veronmaksajat.fi

RAHAT

Eteneekö vihreä siirtymä myös sinun salkussasi?

Eteneekö vihreä siirtymä myös sinun salkussasi?
23.5.2024

Uusiutuvan energian alalla osakekurssit romahtivat, mutta vihreä siirtymä etenee vääjäämättä maailmalla. Se kannattaa ottaa huomioon omissa osakevalinnoissa.

Ilmastonmuutoksen torjunta on nyt jäänyt julkisessa keskustelussa taloushuolien ja sodan varjoon. Siitä huolimatta uusiutuvan energian käyttö ja päästöjä vähentävät investoinnit etenevät.

"Vihreä siirtymä menee koko ajan eteenpäin, vaikka kovin hype näyttäisikin olevan nyt ohi", Mandatum Asset Managementin seniorisalkunhoitaja Topias Kukkasniemi sanoo.

Suomessa vireillä olevat suurinvestoinnit vaikkapa vedyntuotantoon tai merituulivoimaan etenevät hitaasti. Muualla maailmassa tahti on paljon rivakampi.

Tutkimusyritys BloombergNEFin mukaan investoinnit puhtaaseen energiaan kasvoivat viime vuonna 1 770 miljardiin dollariin maailmassa, mikä on 17 prosenttia edellisvuotta enemmän. Uusiutuvan energian hankkeiden ohella luvussa on mukana muun muassa sähköautojen uusi tuotanto.

Kurssit romahtaneet hype-vuosista

Isoista investoinneista huolimatta puhtaaseen energiaan liittyvien pörssiyhtiöiden osakekurssit ovat laskeneet roimasti. Esimerkiksi S&P Global Clean Energy -indeksi on pudonnut vuoden sisällä noin kolmanneksen.

Biopolttoaineita valmistavan Nesteen osakekurssi on puolestaan romahtanut reilusti alle puoleen alkuvuoden 2021 huipuista.

"Vihreän siirtymän vauhti alkoi hiipua, kun koronapandemian jälkeen inflaatio lähti kovaan nousuun. Tilannetta pahensivat Ukrainan sodan tuomat häiriöt talouteen, korkojen nousu ja kuluttajien ostovoiman hupeneminen", Fondita Rahastoyhtiön salkunhoitaja Marcus Björkstén sanoo.

Puhtaan energian yhtiöiden kurssilasku voi tarjota sijoittajalle kiinnostavia mahdollisuuksia.

"Monet yhtiöt ovat nyt maltillisesti hinnoiteltuja ottaen huomioon pitkän aikavälin potentiaalin", Kukkasniemi arvioi.

Osakesäästäjä voi sijoittaa puhtaan energian tuotantoon tai teknologiaan hankkimalla suoraan yhtiöiden osakkeita. Teemaan voi sijoittaa myös osakerahastojen tai pörssinoteerattujen rahastojen eli etf:ien kautta.

MITÄ SEURATA VIHREÄSSÄ SIIRTYMÄSSÄ? "Aluksi voi kartoittaa mahdollisuudet eli toimittaako yhtiö tuotteita tai palveluja, jotka edistävät vihreää siirtymää. Oleellista on myös, miten yhtiö huomioi siirtymästä aiheutuvat riskit." Seniorisalkunhoitaja Topias Kukkasniemi, Mandatum Asset Management

Sääntely ratkaisee siirtymän vauhdin

Kukkasniemen tavoin Björkstén arvioi, että pitkällä aikavälillä vihreää siirtymää edistävät yhtiöt ovat edelleen kiinnostavia sijoituskohteita. Lähivuosina sijoittajien usko voi kuitenkin olla koetuksella.

"Sijoittajan tulee uskoa, että palaamme maailmaan, jossa kamppailu ilmastonmuutosta ja ympäristön tilan heikentymistä vastaan jatkuu kunnolla. Nyt nämä asiat eivät ole korkealla poliittisella agendalla", Björkstén sanoo.

Hänen mielestään vihreän siirtymän vauhdittamiseksi fiksu poliittinen ohjaus ja sääntely ovat välttämättömiä. Yrityksiä on vapaaehtoisesti vaikea saada vähentämään päästöjä, jos siitä koituu ylimääräisiä kustannuksia.

"Esimerkiksi biopolttoaineiden tai vihreän teräksen valmistus on yleensä kalliimpaa kuin perinteisten tuotteiden. Sääntelyä tarvitaan ohjaamaan tuotantoa vähäpäästöisempään suuntaan", Björkstén perustelee.

MITÄ SEURATA VIHREÄSSÄ SIIRTYMÄSSÄ? "Vihreää siirtymää nopeuttavaa sääntelyä. Poliittinen ohjaus on yleisellä tasolla välttämätöntä, jotta kuluttajat ja yritykset valitsevat merkittävästi kalliimman, mutta ympäristöystävällisen tuotteen."
Salkunhoitaja Marcus Björkstén, Fondita Rahastoyhtiö

Jakeluvelvoite heiluttaa Nestettä

Sääntelyn höltyminen näkyy esimerkiksi valtioiden jakeluvelvoitteissa, joiden mukaan tieliikenteen polttoaineiden jakelijoiden on lisättävä biopolttoaineiden osuutta fossiilipäästöjen vähentämiseksi.

Muun muassa Suomessa ja Ruotsissa jakeluvelvoitetta on nyt lievennetty tuntuvasti suhteessa aiempiin päätöksiin.

Björksténin mukaan jakeluvelvoitteen kehityksellä suuntaan tai toiseen on tulevina vuosina iso merkitys uusiutuvia polttoaineita valmistavalle Nesteelle.

Ehkä vieläkin enemmän yhtiöön vaikuttaa uusiutuvia polttoaineita koskeva sääntely lentoliikenteessä. EU ja yksittäiset valtiot ovat suunnitelleet jo pitkään jakeluvelvoitteen ulottamista myös ilmailuun, mutta käytännössä asia on edennyt hitaasti.

Biopuolella Neste tuottaa nykyisin pääasiassa uusiutuvaa dieseliä autoille. Uusien jalostamoinvestointien myötä yhtiö pystyisi tuottamaan suuria määriä myös uusiutuvaa lentopolttoainetta.

Vihreä siirtymä tuntuu kaikilla aloilla

Helsingin pörssissä vihreästä siirtymästä liikevaihtoa suoraan ammentavia yhtiöitä on vähän. Nesteen tavoin pörssin toinen energiayhtiö Fortum on investoinut viime vuosina paljon uusiutuvan energian tuotantoon. Yhtiön mukaan sen sähköntuotannosta 98 prosenttia oli viime vuonna hiilidioksidivapaata sähköä. Sitä saadaan vesi-, tuuli- ja ydinvoiman ohella aurinkovoimasta ja biomassasta.

Kaukolämmön päästöjä Fortum vähentää isoilla investoinneilla, joilla hyödynnetään muun muassa datakeskusten hukkalämpöjä.

Kukkasniemi huomauttaa, että vääjäämättä etenevä vihreä siirtymä vaikuttaa tavalla tai toisella kaikkiin toimialoihin. Tämä on hyvä pitää mielessä yhtenä kriteerinä osakevalinnoissa.

"Aluksi voi kartoittaa mahdollisuudet eli toimittaako yhtiö tuotteita tai palveluja, jotka edistävät esimerkiksi puhtaan energian käyttöönottoa tai energian säästöä", Kukkasniemi sanoo.

Yhtiön ei tarvitse välttämättä itse tuottaa uusiutuvaa energiaa. Konepajat tai ohjelmistoyhtiöt voivat edistää vihreää siirtymää kehittämällä energian ja materiaalien käyttöä tehostavaa teknologiaa.

Toisaalta ympäristötietoiset sijoittajat seuraavat, miten pörssiyhtiöt ottavat vihreän siirtymän huomioon omassa toiminnassaan. Etenkin paljon päästöjä aiheuttavilta teollisuusyhtiöiltä edellytetään uskottavaa suunnitelmaa päästövähennyksiin.

"Sijoittajat arvioivat myös sitä, aiheutuuko sääntelyn kiristymisestä riskejä vai onko yhtiö ottanut tämän jo hyvissä ajoin huomioon", Björkstén sanoo.

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti