veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kuolinpesän tili jäissä – mitä asiakirjoja pankki voi vaatia?

Kuolinpesän tili jäissä – mitä asiakirjoja pankki voi vaatia?
1.12.2020

Jakamaton kuolinpesä ei saanut pankilta tilinkäyttöoikeutta. Pankki vaati alaikäisten osakkaiden takia asiakirjoja, joita holhousviranomainen ei katsonut tarpeellisiksi. Miksi näin voi käydä?

Taloustaidon lukija kertoo: "Etsin ohjeita kuolinpesän alaikäisten osakkaiden tilanteesta. En löytänyt niitä tilanteessa, jossa pankit vetoavat pesänhoidon esteisiin alaikäisten osakkaiden vuoksi. Pankki vaati pesän jakolupaa ja edunvalvojan sijaisen määräämistä tilinkäyttöoikeuksien myöntämisen edellytyksenä, vaikka pesää ei oltu jakamassa. Toinen pankki perusteli kieltäytymistään osakkaiden tuntemisvelvoitteella.

DVV:n (Digi- ja vöestötietovirasto) sivuilla ja tarkastajilta kysyttäessä heillä on vakiokäytännöt holhouslain mukaan rekisteröidä alaikäisten edunvalvonta huoltajille ja käyttää vuositilikäytäntöä edunvalvonnan seuraamiseksi.

Pankkia piti uhkailla ja kovistella, ennen kuin lupa varoihin annettiin viiden kuukauden väännön jälkeen. Eikö kuolinpesien aktiivinen hoito pitäisi olla mahdollista myös silloin, kun sillä on alaikäisiä osakkaita? Parempi olisi, jos pankit osaisivat kilpailla osaamisellaan asiassa.”

Ylitarkastaja Hanna Tikkala DVV:stä vastaa:

”Tilanne on meille hyvin tuttu.

Holhousviranomainen ei määrää sijaista tai myönnä lupaa vain tilinkäyttöoikeuksien myöntämistä varten.

Eräissä pankeissa on katsottu, että tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen voidaan rinnastaa perinnönjakoon, koska sen jälkeen pankki ei pysty enää valvomaan mitä tilillä oleville varoille tehdään.

Holhousviranomainen ei tulkitse lakia samalla tavalla laajentavasti, vaan katsomme, että perinnönjakoa on vain tosiasiallinen perinnönjako. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen on normaalia kuolinpesän asioiden hoitoa ja pelkästään se, että kuolinpesän osakkaana on alaikäinen tai edunvalvonnassa oleva, ei muuta kuolinpesän asioiden hoitamista.

Edunvalvoja on aina vahingonkorvausvelvollinen tekemistään toimista ja sama koskee myös sitä, jos edunvalvoja väärinkäyttää kuolinpesän varoja. Myöskään tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen edunvalvojalle, joka on itsekin osakkaana kuolinpesässä, ei muodosta sellaista vastapuoliasemaa, että tarvittaisiin edunvalvojan sijainen.”

Katri Isotalo

Ongelmia pankkkiasioinnissa? Kuluttaja-asiakkaana voit saada maksuttomia neuvoja asian selvittelyyn Rahoitus- ja vakuutusneuvonta Finestä. Lisätietoa Finen verkkosivuilla.

Miten Digi- ja väestötietovirastossa asioidaan? Kuinka kauan kestää kuolinpesän sukuselvitys tai perukirjan osakasluettelon vahvistus? Lue 2.12. ilmestyvästä painetusta Taloustaito-lehdestä 11/2020 juttu "Vihille virastossa". Voit lukea jutun keskiviikkona myös näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelujemme käyttäjäksi.

Rahat, verot, työ & eläke, koti