veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Tietäjien taistelu: onko Nokia halpa vai kallis?

Tietäjien taistelu: onko Nokia halpa vai kallis?
9.11.2016

Toimittaja Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Alkuvuonna Nokian osakekurssi hipoi seitsemää euroa, mutta nyt osakkeesta maksetaan enää vajaan neljän euron lukemia. Viimeisimmän ison pudotuksen aiheutti pari viikkoa sitten julkistettu osavuosikatsaus, ja sitä ennen Nokian osake painui alamäkeen kilpailijansa Ericssonin huonon osavuosiraportin takia.

Viime viikolla Nokia sai päätöksen Alcatel-Lucentin oston. Jättikauppa saadaan näin pakettiin ja hallinnon kaksinkertaisuudet päästään karsimaan. Ensi viikolla Nokia kertoo lisää tulevaisuudestaan Barcelonassa järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.

Pyysin kahdelta tunnetulta Nokia-tietäjältä näkemystä yhtiöstä ja sen osakkeesta sijoituskohteena. 

Aliarvostettu vai kalliinpuoleinen?

Pohjolan seniorianalyytikko Hannu Rauhala on Nokian suhteen positiivinen, Indersin analyytikko Mikael Rautanen suhtautuu osakkeeseen varauksellisesti.

"Nokia on aliarvostettu", Rauhala sanoo.

"En kiirehtisi vielä ostoksille, mutta tarkkailisin parempia ostopaikkoja, jos kurssi laskee tai näkymät paranevat", Rautanen puolestaan tiivistää.

Rauhalan mukaan matkapuhelinverkkojen laitemyynnin syklisyyttä hinnoitellaan suhteellisen rankasti Nokian kurssiin.

"Kiinteän verkon tuotteiden, palveluliiketoiminnan potentiaalille ja mahdollisille uusille synergiahyödyille nykykurssissa ei juuri anneta paljon arvoa", Rauhala perustelee optimistista näkemystään.

Rautanen pitää Nokiaa laadukkaana ja hyvin johdettuna. Verkkomarkkinoiden tilanne on kuitenkin hänen mielestään surkea, eikä käännettä parempaa näy.

"Markkinoilla on toistuvasti ollut ylioptimistisia odotuksia Nokian kasvun ja tuloskunnon suhteen. Kurssi on laskenut sitä mukaa, kun tulosennusteet ovat tulleet alas. Kovasta kurssilaskusta huolimatta osake ei ole ainakaan minun papereissa vielä erityisen halpa, mutta tulosennusteeni ovatkin pessimistisimpien arvioiden joukossa", Rautanen sanoo. 

"Kustannussäästöt fokuksessa"

Kumpikin analyytikko korostaa Alcatel-Lucent-fuusion kustannussäästöjen merkitystä Nokian lyhyen aikavälin kurssi kehitykselle. Viikon aikavälillä tärkein odotettavissa oleva Nokian osakkeeseen vaikuttava tekijä on se, mitä yhtiö sanoo pääomamarkkinapäivässään.

Mikael Rautanen muistuttaa, että fuusio on tähän mennessä edennyt mallikkaasti.

"Patenttisalkun osalta kiinnostavaa on, miten Nokia onnistuu rahastamaan sitä jatkossa. Vuoden vaihteessa päättyy sadan miljoonan edestä lisenssisopimuksia, jotka toivottavasti saadaan uusittua paremmilla ehdoilla. Toimialalla Ericssonin tilanne on kiinnostava. Yhtiöllä on aika isoja sisäisiä ongelmia, ja sen mobiiliverkkoihin keskittyvä strategia on jäljessä Nokiaa ja Huaweita, joiden tuoteskaala on paljon kattavampi. Löyhä seurustelu Ciscon kanssa ei välttämättä riitä, kenties hääkellot soivat seuraavaksi näiden verkkojättien liitolle", hän uumoilee. 

Pitkällä aikavälillä paljon seurattavaa

Pitkän aikavälin sijoittajan kannalta muutaman kuukauden tapahtumia tärkeämpiä ovat koko toimialan muutokset ja se, kuinka yhtiö pärjää niissä.

Pohjolan Hannu Rauhalan mukaan olennaista Nokian pitkän aikavälin kehityksen kannalta on sen oman asiakaskunnan kehitys.

"Pystyykö Nokia laajentamaan asiakaskuntaansa? Asiakaskunnan laajeneminen perinteisten operaattorisegmentin ulkopuolelle toisi laajemman pohjan liikevaihdon kasvulle. Samalla yhtiön herkkyys verkkomarkkinoiden syklisyydelle pienenisi."

Indersin Mikael Rautanen nostaa tulevaisuuden trendeistä ykköseksi tietoliikenneverkkojen virtualisoitumisen, mikä tarkoittaa laitteistojen ja ohjelmistojen eriyttämistä toisistaan.

"Nykyään esimerkiksi Nokia ja Ericsson valmistavat operaattorille tiettyihin toimintoihin räätälöityjä verkkolaitteita, joissa on sisällä omat ohjelmistot. Tulevaisuudessa monia näistä toiminnoista voidaan ajaa erillisten ohjelmistojen avulla halvoilla standardilaitteilla. Ohjelmistot ikään kuin irrotetaan laitteistoista omaan kerrokseensa. Harva tänä päivänä ostaa erikseen digitaalisen sekuntikellon, navigaattorin ja taskulaskimen. Ne kaikki saa nykyään ohjelmistoina yhteen halpaan laitteeseen. Tämä kehitys on koko it-maailmaa ravisutteleva trendi ja se tulee myös verkkolaitteisiin", Rautanen sanoo.

"Operaattorit hakevat tällä miljardiluokan säästöjä verkkoinvestoinneista, koska virtualisointi mahdollistaa operaattorin verkkoresurssien skaalautuvuuden sekä halvemmat laitteet. Ne investointidollarit ovat pois Nokian ja Ericssonin kaltaisilta verkkolaitevalmistajilta. Kilpailu tuleekin siten tulevaisuudessa erityisesti ohjelmistopuolelta, todennäköisesti uusilta toimijoilta. Nokia tulee käymään läpi murroksen, kun sen liiketoiminnan painopisteen on siirryttävä yhä vahvemmin laitteista kohti ohjelmistoliiketoimintaa. Tämä ei ole mikään ensi vuoden juttu, vaan 5–10 vuoden murros ja koskee ensivaiheessa kiinteää verkkoa."

"Kymmenen vuoden päästä Nokia ei välttämättä ole enää verkkolaitevalmistaja, vaan ohjelmisto- ja palveluyhtiö", Rautanen uskoo. 

Ammattilaisten arvonmääritys

Kysyin analyytikoilta myös sitä, millä keinoilla he päätyvät näkemykseensä Nokian osakkeen oikeasta arvosta.

Pohjolan Rauhala kertoi käyttävänsä verrokkiryhmään ja kassavirtaan perustuvaa arvonmäärityksen synteesiä.

Indersin Rautanen käyttää mittareina perinteisiä tulospohjaisia arvostuskertoimia p/e:tä ja ev/ebitdaa.

"Koska patenttisalkku on niin selkeästi erillinen liiketoiminta, antaa osien summa -arvonmääritys myös hyvän näkökulman Nokian arvon tarkasteluun", hän lisää.

Viikon trio: Nokian omistajat

Nokian omistus on hyvin hajallaan ympäri maailmaa. Viimevuotisten liputusilmoitusten perusteella Nokian suurin osakkeenomistaja lienee BlackRock eli käytännössä sen hallinnoimat rahastot. BlackRockilla on yli viisi mutta alle kymmenen prosenttia Nokian osakkeista.

Nokian rekisteröidyistä osakkeenomistajista toiseksi suurin on Nokia itse. Sillä on viimeisimpien Nokian nettisivuillaan julkistamien omistustietojen mukaan reilut 52 miljoonaa Nokian osaketta, mikä vastaa 0,89 prosenttia kaikista osakkeista.

Nokian ulkopuolisista rekisteröidyistä osakkeenomistajista suurimmat ovat seuraavat. Suurin rekisteröity henkilöomistaja on Stig Lival-Lindström 4,4 miljoonalla osakkeellaan. Lival Oy Ab omistaa yli 14 miljoonaa Nokiaa.

Omistaja Osakkeita
Varma   67,7 milj. kpl
Schweizerische Nationalbank  38,7 milj. kpl
Ilmarinen 34,7 milj. kpl

Lähde: Nokia. Tilanne 29.9.2016. 

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti