veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Pörssin alamäki nyt vaarallisen liukas – kurssikohennus tavallista tiukemmassa

Pörssin alamäki nyt vaarallisen liukas – kurssikohennus tavallista tiukemmassa
17.6.2022

Pörssiyhtiöiden alkuvuosi sujui odotettua paremmin, mutta yhtiöiden välillä oli isoja eroja saman toimialan sisälläkin. Epävarmuus varjostaa näkymiä ja yhtiöiden on täytettävä isot odotukset, jotta kurssikehitys kääntyisi.

Suomalaiset pörssiyhtiöt julkistivat ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa poikkeuksellisen epävarmoissa tunnelmissa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja kiihtynyt inflaatio vaikuttivat moniin yhtiöihin negatiivisesti, ja vaikutusten pelätään alkavan näkyä entistä selvemmin vuoden edetessä.

"Tuloskausi sujui lopulta pelättyä paremmin. Odotimme yhtiöiltä keskimäärin yhden prosentin tuloskasvua, mutta oikaistun liikevoiton kasvu seuraamissamme yhtiöissä olikin noin kuusi prosenttia", analyysiyritys Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen summaa.

Tuloskasvua piti hänen mukaansa yllä se, että yhtiöiden liikevaihdot kasvoivat selvästi odotuksia nopeammin. Tämä pehmensi kohoavien tuotantokustannusten vaikutusta kannattavuuteen.

Tulevaisuutta pörssiyhtiöt arvioivat tulosjulkistusten yhteydessä hyvin varovaisin sanankääntein, sillä etenkin talouskasvun hidastuminen ja inflaatio tuovat loppuvuoteen paljon epävarmuutta.

"Arviot loppuvuodesta olivat kuitenkin keskimäärin piirun verran odotuksiani paremmat. Tätä ovat laimentaneet tuloskauden jälkeen meiltä ja maailmalta saadut negatiiviset tulosvaroitukset."

Raaka-aineiden tuottajilla pyyhkii hyvin

Viljakaisen mukaan tammi–maaliskuun tuloskautta leimasi epätasaisuus. Yhtiökohtaiset erot olivat suuret jopa saman toimialan sisällä. Joillakin yhtiöillä on mennyt ennätysmäisen hyvin, kun taas toiset yhtiöt joutuivat antamaan tulosvaroituksen heikentyneestä tuloksestaan.

Parhaiten menestyivät yhtiöt, jotka hyötyivät raaka-aineiden hintojen noususta.

Teräsyhtiöt Outokumpu ja SSAB raportoivat mainioista tuloksia, kun teräksen kohonneet hinnat nostivat liikevaihtoa.

Myös kaivosteollisuudelle teknologiaa toimittavalle Metso Outotecille alkuvuosi oli oikein hyvä. Tuloskauden kaksijakoisuudesta kertoo, että kaivosyhtiöille porakalustoa valmistavan Robitin tulos oli sijoittajille iso pettymys.

Puuta jalostavat metsäyhtiöt pystyivät puolustamaan tulosmarginaalejaan erinomaisesti kustannusten noususta huolimatta. Tässä auttoivat sellun, paperin, kartonkien ja puutuotteiden korkeat hinnat.

"Stora Enso ja Metsä Board raportoivat odotukset ylittäneistä tulosparannuksista. Myös UPM onnistui pitämään tuloksensa vertailukauden tasolla, vaikka tehtaat kotimaassa seisoivatkin pitkän lakon vuoksi."

Inflaatio rassaa konepajoja ja kauppaa

Tuotannon arvoketjussa seuraavalla tasolla eli raaka-aineista tuotteita valmistavilla yhtiöillä olikin sitten jo suurempia haasteita selvitä nopeasti kohonneista tuotantokustannuksista.

"Helsingin pörssin konepajojen kannattavuutta painoivat raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu. Monille alan yhtiöille päänvaivaa aiheuttivat myös tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden ja komponenttien edelleen jatkuvat toimitusvaikeudet", Viljakainen huomauttaa.

Kustannuspaineet olivat kovat myös rakennusalalla ja elintarvikkeita valmistavilla yrityksillä.

Lisäksi kohonneet kulut ja kuluttajakäytöksen muutos rassasivat kuluttajayhtiöitä ja vähittäiskauppaa. Esimerkki tästä oli halpakauppaketju Tokmannin tulosvaroitus. Yhtiökohtaiset erot olivat kuitenkin suuret, sillä vahvassa nosteessa olevan brändinsä ansiosta Marimekon myynti ylitti odotukset.

Viljakaisen arvion mukaan Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät entistä selvemmin, kun pörssiyhtiöt alkavat heinäkuussa julkistaa huhti–kesäkuun tuloksiaan. Venäjästä riippuvaisia yhtiöitä lukuun ottamatta hän odottaa kuitenkin vielä kohtalaisen hyvää tuloskautta.

"Seuraavalla vuosineljänneksellä pörssiyhtiöiden keskimääräisesti kohtalainen vauhti jatkuu vanhoilla höyryillä, mutta yhtiö- ja sektorikohtaiset erot voivat revetä edelleen."

Viljakainen perustelee, että kehittyneissä maissa koronapandemia ei enää juurikaan vaikuta kysyntään, mutta akuutin pandemia-ajan jälkeinen kysynnän painopisteen muutos tavarasta palveluihin voi aiheuttaa yllätyksiä.

Sen sijaan Kiinassa korona uhkaa sekoittaa edelleen tuotantoa ja globaaleja toimitusketjuja.

Kaikkialla maailmassa ennätysmäisen korkealle kohonnut inflaatio jatkuu, mikä nakertaa kuluttajien ostovoimaa ja syö yritysten halukkuutta investointeihin.

"Euroopassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisää epävarmuutta. Se kiihdyttää myös inflaatiota pitämällä energian ja elintarvikkeiden hinnat korkealla ja mahdollisesti nostamalla niitä edelleen." 

Jatkuuko kurssilasku myös loppuvuonna?

Epävarmat näkymät ja Yhdysvaltain keskuspankin aloittamat koron nostot ovat painaneet osakekursseja alas myös Helsingin pörssissä.

"Positiiviseen kurssikehitykseen tulosjulkistuspäivänä ei riittänyt ensimmäisen vuosineljänneksen hyvä tulos. Yhtiön piti myös tulosjulkistuksen yhteydessä pystyä kertomaan jotain rohkaisevaa – tai pikemminkin rauhoittavaa – loppuvuoden näkymistä."

Helsingin pörssin suurimmista yhtiöistä koostuva OMX Helsinki 25 -indeksi oli toukokuun lopussa 11 prosenttia vuoden alkua matalammalla. Jatkuuko kurssien alamäki myös loppuvuonna?

"Analyytikoiden mielestä osakkeisiin on hinnoiteltu keskimäärin jo paljon pahaa alkuvuoden kurssilaskun myötä. Toisaalta odotetaan, että yhtiöiden tuloskasvu jatkuu ensi vuonnakin. Jos odotukset eivät toteutuisi, kurssit olisivat vaarassa saada lisää osumaa." 

”Hyvän tuloskauden jälkeen sekä Suomesta että maailmalta on saatu negatiivisia tulosvaroituksia”, kertoo Antti Viljakainen.

Metsäyhtiöt rikkoivat ennätyksiä

Poikkeuksellinen markkinatilanne tuotti pörssissä niin pettymyksiä kuin positiivisiakin yllätyksiä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tässä Inderesin poiminnat Helsingin pörssin tammi–maaliskuun tuloksista.

Onnistujat

Metsäyhtiöt

Stora Enso ja Metsä Board tekivät ennätysmäisen hyvät osavuositulokset. Myös UPM olisi yltänyt samaan ilman lakkoja kotimaassa. Alan menestyksen taustalla ovat erinomainen kysyntä ja korkeat hinnat kaikissa tuoteryhmissä.

Metso Outotec

Helsingin pörssin konepajoista ehdottomasti vahvin esitys. Pystyi pitämään tehokkaasti tulosmarginaalinsa tuotantokustannusten noususta huolimatta. Myös yhtiön tilauskanta on vahva.

Metso Outotec kurssi 6721-6/22

Marimekko

Kuluttajabrändin myynti veti erittäin hyvin kuluttajien ostovoimaan kohdistuneista paineista huolimatta. Myös yhtiön kannattavuus oli jälleen erinomainen vahvasti kasvaneen liikevaihdon ansiosta.

Marimerkon kurssi 6/21-6/22

Kesko

Kauppakonserni antoi jo ennen tulosraporttiaan positiivisen tulosvaroituksen. Nyt syynä oli erittäin vahva myynti rakentamisessa ja talotekniikassa. Keskon markkina-asema Suomessa on niin kova, että yhtiö pystyi siirtämään inflaation myyntihintoihin.

Keskon kurssi 6/21-6/22

Alma

Mediayhtiön skaalautuva digitaalinen liiketoiminta erityisesti rekrytointien markkinapaikalla kasvoi erittäin vauhdikkaasti, mikä johti reippaaseen tuloskasvuun. Myös koko vuoden osalta yhtiö odottaa liikevaihtonsa ja liiketuloksensa kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Alman kurssi 6/21-6/22

Pettymykset

Tokmanni

Halpakauppaketju antoi tulosvaroituksen jo ennen tammi–maaliskuun tuloksensa julkistamista. Tämä johtui ennen muuta kustannusten noususta, jota halvoilla hinnoilla profiloituneen yhtiön on vaikea viedä asiakashintoihin. Myös kuluttajien ostovoiman heikkeneminen vaikuttaa.

Tokmannin kurssi 6/21-6/22

Raute

Vaneri- ja viiluteollisuutta palveleva teknologiayhtiö ylsi hyvään liikevaihtoon, mutta kustannusten nousun vuoksi tulos jäi edelleen tappiolle. Se oli iso pettymys. Yhtiön loppuvuotta varjostaa se, että tilauskannasta merkittävä osa tulee Venäjältä.

Rauten kurssi 6/21-6/22

Suominen

Kuitukangasvalmistajan tuotteiden vaisu kysyntä jatkui Pohjois-Amerikassa. Tämä johtui tiettyjen asiakkaiden ylisuuriksi nousseista varastoista korona-aikana. Myös raaka-aineiden ja energian hintojen nousu vaikutti selvästi kannattavuuteen.

Suomisen kurssi 6/21-6/22

Lehto

Jo pidempään vaikeuksista kärsinyt rakennusyhtiö teki odotuksia huomattavasti raskaammat tappiot alkuvuonna. Liikevaihto jäi odotettua pienemmäksi. Kannattavuus kärsi puolestaan entistä kalliimmista rakennusmateriaaleista, joiden saatavuudessakin oli haasteita.

Lehdon kurssi 6/21-6/22

Wärtsilä

Konepajayhtiön liikevaihto kasvoi vahvasti, mutta kannattavuus jäi kauas totutusta ja markkinoiden odotuksista. Tämä johtui nousseista kuluista ja laitteisiin painottuneesta myynnin jakaumasta. Konepajan palveluliiketoiminta on selvästi laitemyyntiä kannattavampaa.

Wärtsilän kurssi 6/21-6/22

Matti Remes

Kuvioiden lähde: Factset Digital Solutions 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti