veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Opiskelija, et kai tienannut liikaa 2018? Opintotukea karhutaan takaisin

Opiskelija, et kai tienannut liikaa 2018? Opintotukea karhutaan takaisin
17.2.2020

Noin 43 310 opintotuen saajaa ansaitsi vuonna 2018 yli vuositulorajan. Opintotukea sai vuonna 2018 noin 308 380 opiskelijaa. 

Keskimäärin yhden opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 860 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea perittäisiin takaisin yhteensä 37,3 miljoonaa euroa.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti vuonna 2018 tukea yhdeksältä  kuukaudelta, hänellä sai olla vuoden 2018 aikana muita tuloja enintään 11 973 euroa.

Tulorajoja korotettiin 4,5 %:lla vuoden 2020 alusta. Nyt vuosituloraja on 12 498 euroa, jos opiskelija saa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta.

Kelalla ei ole vielä vuodelta 2018 tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista (esim. valmistumisen jälkeisistä tuloista), takaisin maksettava summa voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija, tee uudelleenkäsittelypyyntö viimeistään 19.3.2020

Päätösehdotuksen saanut opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä viimeistään 19.3.2020. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2018 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun.

Edellisinä vuosina noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita. Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Seuraa tulojen kertymistä

Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa.

Vuoden 2019 opintotuen vapaaehtoiset palautukset on maksettava huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Palautusten määräaika on aikaistunut yhdellä kuukaudella. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla. Kyseessä on kertaluonteinen korotus, ei korko.

Minna Petäinen 

Nuoret ja raha

Oppia omaan talouteen – Taloustaidon juttupaketti nuorille! Tutustu

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti