veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Finnvera: Ukrainan sota hiivuttaa talouskasvua ja investointihaluja

Finnvera: Ukrainan sota hiivuttaa talouskasvua ja investointihaluja
17.5.2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on selvästi vähentänyt suomalaisten yritysten investointihalukkuutta. Finnveran kyselyn mukaan myös ulkomaisten sijoittajien näkemys Suomen asemasta investointikohteena on heikentynyt. Syynä on ennen kaikkea epävarmuuden lisääntyminen. Siksi Finnvera ennustaa myös Suomen talouskasvun hidastuvan prosenttiyksikön verran tänä vuonna.

Epävarmuus on paha pala yrityksille. Se saa yritykset varovaisiksi, hillitsee uuteen ryhtymistä ja vähentää taloudellista toimintaa.

Ukrainan sodan luoma epävarmuus on yrityksille taas uusi, kuormittava tekijä vanhan kuorman päälle, sillä koronapandemiankaan aiheuttamasta epävarmuudesta ei vielä ole päästy.

Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki arvioi kuitenkin, ettei epävarmuus nyt ole yhtä suurta kuin esimerkiksi maailmanlaajuisen finanssikriisin puhjetessa vuonna 2008 tai koronapandemian alkaessa vuonna 2020. ”Siksi voisi odottaa, että myöskään taloudellinen isku ei olisi yhtä iso.”

Koronavuonna 2020 Suomen bkt pieneni 2,3 prosenttia. Nyt Finnvera ennustaa Ukrainan sodan vaikutusten leikkaavan Suomen talouskasvua tänä vuonna noin yhden prosenttiyksikön verran.

Aika monet ennustelaitokset ovat päätyneet samansuuntaiseen arvioon kasvun supistumisesta. Mitä kasvusta sitten jää jäljelle? Useimmat ennusteet Suomen bkt:n kasvusta tänä vuonna vaihtelevat suunnilleen 1,5 prosentista noin 2 prosenttiin. 

Sota näkyy investointihalukkuudessa

Epävarmuus ja kasvun hidastuminen heijastunevat myös yritysrahoituksen kysyntään. Kysynnän odotetaan jäävän tänä keväänä selvästi keskimääräistä vähäisemmäksi. Tämä tuli esiin Finnveran yritysrahoitusmittarissa, johon kysyttiin Finnveran rahoitusammattilaisten käsityksiä yritysrahoituksen näkymistä.

Yritysten rahoitustarpeita lisää inflaation kiihtyminen, sillä se kasvattaa yritysten kustannuksia.

Toisaalta Venäjän hyökkäys, talouspakotteet ja sota kaikkine seurauksineen on kyselyn mukaan vähentänyt suomalaisten yritysten investointihalukkuutta, jolloin rahoitustakaan ei haeta. Vain 9 prosenttia kyselyyn vastanneista Finnveran rahoitusammattilaisista arvioi, että vaikutuksia ei juuri ole, kun taas 43 prosenttia katsoi, että vaikutukset ovat selviä.

Hieman suurempi osa, 48 prosenttia vastaajista, arveli vaikutusten jäävän noiden ääripäiden väliin.

Yritysrahoitusmittarin kyselyssä kysyttiin myös, onko Venäjän hyökkäys heikentänyt Suomen asemaa investointikohteena ulkomaisten sijoittajien silmissä.

Tässä vastaajien arviot jakautuivat hieman tasaisemmin: 43 prosentin mielestä Suomen asema on heikentynyt selvästi, 24 prosentin mielestä asema on heikentynyt vähän. Ehkä on vaikuttanut jonkin verran – näin arveli 33 prosenttia vastaajista.

Teollisuus ja palvelut pärjäävät, rakennusalalla heikompaa

Suomen taloudessa teollisuuden näkymät ovat Finnveran kyselyn perusteella nyt myönteisimmät, vaikka ne ovat heikentyneet viime syksystä, jolloin kysely viimeksi tehtiin. Myös kaupalla ja palveluilla odotetaan menevän mukavasti. Sen sijaan rakentamisen näkymät ovat voimakkaasti heikentyneet syksystä.

Finnveran yritysrahoitusmittarin kysely tehtiin toukokuun ensimmäisellä viikolla. Siihen vastasi noin 60 Finnveran rahoitusammattilaista.

Finnvera on valtion omistama yritysten erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti