veronmaksajat.fi

RAHAT

Pörssin tuloskausi kääntyi pettymykseksi – odotuksia kasautuu vuoden loppupuolelle

Pörssin tuloskausi kääntyi pettymykseksi – odotuksia kasautuu vuoden loppupuolelle
25.3.2024

Odotukset Helsingin pörssin noususta eivät ehkä täyty tänäkään vuonna, mutta ryvetäänkö synkkyydessä jo liikaakin? ”Historiassa Helsingissä on kannattanut näillä arvostustasoilla olla ostolaidalla”, sanoo Juha Kinnunen Inderesiltä.

Pettymyksen puolelle tuloskausi lopulta kääntyi. Näin luonnehtii analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Juha Kinnunen viime vuoden viimeisen neljänneksen yleiskuvaa Helsingin pörssissä.

"Odotimme yhtiöiden kannattavuuden paranemista, mutta yrityksissä tehdyistä säästötoimista huolimatta tulokset jäivät keskimäärin odotetusta. Liikevaihdot eivät kasvaneet, ja tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluun tuli ilmeisesti lisäpaineita kiristyneessä markkinatilanteessa", Kinnunen tiivistää.

Tuloskauden kovinta jälkeä tekivät odotetusti korkeasta korkokatteesta hyötyneet pankit. "Niiden tulokset olivat erittäin hyvät, vaikka ne jäivätkin hieman kovista odotuksista."

Pankkien näkymiä Kinnunen pitää jatkossakin hyvinä heikosta taloustilanteesta huolimatta. Luottotappiot ja muutkin riskit näyttävät olevan toistaiseksi hallinnassa. Myös tulovirrat pysyvät vuolaina korkean korkotason ansiosta.

Kinnusen mukaan finanssialaan kuuluvat varainhoitoyhtiöt jäivät sen sijaan hieman odotuksista. Niiden tulostaso oli kuitenkin keskimäärin hyvällä tasolla, vaikka kiinteistösektorista riippuvaisilla varainhoitajilla oli muuta alaa vaikeampaa.

Isoille konepajoille puhtaat paperit

Helsingin pörssin suurille konepajoille Kinnunen antaa yleisesti ottaen puhtaat paperit. Tilausvirta supistui odotetusti, eivätkä yhtiöiden liikevaihdot juuri kasvaneet. Sen sijaan kannattavuus parani toimitusketjujen normalisoitumisen ja onnistuneiden hinnankorotusten ansiosta.

Konepajojen ohjeistukset kuluvalle vuodelle jäivät Kinnusen mielestä varsin ympäripyöreiksi. Ohjeistus on pörssiyhtiön vuoden alussa antama arvio esimerkiksi liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä.

"Yhtiöiden mielestä näkymä on kuitenkin kohtalaisen vakaa", Kinnunen arvioi.

Suurista teknologiayhtiöistä Nokian viime vuosi oli kokonaisuudessaan markkinoille pettymys. Yhtiön viimeisen neljänneksen tulos oli kuitenkin iloinen yllätys ja matalalle painuneita odotuksia parempi.

Myös toimialan muiden yhtiöiden tulokset jäivät keskimäärin odotuksia heikommiksi, kun asiakasyritykset alkoivat tinkiä it-investoinneistaan.

Metsäsektorin vaikeudet olivat jo ennestään tiedossa, mutta loppuvuosi sujui niiltä ennakoituakin heikommin. Stora Enso ja Metsä Board kärsivät pakkausmateriaalien ja sahatavaran kysynnän hiipumisesta. Myös UPM:n liikevaihto ja tulos romahtivat verrattuna edellisvuoden vahvaan vertailukauteen.

Arviot tulevasta kiinnostavat sijoittajia

Neljännen vuosineljänneksen tulosjulkistukset ovat sikälikin mielenkiintoisia, että niissä yhtiöt summaavat yhteen koko viime vuoden, tekevät osinkoesityksensä ja julkaisevat arvionsa alkaneen vuoden näkymistä.

"Tilinpäätös on eräänlainen tarkistuspiste. Silloin yhtiöiltä saadaan yleensä konkreettisia kommentteja alkaneen vuoden näkymistä", Juha Kinnunen sanoo.

Yhtiön arvio tulevasta voi myös yllättää sijoittajat, jolloin seurauksena on rajujakin kurssiheilahteluja puoleen tai toiseen. Tulosjulkistusten jälkeen Kempowerin osakekurssi romahti yli 26 prosenttia. Yli kymmenen prosentin pudotuksia nähtiin myös muun muassa Nesteen, UPM:n ja Finnairin kursseissa.

Vastaavasti Harvian näkymät palkittiin 19 prosentin kurssinousulla ja Nokian 11 prosentin nousulla.

Epävarman taloustilanteen vuoksi pörssiyhtiöiden arviot tulevasta olivat ymmärrettävästi varsin varovaisia. Kinnusen mukaan yleinen näkemys oli, että alkuvuosi on vielä heikko, mutta vuoden loppua kohti kysynnän ja tuloskehityksen pitäisi parantua.

Monelle Helsingin pörssin yhtiölle tämä edellyttää tärkeimmän markkina-alueen eli Euroopan talouden virkistymistä.

"Merkittävin riski on, että Euroopan talous ei piristykään loppuvuonna."

Markkinoilla odotetaan, että korot lähtisivät tänä vuonna alaspäin ja talous sen myötä ylös. Euroopan keskuspankin EKP:n viimeaikaiset lausunnot kuitenkin vihjaavat, että viitekorkojen laskemisen alkaminen voi vielä lykkääntyä.

Onko synkistelyssä menty jo liian pitkälle?

Helsingin pörssin pitkään jatkunutta alavirettä suhteessa moneen muuhun pörssiin on puitu julkisuudessa paljon. Heikkoon kurssikehitykseen on haettu syytä muun muassa pörssin painottumisesta vientivetoisiin teollisuusyrityksiin, joiden tärkein markkina on vaikeuksissa painiva Eurooppa.

Kinnunen on pohtinut, onko synkistelyssä menty jo liiankin pitkälle. Hän huomauttaa, että Helsingin pörssissä on kuitenkin pääosin hyviä ja vahvataseisia yhtiöitä, joiden liiketoiminta on vakaalla pohjalla. Kurssilaskun jälkeen osakemarkkinoiden odotukset ovat monien yhtiöiden suhteen matalat.

Moni yhtiö on hyvissä asemissa, kunhan markkinat alkavat taas vetää.

"Kukaan ei tiedä, piristyykö Euroopan talous loppuvuodesta vai ei. Selvää kuitenkin on, että tähän heikkouden tilaan Helsingin pörssi ei jää."

"Vaikka tuloskausi oli pettymys, en heittäisi kirvestä kaivoon. Kun katsoo historiaa, Helsingissä on kannattanut näillä arvostustasoilla olla ostolaidalla. Tässä tilanteessa korostuu sijoittajan pitkäjänteisyys."

Pörssin onnistujat hajaantuivat eri aloille

Loka–joulukuun tuloskaudella pettymyksiä tuotti Helsingin pörssissä moni suuryhtiö. Onnistujia löytyi eri toimialoilta. Tässä Inderesin analyytikon Olli Koposen nostot tuloskaudesta.

Onnistujat

Sampo

Finanssikonsernin erittäin hyvä tulos ylitti markkinoiden odotukset. Tulosylitykseen veivät vahvat sijoitustuotot, etenkin vakuutusyhtiöt If ja Hastings. Ifin operatiivinen suoritus oli jälleen erinomainen. Myös markkinatilanne Pohjoismaissa vaikuttaa säilyneen vakaana.

 

Maaliskuu_SAMPO.png

Qt Group

Ohjelmistoyhtiön tulos oli niukasti odotuksia parempi, mutta etenkin vahvistuneet kasvunäkymät saivat sijoittajien suupielet nousemaan. Qt:n ohjelmistotyökalujen myynnin kasvun on odotettu hidastuvan, mutta tämä ei ole ainakaan vielä näköpiirissä. Samaan aikaan liikevaihdosta entistä suurempi osa koostuu jatkuvista lisenssituloista, jotka vähentävät olennaisesti kasvun riskejä.

Maaliskuu_QTGROUP.png

Martela

Toimistokalustetoimittajan raportti oli ennakoitua vahvempi, kun kulusäästöt siivittivät tuloksen merkittävään kasvuun liikevaihdon laskusta huolimatta. Alkuvuosi oli heikko, mutta loppuvuonna yhtiö teki tuloskuntoonsa tasokorjauksen. Alan markkinoiden haasteet ovat kuitenkin läsnä alkaneena vuonna.

 

Maaliskuu_MARTELA.png

Revenio

Silmänpaineen mittauslaitteita valmistavan yhtiön raportti ylitti odotukset, kun yhtiön päätuotealueet kasvoivat kaksinumeroista tahtia. Tulos kehittyi ennakoitua paremmin ja oli jälleen perinteisen vahvaa Revenio-laatua. Myös näkymät ovat hyvät. Kasvun odotetaan vahvistuvan tänä vuonna ja kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla.

Maaliskuu_REVENIO.png

Fondia

Lakipalveluita tarjoava Fondia kasvoi maltillisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta tulos oli selvästi vertailukautta parempi. Tämä oli helpotus etenkin heikoksi jääneen kolmannen neljänneksen tuloksen jälkeen. Näkymien perusteella yhtiö näyttäisi olevan palaamassa jälleen tuloskasvuun vaikean viime vuoden jälkeen.

Maaliskuu_FONDIA.png

Pettymykset

Fortum

Energiayhtiön tulos oli pettymys, mikä johtui etenkin sähköntuotannosta vastaavan Generation-segmentin pienempien osien tappioista. Yhtiön näkymissä ei ollut yllätyksiä, mutta sähköfutuurien hinnat ovat olleet laskussa, mikä painaa tuloksen kehitystä lyhyellä aikavälillä. Vahva osinko tukee kuitenkin yhtiön osaketta.

Maaliskuu_FORTUM.png

UPM

Metsäyhtiön liikevaihto ja tulos romahtivat suhteessa vahvaan vertailukauteen. Lisäksi näkymät kuluvalle vuodelle jäivät analyytikkojen odotuksista etenkin alkuvuoden osalta. Yhtiö kommentoi markkinoiden kehitystä varovaisesti, vaikka ensimmäisiä merkkejä elpymisestä näkyykin jo liiketoiminnoissa.

Maaliskuu_UPM.png

Capman

Pääomasijoittajan tulos jäi hyvin heikoksi. Sijoitustuotot painuivat pakkaselle, ja hallinnointitoiminnan kehitys oli odotuksia vaisumpaa. Suoritustason pitää parantua selvästi, sillä yhtiö oli esittämiensä näkymien osalta hyvinkin optimistinen ja odottaa merkittävää kasvua tänä vuonna.

Maaliskuu_CAPMAN.png

Aallon Group

Tilitoimistoyhtiön liikevaihto kasvoi odotetusti yritysostojen vetämänä. Sen sijaan kannattavuus heikkeni selvästi, kun inflaatio nosti kulutasoa. Ilman uusia yritysostoja kasvu on hidastumassa. Myös kannattavuuteen liittyy nyt entistä enemmän epävarmuustekijöitä.

Maaliskuu_Aallon_Group.png

Kempower

Sähköautojen latauslaitteita valmistavan yhtiön liikevaihto ja tilauskertymä jäivät odotuksista. Samalla Kempowerin kovat panostukset kasvuun hidastivat kannattavuuden paranemista. Yhtiö arvioi hitaamman kasvun jatkuvan vielä ensimmäisen vuosineljänneksen ajan. Sen jälkeen näkymien pitäisi parantua.

Maaliskuu_KEMPOWER.png

Matti Remes

Rahat, verot, työ & eläke, koti