veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Lahjan ja perinnön tuotto iskee opintotukeen – opiskelija, älä hosu omaisuuden myynnissä

Lahjan ja perinnön tuotto iskee opintotukeen – opiskelija, älä hosu omaisuuden myynnissä
10.8.2021

Opiskelijan ei kannata hötkyillä omaisuuden myynnissä. Opiskellessa sinulla voi olla vaikka kuinka iso omaisuus ilman, että se pienentää opintotukea. Omaisuuden tuotot sen sijaan voivat vaikuttaa etuuksiin.

Miten opiskelijan tukien käy, jos hän saa suvultaan huomattavan summan rahaa, osakkeita tai rahasto-osuuksia?

Perussäännön mukaan ne eivät vaikuta opintotukeen mitenkään, jos niistä ei tule opiskelijalle tuottoja. Opiskelija voi saman säännön mukaan periä vaikka hulppean asunnon Helsingin Eirasta ja säilyttää oikeutensa opintotukeen.

Mikä tahansa muukin lahja pienentää opintotukea vasta siinä vaiheessa, kun se poikii euroja. Lahjat ja perinnöt eivät sellaisenaan vaikuta tukiin, koska ne eivät ole opiskelijan tuloja, vaan vastikkeettomia omaisuuden lisäyksiä.

Vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelasta kertoo toimivan nyrkkisäännön: vasta siinä vaiheessa, kun perinnöstä tai lahjoista tulee veronalaista pääomatuloa, ne voivat vaikuttaa opintotukeen.

Jos tulolajista tai sijoitusmuodosta on epäselvyyttä, verottajan palvelupiste on Kelaa parempi neuvoja. Sinne kannattaa ottaa yhteyttä ja kertoa, millaista tuloa tai omaisuutta on saanut tai saamassa ja kysyä, tuleeko siitä veronalaista ansio- tai pääomatuloa.

”Verottaja päättää, ja Kela seuraa opintotuessa verottajan päätöksiä täsmällisesti”, Lahtinen kertoo. 

Mikä lasketaan opiskelijan tuloksi?

Opintotuen määrää laskettaessa tuloiksi lasketaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot koko kalenterivuoden ajalta. Opintotukea tähän pottiin ei lasketa mukaan.

Osakesäästötili on sikäli selvä, että siellä olevat varat, myös osingot ja luovutusvoitot, vaikuttavat opintotukeen vasta siinä vaiheessa, kun tililtä nostetaan rahaa ja tili on voitolla.

Lahtinen huomauttaa, että opiskelijan kannattaa myydä osakkeita tai rahasto-osuuksia vasta valmistumisensa jälkeen. Valmistumiskuukauden jälkeen opiskelija voi myydä vaikka koko potin ilman että opintotukea ryhdyttäisiin perimään takaisin.

Jos opiskelija sen sijaan on saanut pääomatuloja opiskeluaikana, hän voi osittain käyttää arvioinnissa apuna maalis-huhtikuussa tulevaa esitäytettyä veroilmoitusta. Veroilmoitukselta voi kuitenkin puuttua tietoja esimerkiksi vuokratuloista tai kansainvälisistä osingoista. Jos omaisuudella on käyty kauppaa, luovutusvoitto tai -tappio voi olla väärin laskettu.

Tietojen tarkistamisen ja täydentämisen jälkeen on mahdollista laskea, ylittyvätkö tulorajat ja pitääkö opintotukea palauttaa Kelalle vai ei. Helpointa laskeminen on Omakelassa eli Kelan asiointipalvelussa, jossa näytetään huhtikuun ajan ennakkotieto edellisen vuoden vuosituloista.

Palautus kannattaa hoitaa nopeasti, huhtikuun loppuun mennessä. Kela perii myöhemmin takaisin sekä liikaa maksetun opintotuen että 7,5 prosentin kertakorotuksen.

Vuosituloraja opiskelijalla on 12 498 euroa

Jokaista opintoraha- tai asumislisäkuukautta kohti tuloa voi olla keskimäärin 696 euroa ja tuetonta kuukautta kohti 2 078 euroa. Toisin sanoen jos opintotukikuukausia on yhdeksän, vuosituloraja on 12 498 euroa. Tämän verran tuloja voi olla miten ja milloin tahansa kalenterivuoden aikana.

Nämä tulorajat koskevat vuoden 2021 tilannetta. Ensi vuoden tulorajojen indeksikorotuksen määrä ei ole vielä tiedossa. 

Opiskelijan asumistuki: erilaiset periaatteet

Opiskelija voi saada opintotuen lisäksi myös yleistä asumistukea. Kuinka osakeomistukset, osingot tai muut lahjat vaikuttavat asumistukeen?

Kelan yleisen asumistuen asiantuntija on erikoissuunnittelija Mirja Peltonen. Hän selvittää, että yleisessä asumistuessa ei oteta huomioon perintöä tai lahjaa, koska ne eivät ole tuloa, vaan vastikkeeton omaisuuden lisäys.

Sen sijaan verottomat ja veronalaiset ansio- ja pääomatulot vaikuttavat kummatkin yleisen asumistuen määrään. Myös esimerkiksi tilillä olevat talletukset pitää ilmoittaa asumistuen hakemuksessa. 

”Yleisessä asumistuessa osinkotulona otetaan huomioon sekä pörssiyhtiöiden että muiden yhtiöiden maksamat osingot. Myös osakesäästötilille maksetut osingot otetaan tulona huomioon, vaikka osinkoja ei nostettaisi osakesäästötililtä.”

Opiskelijalla on ilmoitusvelvollisuus myös osakesäästötilillä olevista osakkeista, joten ne pitää yleisen asumistuen hakemuksessa ilmoittaa.

Yleisessä asumistuessa osinko- ja korkotulot otetaan tulona huomioon kuitenkin vain, jos osinko- ja korkotulot yhteensä ylittävät 10,91 euroa kuukaudessa. 

Opintolainatakaus vain opintokuukausille

  • Kela myöntää lainatakauksen opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle automaattisesti.
  • Opintotuki koostuu opintorahasta, lainatakauksesta ja pienelle joukolle myönnettävästä asumislisästä. Vuositulorajat ja takaisinperinnät koskevat vain opintorahaa ja asumislisää.
  • Pääsääntö on, että lainatakauksen saa vain opintorahakuukausille. Jos opiskelija peruu etukäteen opintotukea, se poistaa yleensä myös oikeuden nostaa opintolainaa. Mutta jos on jo nostanut opintolainan ja sen jälkeen palauttaa opintotukea, opintolainaa ei tarvitse palauttaa ja lainatakaus on normaalisti voimassa.

SANTERIN OSAKKEET, EMMAN ALIVUOKRALAINEN! Tutustu elokuun Taloustaidossa esimerkkeihin, joista selviää mm. miten Santerin perintöosakkeiden myynti vaikuttaa opintotukeen ja asumistukeen tai miten vuokratulo vaikuttaa puolestaan Emman tukiin. Voit lukea koko jutun näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelujemme käyttäjäksi.

Kirsi Riipinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti