veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Nämä pörssin suuryhtiöt houkuttavat ulkomaisia sijoittajia

Nämä pörssin suuryhtiöt houkuttavat ulkomaisia sijoittajia
1.8.2018

KARON PÖRSSI Sanoma kiirii kauas, tai ainakin Sanoman osakkeita on virrannut vauhdikkaasti ulkomaisten sijoittajien salkkuihin.

Mediayhtiö nappaa kirkkaan ykköspaikan listalla, johon koostin ulkomaalaisomistustaan viidessä vuodessa eniten kasvattaneet Helsingin pörssin suuryhtiöt. Sanoman ulkomaalaisomistus kesäkuun 2013 lopussa oli 8,3 prosenttia, kun se tämän vuoden kesäkuun lopussa oli 18,6 prosenttia. Ulkomaalaisomistuksen määrä on siten kasvanut yli 120 prosentilla.

Selvitykseeni otin ne suomalaiset Helsingin pörssissä listatut, markkina-arvokategorialtaan suuret yhtiöt, jotka ovat olleet pörssissä vähintään viiden vuoden ajan. Mukana ei ole fuusiota läpi käynyttä Ahlström-Munksjötä, mutta toisaalta poimin mukaan Lemminkäisen ostaneen YIT:n. Ruotsalaisyhtiöt Nordea, Telia ja SSAB jätin selvityksen ulkopuolelle. Tarkasteluun tuli siten 27 pörssiyhtiötä.

Yleisesti Helsingin pörssin ulkomaalaisomistus on laskenut sekä viiden vuoden että yhden vuoden aikana. Viisi vuotta sitten ulkomaalaisomistus Helsingin pörssissä oli 45,4 prosenttia ja vuosi sitten 42,1 prosenttia, kun se kesäkuun 2018 lopussa oli 40,0 prosenttia.

Taulukkojen tiedot on laskettu arvo-osuusrekisteriä ylläpitävän Euroclear Finlandin kuukausiraporttien perusteella.

Säätiöt myivät Sanomaa

Sanomalla oli pitkään poikkeuksellisen paljon suuria kulttuurisäätiöomistajia, jotka ovat viime vuosien aikana luopuneet yhtiöstä tai myyneet omistuksiaan merkittävästi. Sanoman perinteiset ankkuriomistajat eli Erkon suku ja säätiö ovat pitäneet kiinni osakkeistaan.

Vuoden 2013 puolivälissä vähintään kaksi miljoonaa Sanoman osaketta omistivat esimerkiksi Svenska Litteratursällskapet i Finland, Thalia Säätiö, Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sekä WSOY:n Kirjallisuussäätiö. Suomen Kulttuurirahastolla oli yli miljoona Sanoman osaketta.

Tämän vuoden kesäkuun lopun omistajalistalta 200 suurimman omistajan joukosta niistä löytyvät vain Thalia, WSOY:n Kirjallisuussäätiö ja Suomen Kulttuurirahasto, joista kaikki ovat vähentäneet omistustaan, kaksi jälkimmäistä yli puolella viiden vuoden takaisesta.

Osakkeita ovat ostaneet ulkomaiset sijoittajat – ja Antti Herlin. Viiden viime vuoden aikana Antti Herlin ja hänen hallitsemansa yhtiöt ovat kaksinkertaistaneet Sanoma-omistuksensa 19,5 miljoonaan osakkeeseen.

Tuplaus myös Metsässä

Myös Metsä Boardin ulkomaalaisomistus on yli kaksinkertaistanut viiden vuoden tarkastelujaksolla. Metsä Boardin ulkomaalaisomistuksen kasvu jatkui vahvana myös kesäkuusta 2017 kesäkuuhun 2018 ulottuvalla kahdentoista kuukauden jaksolla, jolloin kartonkivalmistajan ulkomaalaisomistus lisääntyi neljänneksellä.

Yhteistä Sanomalle ja Metsä Boardille on se, että niiden ulkomaalaisomistuksen lähtötaso oli matala, vain kymmenisen prosenttia. Edelleen ne kuuluvat Helsingin pörssin suuryhtiöistä suomalaisomisteisimpiin. Kummallakin yhtiöllä on vahva suomalainen omistajablokki, eikä ulkomaalaisomistus siksi voi kohota niin korkealle kuin tyystin isännättömässä yhtiössä kuten Nokiassa.

Ulkomaalaisomistustaan viidessä vuodessa eniten kasvattaneet yhtiöt

 Yhtiö

Muutos 5 v, %

Muutos 1 v, %

Sanoma

123,7 

7,4 

Metsä Board

111,4 

25,0 

Cargotec

98,9 

-0,3 

Neste

96,8 

21,2 

Elisa

80,5 

3,4 

 

Cargotecin ja Nesteen ulkomaalaisomistus on käytännössä kaksinkertaistunut kesästä 2013 kesään 2018. Myös niiden ulkomaalaisomistus on pörssin keskiarvoa matalampi. Huomionarvoista on, että Cargotecin ulkomaalaisomistuksen kasvu kääntyi viimeksi kuluneen vuoden aikana lieväksi laskuksi.

Ulkomaalaisomistuksen muutoksien tarkasteleminen on sijoittajan kannalta kiinnostavaa siksi, että ulkomainen raha on usein ”uutta rahaa” ja osakkeeseen kohdistunut ”lisäkysyntä” tapaa nostaa pörssikurssia. Toisaalta ulkomainen raha tapaa olla nopeaa rahaa: huonon hetken tullen se saattaa paeta nopeasti ja aiheuttaa osakekurssiin äkillistä laskua.

Finnair viime vuoden nousija

Kesäkuun 2017 lopusta kesäkuun 2018 loppuun Helsingin pörssin suurista yhtiöistä ulkomaalaisia sijoittajia kiinnosti eniten Finnair, kun kiinnostavuutta mitataan ulkomaalaisomistuksen suhteellisella kasvulla. Finnairin ulkomaalaisomistus kasvoi vuodessa peräti 116 prosentilla.

Myös Finnairin ulkomaalaisomistuksen lähtötaso oli matala eikä se korkea ole vieläkään. Suomen valtio omistaa enemmistön Finnairista, joten ulkomaalaisomistuksen kasvulle on padottu yläraja. Toisaalta jos ja kun Suomen valtio myy omistuksiaan Finnairissa, myytävistä osakkeista suuri osa todennäköisesti päätyy ulkomaille.

Ulkomaalaisomistustaan vuodessa eniten kasvattaneet yhtiöt

 Yhtiö

Muutos 5 v, %

Muutos 1 v, %

Finnair

77,1

115,6

Metsä Board

111,4

25,0

Amer Sports

25,9

22,4

Neste

96,8

21,2

Kesko

67,5

10,0

Elisasta lähes puolet ulkomailla

Sanoman sijaan viiden vuoden aikana eniten ulkomaalaisomistustaan kasvattaneeksi yhtiöksi voi nostaa yhtä hyvin Elisan. Elisan ulkomaalaisomistus kasvoi prosenttiyksikköine tarkastelluista 27 yhtiöstä eniten. Kesäkuun 2018 lopussa ulkomaalaisten salkuissa oli jo 45 prosenttia teleoperaattorista.

Myös suhteellisilla luvuilla Elisa on viiden vuoden listan viitossijalla. Sekä prosentti- että prosenttiyksikkötarkastelun kärkiviisikossa ovat Elisan ohella Neste ja Cargotec.

Elisan ainut ankkuriomistaja on valtion sijoitusyhtiö Solidium, joka pitää hallussaan kymmentä prosenttia teleoperaattorista. Elisalla on lisäksi varsin runsaasti passiivisia kotitalousomistajia. Cargotecin ankkuriomistajia ovat Herlinit: Ilkka Herlinin, Ilona Herlinin ja Niklas Herlinin kuolinpesän sekä Koneen säätiön omistamien yhtiöiden yhteenlaskettu osuus Cargotecin osakkeista on noin 40 prosenttia.

Ulkomaalaisomistusprosentin kasvu prosenttiyksikköinä, viisi vuotta

Yhtiö

  Muutos 5 v, % yks. 

Muutos 1 v, % yks.

Elisa

20,1

1,5

Neste

18,3

6,5

Cargotec

15,1

-0,1

UPM-Kymmene

13,8

-0,1

Kesko

13,7

3,1

 

Yhden vuoden jaksolla näistä yhtiöistä vain Neste yltää kärkiviisikkoon. Prosenttiyksikkömuutosta tarkastelevan vuosimuutoslistan kärjessä on Finnair, joka hallitsee myös suhteellisesti eniten ulkomaalaisomistustaan vuodessa kasvattaneiden yhtiöiden listaa. Amer Sportsin viiden vuoden aikana tapahtuneesta ulkomaalaisomistuksen kasvusta ehdoton valtaosa on tapahtunut viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Ulkomaalaisomistusprosentin kasvu prosenttiyksikköinä, yksi vuosi

Yhtiö

Muutos 5 v, % yks.

Muutos 1 v, % yks.

Finnair

9,7

12,0

Amer Sports

11,5

10,2

Neste

18,3

6,5

Sampo

11,1

5,3

Metsä Board

12,1

4,6

YIT menetti fuusiolla

Viidessä vuodessa eniten ulkomaalaisomistustaan on suhteellisesti menettänyt rakennusyhtiö YIT. Muutoksen takana on osaltaan yrityskauppa, jossa YIT osti Lemminkäisen osakevaihdolla. Lemminkäisen omistus oli vahvasti Pentin suvun hallussa ja kotimainen omistus vahva.

Viime vuonna kovassa kurssivuoristoradassa olleen Orionin ulkomaalaisomistus on heitellyt rajusti. Viiden vuoden aikana se on laskenut vain 13,6 prosenttia mutta viime vuoden aikana 32,7 prosenttia. Vuosien 2013 ja 2017 välillä eli viisivuotistarkastelun ensimmäisen neljän vuoden aikana Orionin ulkomaalaisomistus kasvoi 28,3 prosentilla.

Viiden vuoden jaksolla vain viisi tarkastelussa mukana olleista 27 yhtiöstä menetti ulkomaalaisomistustaan. Yhden vuoden jaksolla ulkomaalaisomistus on laskenut kahdessatoista tarkastellusta yhtiöstä, eniten YIT:ssä ja Orionissa.

 Yhtiö

Muutos 5 v, %

Muutos 1 v, %

Kone

-1,7 

2,2 

Orion

-13,6 

-32,7 

Uponor

-18,2 

9,7 

Outokumpu

-20,6 

-8,2 

YIT

-65,8 

-48,3 

 

Viikon trio: Citycon ulkomaalaisomisteisin

Helsingin pörssin suuryhtiöistä Cityconin ulkomaalaisomistus on suurin. Peräti 81,5 prosenttia kauppakeskuksiin erikoistuneesta kiinteistösijoitusyhtiöstä on ulkomaisissa käsissä.

Asian selittää se, että Cityconin pääomistaja on israelilainen kiinteistösijoituskonserni Gazit-Globe, joka omisti kesäkuun lopussa 46,4 prosenttia yhtiön osakkeista. Gazit-Globe on heinäkuussa ostanut lisää Cityconia. Cityconin toiseksi suurin omistaja on kanadalainen eläkevakuuttaja CPP, joka omistaa tasan 15 prosenttia Cityconista.

Cityconilla on siten selvä ankkuriomistaja, jopa kaksi. Nokian ja Nokian Renkaiden tilanne on toinen. Niiden omistus on pieninä palasina ympäri maailmaa.

Yhtiö

Ulkomaalais-omistus, %

Citycon

81,5

Nokia

78,7

Nokian Renkaat

72,2

 

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja.

Kuva: Sanoma

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.