veronmaksajat.fi

RAHAT

Osinkopotti kasvaa, mutta pettymyksiltä ei vältytä

Osinkopotti kasvaa, mutta pettymyksiltä ei vältytä
12.2.2024

Helsingin pörssin osinkopotin odotetaan tänä keväänä kasvavan, mutta yhtiökohtaiset erot ovat suuret. Pelkkään yhden vuoden osinkotuottoon tuijottaminen voi johtaa sijoittajan harhaan.

Pörssiyhtiöiden tulosjulkistukset ovat täydessä vauhdissa. Monen osakesäästäjän mielestä niiden kiinnostavinta antia ovat hallitusten esitykset osingoista, jotka maksetaan vuoden 2023 tuloksesta.

Sijoittaja ja sijoituskirjailija Tom Lindström odottaa Helsingin pörssin osinkokeväästä varsin hyvää, vaikka epävarma taloustilanne onkin varjostanut monen yhtiön liiketoimintaa.

"Olen optimisti ja uskon, että osinkosumma kokonaisuudessaan kasvaa", Lindström sanoo.

Danske Bankin salkunhoitaja Matias Arola sanoo, että analyytikkoennusteiden mukaan Helsingin pörssin yhteenlaskettu osinkokertymä nousee jonkin verran edellisvuodesta. Kokonaispotti olisi ennusteiden mukaan noin 13 miljardia euroa.

"Tosin valtaosan osingoista maksaa pieni joukko isoja yhtiöitä. Niiden osingonmaksukyvyllä on suuri vaikutus myös tänä keväänä", Arola toteaa.

Osingoissa isoja yhtiökohtaisia eroja

Suurinta osinkopottia odotetaan Nordealta. Arolan mukaan pankin osuus Helsingin pörssin yhteenlasketusta osinkokertymästä voi olla noin neljännes.

Myös monien muiden pankkien ja varainhoitoyhtiöiden ennakoidaan maksavan hyviä osinkoja.

Isoimpiin osingonmaksajiin ovat kuuluneet perinteisesti myös Fortum, Neste ja Sampo. Teleoperaattoritkin ovat olleet anteliaita jakamaan osinkoja. Elisa korottaa nyt osinkoaan jo kymmenettä vuotta peräkkäin.

Arolan arvion mukaan osingonmaksukyvyssä nähdään tänä keväänä suuria yhtiökohtaisia eroja. Muhkeiden osingonmaksajien vastapainoksi monien yhtiöiden osingon odotetaan laskevan.

Viime vuonna monen pörssiyhtiön vauhtia hidastivat korkea korkotaso, kuluttajien varovaisuus ja kysynnän hiipuminen tärkeimmillä markkinoilla Euroopassa.

Selkein esimerkki ovat rakennusyhtiöt. YIT kertoi jo viime vuoden puolella, ettei sen hallitus esitä lainkaan osinkoa vuoden 2023 tuloksesta.

MIHIN HUOMIOTA OSINKOYHTIÖSSÄ? "Absoluuttisen osinkotuoton sijaan kannattaa arvioida kilpailukykyä ja kannattavuutta. Lisäksi osingon tason on oltava realistinen suhteessa kassavirtaan." Salkunhoitaja Matias Arola, Danske Bank

Osinkotuotto ei kerro koko totuutta

Monelle suomalaiselle piensijoittajalle antelias osingonmaksu on osakkeiden keskeinen valintakriteeri. Osinkotuottoprosentti kertoo, kuinka paljon yhtiö maksaa osinkoja suhteessa osakkeen hintaan.

Helsingin pörssissä keskimääräinen osinkotuotto on vaihdellut kolmen ja viiden prosentin välillä. Tänä keväänä korkeimpien osinkojen odotetaan nousevan yli kahdeksan prosentin.

Matias Arola korostaa, että osinkotuottolistat yhden vuoden osalta eivät kerro välttämättä koko totuutta.

Yhden vuoden korkea osinko voi esimerkiksi johtua siitä, että yhtiö jakaa kertaluonteisesti korkean osingon vaikkapa jonkin liiketoiminnan osan myynnistä saaduilla tuloilla.

Osinkotuottoprosentti saattaa näyttää hyvältä myös siksi, että osakkeen hinta on syystä tai toisesta laskenut.

Matias Arola korostaakin, että pelkän absoluuttisen osinkotuoton sijaan sijoittajan kannattaa perehtyä siihen, kuinka kilpailukykyistä ja kannattavaa yhtiön liiketoiminta on.

"Jos yhtiö on pystynyt kasvamaan vuosia kannattavasti, niin yleensä osingotkin ovat kasvavia. Lisäksi pyrin arvioimaan, onko osingon taso realistinen suhteessa yhtiön kassavirtaan."

Pidemmän päälle yhtiö voi jakaa osinkoa sen verran kuin liiketoiminta tuottaa vapaata kassavirtaa. Tätä avokätisempi osingonmaksu johtaa velkaantumiseen.

"Joskus yhtiö päättää omistajien vaatimuksesta maksaa osinkoa kireästä rahoitusasemasta huolimatta. Siinä ei ole mitään järkeä", Arola sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä YIT:n, joka päätti viime keväänä jakaa osingon, vaikka yhtiön taloustilanteen heikkeneminen oli jo tiedossa. Tase oli heikentynyt, erääntyviä lainoja oli rahoitettava uudelleen ja asuntomarkkinoiden vaikeudetkin olivat näkyvillä.

Sijoittaja arvostaa ennustettavaa osinkoa

Myös Tom Lindström muistuttaa, että pelkästään yhden vuoden osinkotuoton perusteella ei voi päätellä, millainen osingonmaksukyky yhtiöllä on tulevaisuudessa. Hänestä oleellista on katsoa yhtiön osinkohistoriaa muutamalta vuodelta ja pyrkiä arvioimaan, miten osinko kehittyy tulevaisuudessa.

Lindströmin mielestä tuloskauden kiinnostavinta antia ovat pörssiyhtiöiden näkemykset tulevasta, sillä niiden pohjalta voi arvioida tulevaa osingonmaksukykyä.

"Myös hallituksen esittämän osingon taso kertoo, mitä yhtiöt itse odottavat tulevaisuudelta. Jos yhtiö esimerkiksi olettaa, että tänä vuonna valoa tunnelin päässä olisi taas näkyvissä, niin osinkoa ei silloin lähdetä ainakaan laskemaan."

Lindström pyrkii valitsemaan sijoitussalkkuunsa yhtiöitä, joiden osinkopolitiikka on mahdollisimman ennustettavaa. Vastaavasti hän yrittää välttää yhtiöitä, joiden osingoissa on isoja vuosittaisia heilahteluja.

Esimerkki osinkojen suuresta vaihtelusta on Outokumpu. Osinko voi olla matala useana vuonna peräkkäin, mutta väliin mahtuu yksittäisiä muhkeita osinkovuosia.

"Sijoittajan on vaikea ennustaa tulevaa osinkoa etukäteen. Siksi pysyttelen mieluummin erossa tällaisista yhtiöistä ja suosin yhtiöitä, joilla on tasainen ja mielellään kasvava osinko", Lindström kertoo. 

MIHIN HUOMIOTA OSINKOYHTIÖSSÄ? "Oleellista on katsoa osinkohistoriaa ja arvioida, pystyykö yhtiö maksamaan jatkossa vakaata ja kasvavaa osinkoa. Pörssiyhtiöiden näkemykset tulevasta kiinnostavat." Sijoittaja Tom Lindström, Cardia

Voitto osinkoihin vai investointeihin?

Osinkotuotot vaihtelevat toimialakohtaisesti. Korkeaa osinkoa maksavat perinteisesti monet finanssialan yhtiöt ja teleoperaattorit, joiden tulovirta on vakaata eikä suuriin investointeihin ole tarvetta. Esimerkiksi Elisan voitonjakopolitiikan mukaan yhtiö jakaa omistajilleen 80–100 prosenttia tuloksesta.

Pientä osinkoa maksavat puolestaan usein teknologiayhtiöt, jotka pyrkivät sijoittamaan voitot kasvua edistäviin investointeihin.

Toinen syy olla maksamatta osinkoa on tiukka taloustilanne. Silloin yhtiöllä ei ole varoja, joita voisi jakaa omistajille.

Lindströmin mielestä investointien ja osingonmaksun välisen tasapainon hakemisessa yhtiön tulisi ottaa aina huomioon osakkeenomistajien intressit.  Se yleensä tarkoittaa, että tuloksesta jaetaan mahdollisimman paljon osinkoa omistajille.

"Jos kassassa on liikaa rahaa, yrityksen johdolle voi tulla kiusaus tehdä harkitsemattomia investointeja. Siksi on parempi, että isoissa investoinneissa yhtiö joutuu pyytämään omistajilta rahaa ja esittämään investoinneille kunnon perusteet."

Matti Remes

PARHAITA OSINKOYHTIÖITÄ

Ennuste osinkotuoton mukaan parhaista osingonmaksajista Helsingin pörssissä. Osinkotuotto laskettu 5.2. päätöskurssilla. Osinkoaan euromääräisesti nostavat merkitty y:llä, laskevat a:lla. 

a) Hallituksen voitonjakoehdotus, b) Ennuste, lähde Bloomberg, c) Ennuste, lähde Inderes

Yhtiö Osinko
2022, euroa
  Osinko 
2023, euroa
  Osinkotuotto
Citycon  0,50 A 0,48 b) 10,1 %
Nordea  0,80 Y 0,92 a) 8,5 %
Fortum  0,91 Y 1,04 b) 8,4 %
Mandatum  0,00 Y 0,34 b) 8,4 %
Telia  0,18 - 0,18 a) 7,9 %
Aspo  0,23 Y 0,47 b) 7,8 %
Aktia  0,43 Y 0,72 b) 7,6 %
Ålandsbanken B 2,00 Y 2,65 a) 7,2 %
Ålandsbanken A 2,00 Y 2,65 a) 7,1 %
United Bankers  0,75 Y 1,00 b) 7,0 %
Titanium  1,36 A 1,15 b) 6,9 %
Outokumpu  0,35 A 0,27 b) 6,9 %
Raisio Vaihto-osake 0,14 - 0,14 b) 6,8 %
Tietoevry  1,45 - 1,45 b) 6,7 %
Atria A 0,70 Y 0,71 b) 6,7 %
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 4,00 - 4,00 c) 6,6 %
Consti  0,60 Y 0,70 a) 6,5 %
SSAB B 0,76 A 0,44 a) 6,4 %
SSAB A 0,76 A 0,44 a) 6,3 %
Investors House  0,31 Y 0,33 b) 6,2 %
Saga Furs C 0,28 Y 0,66 a) 6,2 %
Ilkka  0,20 - 0,20 b) 6,2 %
Evli  1,15 Y 1,16 a) 6,1 %
Glaston   0,00 Y 0,05 b) 6,1 %
Alexandria Group  0,37 Y 0,40 b) 6,0 %
Kreate Group  0,46 Y 0,48 a) 6,0 %
Innofactor  0,06 Y 0,07 b) 6,0 %
Kesko B 1,08 A 1,02 a) 5,8 %
Kesko  A 1,08 A 1,02 a) 5,7 %
Oriola B 0,06 - 0,06 b) 5,7 %
Loihde  0,55 Y 0,70 b) 5,6 %
Taaleri  0,70 A 0,52 b) 5,5 %
EQ  0,91 A 0,80 b) 5,5 %
Elisa  2,15 Y 2,25 a) 5,5 %
Valmet  1,30 Y 1,38 b) 5,4 %
Oriola A 0,06 - 0,06 c) 5,3 %
Apetit  0,50 Y 0,70 b) 5,3 %
Nokian Renkaat 0,55 A 0,43 b) 5,2 %
Enento Group  1,00 - 1,00 b) 5,2 %
NoHo Partners  0,40 Y 0,43 b) 5,1 %
UPM-Kymmene  1,50 - 1,50 a) 5,1 %
Koskisen  0,43 A 0,30 c) 5,0 %
Lassila & Tikanoja  0,47 Y 0,49 b) 4,8 %
Tokmanni Group  0,76 A 0,75 b) 4,8 %
Purmo Group C 0,43 A 0,32 b) 4,7 %
Fondia  0,30 - 0,30 b) 4,7 %
Sanoma  0,37 A 0,31 b) 4,6 %
Oma Säästöpankki  0,40 Y 1,00 a) 4,6 %
Fiskars  0,80 A 0,77 b) 4,5 %
Sampo  A 2,60 A 1,76 b) 4,5 %
Wulff Group  0,14 A 0,10 b) 4,5 %
Alma Media  0,44 A 0,43 b) 4,4 %
Neste  1,52 A 1,37 b) 4,3 %
Tulikivi A 0,00 Y 0,02 b) 4,3 %
Inderes  0,82 Y 0,85 b) 4,2 %
Netum Group  0,11 Y 0,12 b) 4,1 %
Capman  0,08 Y 0,09 b) 4,0 %
Orion A 1,50 Y 1,65 c) 3,9 %
Nokia  0,12 Y 0,13 a) 3,9 %
Lapwall  0,19 A 0,12 b) 3,9 %
Kone  1,75 - 1,75 a) 3,8 %
Puuilo  0,30 Y 0,34 b) 3,8 %
Orion B 1,50 Y 1,62 b) 3,8 %
F-Secure  0,07 - 0,07 b) 3,8 %
Kemira  0,62 Y 0,64 b) 3,8 %
Metso  0,30 Y 0,34 b) 3,7 %
Metsä Board A 0,58 A 0,32 b) 3,7 %
Cargotec  1,35 Y 2,15 a) 3,7 %
Olvi  A 1,20 A 1,16 b) 3,6 %
Viafin Service  0,45 Y 0,48 b) 3,6 %
Terveystalo  0,28 A 0,26 b) 3,4 %
Orthex  0,11 Y 0,20 b) 3,4 %
Digia  0,17 Y 0,18 b) 3,3 %
Talenom  0,18 Y 0,19 a) 3,3 %
Kamux  0,15 Y 0,17 b) 3,3 %
Relais Group  0,40 - 0,40 b) 3,2 %
Suominen  0,10 A 0,09 b) 3,2 %
Sitowise Group  0,10 A 0,09 b) 3,2 %
Vincit  0,15 A 0,10 b) 3,2 %
Metsä Board B 0,58 A 0,21 b) 3,1 %
Siili Solutions  0,20 Y 0,28 b) 3,1 %
Konecranes  1,25 Y 1,35 a) 3,1 %
Scanfil  0,21 Y 0,23 b) 3,1 %
Teleste  0,00 Y 0,08 b) 3,0 %
Kesla  A 0,00 Y 0,12 b) 3,0 %
Anora Group  0,22 A 0,13 b) 2,9 %
Huhtamäki  0,94 Y 1,04 b) 2,9 %
Caverion  0,17 Y 0,25 b) 2,9 %
Marimekko  0,34 Y 0,39 b) 2,9 %
Asuntosalkku  0,00 Y 2,10 b) 2,8 %
Eezy  0,15 A 0,04 b) 2,7 %
Nurminen Logistics  0,00 Y 0,03 b) 2,7 %
Uponor  0,69 Y 0,75 b) 2,7 %
Harvia  0,64 Y 0,67 b) 2,5 %
Etteplan  0,36 A 0,33 b) 2,5 %
Lemonsoft  0,14 - 0,15 b) 2,3 %
Ponsse  1 0,60 A 0,54 b) 2,3 %
Wärtsilä  0,26 Y 0,32 a) 2,3 %
Musti Group  0,00 Y 0,60 a) 2,3 %
Dovre Group  0,01 - 0,01 b) 2,2 %
Aallon Group  0,21 Y 0,22 b) 2,1 %
Vaisala A 0,72 Y 0,75 b) 2,1 %
Solwers  0,07 Y 0,09 b) 2,0 %
NYAB  0,00 Y 0,01 b) 2,0 %
Gofore  0,34 Y 0,43 b) 1,9 %
Raute  0,00 Y 0,20 b) 1,8 %
Fodelia  0,03 Y 0,10 b) 1,8 %
Boreo  0,44 Y 0,45 b) 1,7 %
Admicom  1,30 A 0,70 a) 1,6 %
Detection Technology  0,20 Y 0,23 a) 1,5 %
Revenio Group  0,36 Y 0,38 b) 1,5 %
Norrhydro Group  0,00 Y 0,03 b) 1,5 %
Springvest  0,10 A 0,08 b) 1,5 %
Enersense International  0,00 Y 0,06 b) 1,4 %
Ovaro Kiinteistösijoitus  0,00 Y 0,05 b) 1,4 %
Lamor Corporation  0,00 Y 0,03 b) 1,2 %
Pihlajalinna  0,00 Y 0,08 b) 1,1 %
Bittium  0,05 - 0,05 b) 1,1 %
Wetteri  0,00 Y 0,01 b) 0,9 %
Stora Enso A 0,60 A 0,10 a) 0,9 %
Stora Enso R 0,60 A 0,10 a) 0,9 %
Honkarakenne  B 0,25 A 0,03 b) 0,9 %
Verkkokauppa.com  0,00 Y 0,01 b) 0,5 %
Rapala VMC  0,04 A 0,01 b) 0,3 %
Remedy Entertainment  0,10 A 0,07 b) 0,3 %
Administer  0,05 A 0,01 b) 0,2 %
Aiforia Technologies  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Alisa-pankki  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Aspocomp Group  0,21 A 0,00 c) 0,0 %
BBS-Bioactive Bone Substitutes 0,00 - 0,00 b) 0,0 %
Betolar  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Biohit B 0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Bioretec  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Componenta 0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Digital Workforce Services  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Duell  0,00 - 0,00 b) 0,0 %
EcoUp  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Efecte  0,00 - 0,00 b) 0,0 %
Endomines Finland  0,00 - 0,00 b) 0,0 %
Exel Composites  0,20 A 0,00 b) 0,0 %
Faron Pharmaceuticals  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Fifax  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Finnair  0,00 - 0,00 b) 0,0 %
Heeros  0,00 - 0,00 a) 0,0 %
Incap  0,00 - 0,00 b) 0,0 %
Kempower  0,00 - 0,00 b) 0,0 %
KH Group  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Kojamo  0,39 A 0,00 b) 0,0 %
Leaddesk  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Lehto Group  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Martela  A 0,10 A 0,00 c) 0,0 %
Meriaura Group  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Merus Power  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Modulight  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Nexstim  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Nightingale Health  B 0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Optomed  0,00 - 0,00 b) 0,0 %
Pallas Air  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Panostaja  0,03 A 0,00 c) 0,0 %
Partnera  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Piippo  0,00 - 0,00 a) 0,0 %
PunaMusta Media  0,15 A 0,00 c) 0,0 %
QPR Software  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Qt Group  0,00 - 0,00 b) 0,0 %
Robit  0,02 A 0,00 b) 0,0 %
Rush Factory  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Solteq  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Sotkamo Silver  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
SRV Group  0,00 - 0,00 a) 0,0 %
Stockmann  0,00 - 0,00 b) 0,0 %
Tamtron Group  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Tecnotree  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Toivo Group  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
Withsecure  0,00 - 0,00 b) 0,0 %
Witted Megacorp  0,00 - 0,00 c) 0,0 %
YIT  0,18 A 0,00 b) 0,0 %
Rovio Entertainment  0,13 A 0,12 b) -
Valoe  0,00 - 0,00 c) -
Afarak Group SE 0,00   Ei ennustetta - -
AS Tallink Grupp FDR 0,00   Ei ennustetta - -
Digitalist Group  0,00   Ei ennustetta - -
Eagle Filters Group  0,00   Ei ennustetta - -
Elecster A 0,15   Ei ennustetta - -
Herantis Pharma  0,00   Ei ennustetta - -
HK Scan  A 0,00   Ei ennustetta - -
Keskisuomalainen  A 1,00   Ei ennustetta - -
Lifeline SPAC I  A 0,00   Ei ennustetta - -
Nanoform Finland  0,00   Ei ennustetta - -
Reka Industrial  0,20   Ei ennustetta - -
Spinnova  0,00   Ei ennustetta - -
SSH Communications Security  0,00   Ei ennustetta - -
Trainers´ House  0,47   Ei ennustetta - -
Viking Line  0,40   Ei ennustetta - -
Lähde: Inderes

Ennuste osinkotuoton mukaan parhaista osingonmaksajista Helsingin pörssissä. Osinkotuotto laskettu 5.2. päätöskurssilla. Osinkoaan euromääräisesti nostavat merkitty y:llä, laskevat a:lla. 

a) Hallituksen voitonjakoehdotus, b) Ennuste, lähde Bloomberg, c) Ennuste, lähde Inderes

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti