veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

With Securen osittaisjakautuminen: Verotuksessa hankintamenon jakoperusteena osakkeiden käypien arvojen suhde

With Securen osittaisjakautuminen: Verotuksessa hankintamenon jakoperusteena osakkeiden käypien arvojen suhde
7.10.2022

Verohallinto on julkaissut ohjeen With Securen sekä F-Securen osakkeiden hankintamenon määrittämisestä verotuksessa With Securen osittaisjakautumisen jälkeen.

Kun With Secure jakautui osittain, osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden F-Securen uuden osakkeen jokaista omistamaansa With Securen osaketta kohden. With Securen osakkeenomistajille ei ole annettu muuta vastiketta.

With Securen ja F-Securen osakkeiden käypien arvojen suhteet poikkeavat yli 40 prosenttiyksikköä yhtiöille siirrettyjen nettovarallisuuksien suhteesta. Poikkeamia on pidettävä Verohallinnon käsityksen mukaan niin olennaisina, että hankintamenon jakoperusteena tulisi käyttää osakkeiden käypien arvojen suhdetta.

Osakkeiden hankintamenot määräytyvät yllä mainituin perustein seuraavasti:

  • With Securen osakkeen hankintameno on 48,03 prosenttia With Securen alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.
  • F-Securen osakkeen hankintameno on 51,97 prosenttia With Securen alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Näin osakkeiden hankintameno lasketaan:

Verovelvollinen on kesäkuun 2022 lopussa omistanut 10 kappaletta With Secure Oyj:n osakkeita, joiden hankintameno on ollut 5,00 euroa per osake.

With Secure Oyj:n jakautuessa osittain 30.6.2022 verovelvollinen on saanut With Secure Oyj:n osakkeita vastaan 10 kappaletta F-Secure Oyj:n osakkeita.

Osittaisjakautumisen jälkeen yhden With Secure Oyj:n osakkeen hankintameno on 2,40 euroa (=48,03 % * 5,00 euroa) ja F-Secure Oyj:n osakkeen hankintameno 2,60 euroa (=51,97 % * 5,00 euroa).
Lähde: Verohallinto

Lue lisää: WithSecure Oyj:n sekä F-Secure Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa WithSecure Oyj:n osittaisjakautumisen jälkeen >>

FAKTA  With Secure Oyj osittaisjakaantui 30.6.2022 uuteen yhtiöön F-Secure Oyj:hin, joka on rekisteröity 30.6.2022. Uuden yhtiön toiminimeksi on otettu F-Secure Oyj ja nykyinen yhtiö on nimetty uudelleen With Secure Oyj:ksi. Sekä F-Secure Oyj:n että With Secure Oyj:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti