veronmaksajat.fi

RAHAT

Vihdoin vihjeitä pörssin elpymisestä – isot konepajat yllättivät iloisesti

Vihdoin vihjeitä pörssin elpymisestä – isot konepajat yllättivät iloisesti
14.6.2024

Helsingin pörssiyhtiöt ylsivät viime tuloskaudella kohtuulliseen tulostasoon ja esittivät aiempaa valoisampia arvioita tulevasta. Geopoliittiset jännitteet voivat kuitenkin hidastaa pörssin toipumista.

Puolustamalla saavutettu työvoitto. Näin luonnehtii analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen tammi–maaliskuun tuloskauden yleiskuvaa Helsingin pörssissä.

Inderesin seuraamien 150 pörssiyhtiön liikevaihdot olivat varsin hyvin linjassa analyytikoiden odotusten kanssa. Tulokset kasvoivat marginaalisesti verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan, kun mittarina käytetään Inderesin seurannan mediaaniyhtiötä eli järjestykseen laitettujen yhtiöiden keskimmäistä tulosta.

Saavutus on Viljakaisen mielestä kohtuullinen, kun ottaa huomioon vaisun kysyntätilanteen ja epävarman talousnäkymän Euroopassa, joka on monelle pörssin teollisuusyhtiölle tärkein markkina.

"Yhtiöt saavuttivat kohtuullisen tulostason pitkälti omien tehostamis- ja säästötoimiensa ansiosta", Viljakainen sanoo.

Isot konepajat paransivat tahtia

Toimialoittain katsottuna pörssiyhtiöiden tuloskunto pysyi Viljakaisen mukaan jokseenkin ennallaan verrattuna loppuvuoteen.

Korkeasta korkotasosta kärsivien rakennus- ja kiinteistösektorien vaikeudet jatkuivat. Myös monille kuluttajamarkkinoista riippuvaisille yhtiöille alkuvuosi oli edelleen vaikea. Suomalaisten kuluttajien ostovoimahaasteet näkyivät esimerkiksi Verkkokauppa.comin elektroniikan ja kodinkoneiden myynnissä, eikä Tokmanninkaan tulos ollut häävi.

"Metsäyhtiöiden tulokset olivat lievästi odotettua paremmat, vaikka taso oli edelleen vaatimaton. Näyttää kuitenkin siltä, että toimialan pahin vaihe jäi viime vuoden puolelle, ja suunta on nyt ylöspäin", Viljakainen arvioi.

Pankit tekivät vahvan operatiivisen tuloksen myös alkuvuonna. Esimerkiksi Nordean talousluvut olivat jälleen erittäin hyvät.

Ehkä hieman yllättäen myös suuret konepajat paransivat selvästi kannattavuuttaan. Uusia tilauksiakin kertyi odotettua enemmän.

"Vaikka Euroopassa ja kotimaassa on ollut haasteellisempaa, globaaleilla markkinoilla esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja vihreän siirtymän hankkeissa kysyntää on riittänyt kohtuullisesti."

Viljakaisen mukaan monella konepajalla on vankka markkina-asema, mikä auttaa heikossa suhdannetilanteessa. Uusien tuotteiden kysynnän heikkenemistä pehmentää myös se, että yhä suurempi osa konepajojen liikevaihdosta tulee suhteellisen tasaisesta huoltoliiketoiminnasta.

Näkymät hieman kirkastuneet

Tuloskauden kiinnostavinta antia olivat pörssiyhtiöiden arviot tulevasta. Moni yhtiö arvioi nyt näkymät paremmiksi kuin edellisissä tulosjulkistuksissa, vaikka epävarmuutta on edelleen paljon ilmassa.

"Pörssiyhtiöiden toimintaympäristö on mennyt suotuisampaan suuntaan globaalien talousnäkymien mukana. Eri toimialoilla on merkkejä siitä, että loppuvuonna ja ensi vuonna kysyntä piristyisi."

Viljakaisen mukaan kuluttajamarkkinoilla toimiville yrityksille toivoa paremmasta antavat palkankorotukset, inflaation taittuminen ja korkotason todennäköinen lasku. Ne saisivat kuluttajat takaisin kauppoihin.

Teollisuudessakin pahin alkaa olla ohi, kun asiakkaat ovat saaneet purettuja varastojaan ja ovat valmiita tekemään taas uusia tilauksia. Korkotason lasku piristäisi lähtökohtaisesti myös investointeja.

Joidenkin syklisten eli suhdanteista riippuvaisten yhtiöiden osakekursseissa odotusten paraneminen näkyy jo selvästi. Konepajayhtiöiden Cargotecin, Konecranesin ja Wärtsilän kurssit ovat ampaisseet tänä vuonna kovaan nousuun.

Geopolitiikassa suurimmat riskit

Viljakaisen mielestä yhtiökohtaiset erot voivat olla suuret, mutta eniten nousuvipua on suhdanteiden ja korkotason muutoksille herkissä yhtiöissä. Niitä ovat konepajojen tavoin esimerkiksi metsä- ja teräsyhtiöt. Rakennus- ja kiinteistöalat saisivat piristystä korkojen laskusta.

Orastavat merkit talouden elpymisestä ovat näkyneet myös Helsingin pörssissä. Siitä kertovat toukokuun ripeät kurssinousut.

Viljakaisen mielestä pörssin elpymisen jatkumiselle on perusteita. Se kuitenkin edellyttää, että Euroopan talous ja teollisuus alkavat toipua vähintään odotusten mukaisesti. Euroopassa talous on jo piristynyt palvelualoilla. Teollisuudessa tilanne on edelleen vaisu.

Viljakainen muistuttaa, että pysyvämpään nousuun liittyy vielä paljon epävarmuutta. Hänen mielestään suurin riski on geopoliittisten jännitteiden kiristyminen. Myös korkojen laskun alkaminen voi lykkääntyä tai loiventua, jos inflaatio nostaisi syystä tai toisesta taas päätään.

Onnistumiset ja pettymykset Helsingin pörssissä

Nämä ovat Inderesin Antti Viljakaisen poiminnat ensimmäisen vuosineljänneksen onnistumisista ja pettymyksistä Helsingin pörssissä.

Onnistujat

Cargotec

Konepajayhtiön kannattavuus oli alkuvuonna erittäin vahva. Se kertoo, että viime vuosina tehdyt toimet kannattavuuden parantamiseksi ovat selvästi purreet. Myös tilaukset kehittyivät odotuksia paremmin.

Rahasivut_kurssi_CARGOTEC.png

Wärtsilä

Laivamoottoreita ja voimaloita valmistava yhtiö yllätti myönteisesti tilauskertymällään. Uusien tilausten määrään vaikuttaa vihreän siirtymän eteneminen, johon yhtiö tarjoaa ratkaisuja.

Rahasivut_kurssi_WÄRTSILÄ.png

Bittium

Teknologiayhtiö ylsi selvästi voitolliseksi jo tammi–maaliskuussa, vaikka se on yhtiölle yleensä heikko vuosineljännes. Hyvä tulos on jatkumoa viime vuoden lopun kehitykselle ja uuden toimitusjohtajan johdolla alkaneisiin myönteisten yllätysten sarjaan.

Rahasivut_kurssi_BITTIUM.png

Terveystalo ja Pihlajalinna

Terveyssektorin yhtiöt paransivat merkittävästi kannattavuuttaan viime vuonna tehtyjen tehostustoimien ja säästöjen ansiosta. Molempien yhtiöiden tulokset ylittivät selvästi markkinoiden odotukset.

Rahasivut_kurssi_TERVEYSTALO.png

Detection Technology

Röntgenilmaisimia valmistava yhtiö ylitti odotukset etenkin kannattavuudessa. Liikevaihdon kasvu oli myös vahvaa turvallisuussegmentissä, joka toimittaa läpivalaisulaitteita esimerkiksi lentokentille.

Rahasivut_kurssi_DETECTION.png

Pettymykset

Neste

Energiayhtiö alitti selvästi markkinoiden odotukset, kun uusiutuvien polttoaineiden tuotantovolyymi väheni ja myyntikatteet laskivat. Tähän vaikuttivat omat tuotanto-ongelmat ja kilpailun kiristyminen etenkin Yhdysvalloissa.

Rahasivut_kurssi_NESTE.png

Kempower

Sähköautojen latausjärjestelmiä toimittavaa yhtiötä haittasivat poliittiset lakot, mikä painoi yhdessä tilauskannan ajoittumisen ja kasvupanostusten kanssa tuloksen raskaasti tappiolle. Myös uudet tilaukset alittivat ennusteet.

Rahasivut_kurssi_KEMPOWER.png

Ponsse

Metsäkoneyhtiö antoi ennen tulosraporttia negatiivisen tulosvaroituksen. Ponsse kärsii metsäsektorin heikosta suhdanteesta. Brasiliassa yhtiöllä on sisäisiä ongelmia, eikä Venäjän markkinoiden sulkeutumista ole pystytty kompensoimaan toistaiseksi muualla.

Rahasivut_kurssi_PONSSE.png

Aspocomp

Piirilevyjä valmistava yhtiö ei saanut vieläkään tukea yhtiölle tärkeän puolijohdesektorin käänteestä. Yhtiön liikevaihto jäi alas ja siksi myös tulos oli tappiollinen.

Rahasivut_kurssi_ASPOCOMP.png

KH Group

Ennen Sievi Capitalina tunnettu monialakonserni raportoi tappioista. Kuluttajien heikko luottamus ja rakennusalan vaikeudet painoivat etenkin tytäryhtiö Indooria, johon kuuluvat muun muassa huonekaluliikkeet Asko ja Sotka.

Rahasivut_kurssi_KHGROUP.png

Kuvioiden lähde: Factset Digital Solutions

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti