veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Mitkä ovat Saksan talousnäkymät?

Mitkä ovat Saksan talousnäkymät?
13.10.2020

Saksa on ollut viime vuosina Suomen tärkein vientikohde. Miksi Saksa on niin tärkeä suomalaisyrityksille, Suomalais-saksalaisen Kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller?

Jan Feller”Ensimmäinen syy tietysti on se, että Saksa on Euroopan ylivoimaisesti suurin kansantalous. Maan bruttokansantuote on 3 400 miljardia euroa. Saksan talous on myös hyvin dynaaminen.

Vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen bruttokansantuote on kasvanut tuhannella miljardilla eurolla.

Toinen syy on Saksan asema yhtenä maailman suurimmista vientimaista. Iso osa Saksaan kauppaa tekevistä suomalaisyrityksistä toimii alihankkijoina saksalaisyrityksille, joiden lopputuotteet päätyvät muualle maailmaan.

Kolmas suomalaisyritysten vientiä edistävä asia on Saksan takamatka digitalisaatiossa, jossa Saksa on monessa asiassa vuosikymmenen Suomea jäljessä.

Suomesta taas löytyy puuttuvaa osaamista erilaisissa digitaalisissa ratkaisuissa, esimerkiksi terveysteknologiassa ja älykkäässä sähkönjakelussa.”

Mitkä ovat Saksan talouden näkymät juuri nyt?

”Tilanne näyttää paremmalta kuin Suomessa. Syyskuussa tulleiden ennusteiden mukaan tänä vuonna Saksan talous supistuu 5–6 prosenttia, mutta ensi vuodelle ennustetaan jo 4–5 prosentin kasvua.

Pahimman koronakriisin hellitettyä kasvu on jo alkanut kesän jälkeen.”

Mitkä asiat edistävät talouden nopeaa toipumista?

”Iso veturi talouden elpymisessä on Kiinan markkinoiden toipuminen. Kiina on Saksan kolmanneksi tärkein vientimarkkina Yhdysvaltain ja Ranskan jälkeen.

Toki myös Saksan valtion 130 miljardin euron elvytyspaketilla on vaikutusta korona-ajasta selviämiseen.

Tuki kohdistuu tulevaisuuteen tähtääviin investointeihin aloilla, joilla myös suomalaisyrityksillä on mahdollisuuksia. Digitaalisuuden edistäminen on tästä hyvä esimerkki.

Saksan talouden vahvuus on myös Mittelstand eli usein perheomisteiset pienet ja keskisuuret yritykset, joita on 90 prosenttia maan yrityksistä ja jotka työllistävät 60 prosenttia työntekijöistä.

Mittelstand on ollut aina hyvin kansainvälisesti suuntautunut, ja yritykset ovat pystyneet ottamaan vahvan jalansijan maailmanmarkkinoilla usein varsin kapeallakin erikoisalalla.

Talouden vahvuuksiin voi laskea myös saksalaisen oppisopimusmallin. Sen avulla yritykset sitouttavat ammattiin opiskelevia nuoria ja opettavat heille yrityksessä tarvittavia taitoja.”

SAKSA elvyttää ennätyksellisesti ja näyttäisi olevan jo nousemassa koronakuopasta. Se on hyvä uutinen suomalaisille pörssiyhtiöille, joilla on paljon kauppaa Saksaan. Näin Saksa elvyttää >>

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti