joka on lahjoittanut kiinteistön pidättäen hallintaoikeuden itsellään.

Omistajan veroisena haltijana pidetään myös esimerkiksi leskeä, jolla on oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto. Myös testamenttiin perustuva hallintaoikeus tekee hallintaoikeuden saajasta omistajan veroisen haltijan.

Jos myyjä pidättää kaupan tai muun vastikkeellisen saannon yhteydessä kiinteistön hallintaoikeuden itsellään, kiinteistöverovelvollisuus siirtyy kiinteistön omistajalle.

Luovutuskirjassa voidaan sopia kiinteistöveron verovastuusta toisinkin. Tämä sitoo luovutuksen osapuolia mutta ei verottajaa.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti