veronmaksajat.fi

VEROT

Kuntavero kiristyy yli 200 kunnassa – korottajakunnissa asuu reilu kolme miljoonaa suomalaista

Kuntavero kiristyy yli 200 kunnassa – korottajakunnissa asuu reilu kolme miljoonaa suomalaista
17.11.2023

Kuntavero kiristyy ensi vuonna 202 kunnassa. Korottajista useimmat ovat pieniä kuntia, mutta niiden joukossa on myös suurempia kaupunkeja, kuten Jyväskylä ja Kouvola. Yhteensä korottajakunnissa asuu noin reilut 3 miljoonaa suomalaista, kertoo Kuntaliitto.  

Suuri osa muutoksista johtuu veroprosenttien pyöristämisestä joko ylös tai alas kymmenyksen tarkkuuteen. Kuntia, jotka korottavat veroprosenttiaan yli pyöristyksen, on 88 kappaletta. 

Sote-uudistuksen yhteydessä kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin vuoden 2023 alussa 12,64 prosenttiyksiköllä. Vuodelle 2024 kaikkien Manner-Suomen kuntien veroprosentit pyöristettiin kymmenyksen tarkkuuteen, eli kaikissa kunnissa veroprosentti muuttuu ainakin hieman. 

Korotusten taustalla vaikuttavat muun muassa sote-uudistuksen epäedulliset vaikutukset kunnan talouteen, kustannustason yleinen nousu, huonontuneet talousnäkymät sekä kuntien erilaistuminen muun muassa väestökehityksen vuoksi.  

Kunnilta poistui sote- ja pelastustoimen tehtävät vuoden 2023 alusta, ja ne saavat hoitaakseen työllisyyden ja elinvoiman edistämisen tehtävät vuoden 2025 alusta. 

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti on koko maassa ensi vuonna 7,51. 

Kuntaveroprosenttia laskee 97 kuntaa 

Manner-Suomen korkein kunnallisveroprosentti on Halsuan kunnassa (10,8 %) ja matalin Kauniaisissa (4,4 %). Alhaisimman ja korkeimman veroprosentin ero on 6,4 prosenttiyksikköä. 

Manner-Suomessa suurimman korotuksen kuntaveroonsa tekee Valkeakosken kaupunki, jossa korotus on 1,29 prosenttiyksikköä. Eniten kuntaveroa laskee Tervola, 0,46 prosenttiyksikköä. 

Kuntavero laskee yhteensä 97 kunnassa, ja näistä 42 teki päätöksen pyöristystä suuremmasta laskusta. 

Kiinteistöverotuksessa paljon korotuksia 

Kiinteistöverotuksessa muutoksia aiheuttaa poikkeuksellisesti uuden veroprosentin lanseeraaminen, kun maapohjat erotetaan rakennuksista yleisen kiinteistöveroprosentin sisällä.

Hallitus kohdensi verorasitusta maapohjille nostamalla veroprosentin vaihteluvälin alarajaa. Manner-Suomen kunnista 245 korottaa tämän takia kiinteistöveroaan. Yhteensä maapohjien veroprosentin korottajia on 248. 

Minna Petäinen 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti