veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Pörssiyhtiöillä vauhdikas vartti takana – tulokset kasvoivat kovaa vauhtia

Pörssiyhtiöillä vauhdikas vartti takana – tulokset kasvoivat kovaa vauhtia
10.9.2021

Pörssiyhtiöt kertoivat kovista tulosparannuksista toisella vuosineljänneksellä. Kovan vedon jatkumiseen on hyvät edellytykset, mutta rahapolitiikan mahdollinen kiristäminen varjostaa loppuvuotta.

Koronapandemia rajoittaa edelleen monella tapaa ihmisten elämää ja yhteiskunnan toimintoja, mutta siitä huolimatta talous elpyy kovaa vauhtia Suomessa ja tärkeimmillä vientimarkkinoilla.

Tämä on näkynyt myös toisen vuosineljänneksen tuloskaudella, kun pörssiyhtiöt esittelivät erinomaisia huhti–kesäkuun tuloksiaan.

Analyysiyhtiö Inderesin kokoamien tietojen mukaan Helsingin pörssiyhtiöiden operatiivinen liikevoitto kohosi huhti–kesäkuussa noin 30 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tuloskauden loppumetreillä kerätty luku on mediaani eli tuloskehityksen perusteella järjestykseen laitettujen yhtiöiden keskimmäinen tulos.

"Tulosparannuksissa on otettava toki huomioon, että vertailukausi oli monella yhtiöllä todella heikko pandemian vuoksi", Inderesin strategi ja seniorianalyytikko Juha Kinnunen sanoo. 

Tulokset paranivat odotetusti

Kinnusen mukaan kaiken kaikkiaan pörssiyhtiöiden operatiiviset tulokset kasvoivat aika lailla odotusten mukaisesti. Ylityksiä ja alituksia oli suunnilleen yhtä paljon.

Hän huomauttaa, että yhtiöiden tuloksiin oli kohdistettu poikkeuksellisen suuria odotuksia. Niiden pienikin alittaminen saattoi sysätä yhtiön osakekurssin rajuun laskuun tulosjulkistuksen jälkeen.

Näin tapahtui esimerkiksi käytettyjen autojen kauppaketjulle Kamuxille, jonka kurssi rojahti tulosjulkistuspäivänä 17 prosenttia. Vastaavasti lemmikkitarvikkeita myyvän Mustin osake putosi 16 prosenttia.

"Suhteellisen pienetkin pettymykset saattoivat saada aikaan isoja kurssireaktioita, vaikka yhtiöiden tuloksessa tai tulevaisuuden näkymissä ei ollut sinänsä suurta moitetta." 

Talouden toipuminen lisäsi liikevaihtoa

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä pörssiyhtiöiden tulosparannukset tulivat suurelta osin isoista kulusäästöistä, joita yhtiöt olivat tehneet vastauksena pandemian haittavaikutuksiin.

Sen sijaan toisella vuosineljänneksellä tuloksia nostivat ennen muuta parantuneet liikevaihdot, kun talouden toipuminen vauhditti yhtiöiden tuotteiden ja palvelujen myyntiä koti- ja vientimarkkinoilla.

Monen yhtiön tulosparannus olisi voinut olla vieläkin kovempi, ellei niiden kannattavuutta olisi syönyt kiihtyvä kustannusinflaatio. Tämä johtui muun muassa raaka-aineiden ja kuljetuskulujen kallistumisesta.

"Toisaalta yritykset myös kasvattivat tietoisesti kulujaan investoinneilla, joilla tavoitellaan pidemmän aikavälin kasvua", Kinnunen toteaa. 

Menestyjiä monella toimialalla

Kinnusen mielestä tuloskauden kiinnostaviin kysymyksiin kuului, jatkuiko korona-ajan kotoilutrendistä hyötyneiden yritysten menestys. Näin kävi, ja esimerkiksi kuluttajille tuotteita valmistavat Marimekko, Harvia ja Fiskars tekivät erinomaiset tulokset.

Myös finanssialalla meni yleisesti ottaen hyvin. Seuratuimpiin yhtiöihin kuului Sampo, jonka tulos ylitti odotukset erityisesti omistamansa vakuutusyhtiö Ifin ansiosta.

Konepajojen liikevaihdot ja tulokset kasvoivat suunnilleen ennustetun mukaisesti.

Kinnusen mukaan kasvu olisi ollut vieläkin kovempaa, ellei pula laitteiden komponenteista ja muista materiaaleista olisi hidastanut joitakin toimituksia asiakkaille. Myös kuljetuskustannusten nousu söi kannattavuutta.

"Ilonaiheisiin kuuluivat konepajojen lisääntyneet tilaukset, jotka monen yhtiön kohdalla ylittivät odotukset."

Pandemian pitkittymisen vuoksi oli odotettavissa, että tuloskauden heikoimpia tuloksia esittelivät matkailu- ja ravintoalojen yhtiöt. Niiden liiketoiminta kärsii edelleen pahasti koronarajoituksista. 

Yhtiöt ennakoivat hyvää syksyä

Sijoittajat odottavat pörssiyhtiöiden hyvän vauhdin jatkuvan myös vuoden kolmannella neljänneksellä, mikä näkyy osakkeiden korkeissa arvostuksissa.

Kinnusen mielestä yhtiöiden loppuvuoden näkymät ovat yleisesti ottaen hyvät. Tätä ennakoivat yhtiöiden liikevaihdon ja tuloksen kehitystä koskevat ohjeistukset.

"Ohjeistusta nostaneita yhtiöitä oli enemmän kuin ohjeistusta laskeneita yhtiöitä."

Helsingin pörssin vireeseen vaikuttavat oleellisesti maailmantalouden ja pandemiatilanteen kehitys tulevien kuukausien aikana. Sijoittajat seuraavat myös tarkasti, miten valtiot ja keskuspankit jatkavat elvyttävää rahapolitiikkaansa.

Se näyttää jatkuvan, vaikka Yhdysvaltain keskuspankki Fed onkin alkanut nostaa esille mahdollisuutta vähentää arvopapereiden ostamista markkinoilta.

Se vähentäisi rahan määrää markkinoilla, mikä voi Kinnusen mukaan painaa osakemarkkinoiden arvostustasoja.

"Osakkeiden arvostukset on viritetty erittäin korkealle, joten Fedin päätökset voivat heilutella loppuvuonna kursseja."

Uusia yhtiöitä onnistujien listalla

Analyysiyritys Inderesin poiminnat toisen vuosineljänneksen onnistumisista ja pettymyksistä Helsingin pörssissä. 

ONNISTUMISET

Qt Group

Teknologiayhtiön raju kasvu jatkuu, ja sen valuuttaoikaistu liikevaihto lähes kaksinkertaistui. Myös tuloksen kasvu ylitti selvästi odotukset. Yhtiö on nostanut edelleen ohjeistustaan loppuvuoden liikevaihdosta ja tuloksesta. Hurja veto näkyy osakekurssissa.

 Qt Group Lähde: FACTSET DIGITAL SOLUTIONS

Rapala

Kalastustarvikeyhtiö on saanut selvää vetoapua pandemian vauhdittamasta kalastusbuumista. Korkeakatteisten tuotteiden myynnin kasvu näkyy tuloksessa. Tärkein tekijä yhtiön käänteessä on kuitenkin pitkään vaivanneiden sisäisten ongelmien selättäminen.

Rapala Lähde: Factset Digital Solutions 

Nokia

Nokian vahva ja odotukset ylittänyt osavuosikatsaus kertoo, että yhtiön käänne on lähtenyt ripeästi liikkeelle. Tulosparannus tulee oikeasta lähteestä eli uuden organisaatiomallin tuomasta tehokkuudesta ja liikevaihdon kasvusta.

Nokia Lähde: Factset Digital Solutions 

Caverion

Kiinteistöpalveluyhtiön tulos yllätti positiivisesti. Näkymätkin eteenpäin näyttävät alkuvuotta paremmilta. Koronan heikentämä palvelujen kysyntä on elpymässä, ja 25 miljoonan euron vuosittaisten kulusäästöjen myötä yhtiöltä voi odottaa isoa tulosparannusta.

Caverion Lähde: Factset Digital Solutions

Kesla

Metsänkorjuuteknologiaan erikoistuneella konepajalla ei ole ollut viime vuosina aihetta juhlaan, mutta nyt liikevaihto ja tulos ylittivät selvästi odotukset. Erityisen positiivista oli tilauskertymän yli 200 prosentin kasvu.

Kesla Lähde: Factset Digital Solutions 

PETTYMYKSET

Musti Group

Lemmikkitarvikkeita myyvä kauppaketju jatkoi vahvaa markkinaosuuden valtausta kaikissa toimintamaissa, mutta tuloskasvu jäi korkeista odotuksista. Pentubuumi jatkuu vahvana, mutta myymälähenkilöstöön, markkinointiin ja kasvuprojekteihin panostaminen on syönyt tuloskuntoa.

Musti Group Lähde: Factset Digital Solutions 

Kamux 

Käytettyjen autojen kauppaketjun liikevaihto kasvoi yli 50 prosenttia. Kannattavuuden kanssa oli sen sijaan vaikeuksia. Markkinaosuuksien voittaminen ja isomman kokoluokan tavoittelu on kuitenkin pidemmällä aikavälillä arvokkaampaa kuin kannattavuuden tavoittelu lyhyemmällä tähtäimellä.

Kamux Lähde: Factset Digital Solutions 

Revenio

Silmänpainemittareita valmistavan yhtiön liikevaihdon kasvu oli erinomaista, ja yhtiö myös nosti liikevaihto-ohjeistustaan koko vuodelle. Kannattavuus jäi kuitenkin selvästi odotuksista. Syyt tähän ovat osittain nopeasti ohimeneviä, mutta lähivuosien tulosennusteisiin kohdistuu selvää painetta.

Revenio Lähde: Factset Digital Solutions 

Lehto Group

Rakennusyhtiö jatkoi aiempien pettymysten sarjaa. Tulos jäi tappiolliseksi. Myös liikevaihto laski voimakkaasti vertailukaudesta. Näkymiä heikentävät pienikatteiset rakennusprojektit, joiden kannattavuutta syö muun muassa materiaalien hintojen nousu. Liiketoiminnan korjaaminen vie yhtiön mukaan vielä vuosia.

Lehto Group Lähde: Factset Digital Solutions 

Teleste

Video- ja laajakaistateknologiaan erikoistuneen yhtiön tulos jäi odotetusta. Toisaalta ennätysmäisen suuri tilauskanta lupaa hyvää loppuvuodelle. Haasteita tuo pula komponenteista, mikä tulee yhtiölle ikävään aikaan.

Teleste Lähde: Factset Digital Solutions 

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti