veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kuinka kannattavaa on sijoittaa säästöt sijoitusyhtiön kautta? Kaveriporukka päätti kokeilla

Kuinka kannattavaa on sijoittaa säästöt sijoitusyhtiön kautta? Kaveriporukka päätti kokeilla
25.10.2021

Kuinka kannattavaa on sijoittaa säästöt perheen tai kaveriporukan sijoitusyhtiön kautta? Opiskelijaporukka perusti yhteisen yhtiön, jotta pääsisi sijoitusmarkkinoille yhteisellä potilla.

Joona Gynther päätti perustaa yhdessä ystävänsä Aatu Pulkkisen kanssa sijoitusyhtiön, ja mukaan viime keväästä alkaen on tullut lisää nuoria sijoittajia. Tätä nykyä Evon Groupin aktiiviporukkaan kuuluu seitsemän aktiivia, kaikkiaan yhtiössä on 25 omistajaa.

”Olemme lähes kaikki elämänvaiheessa, jossa lukio on käyty ja olemme aloittamassa yliopisto-opintoja”, Gynther kertoo.

Yhtiö sai alkunsa, kun parivaljakolla oli jäänyt liikevoittoa edellisestä yhteisestä yrityksestä parisen tonnia, jotka he päättivät sijoittaa yhdessä.

”Mietimme, että jos saisimme vähintään kymppitonnin kokoon, suorien osakeostojen transaktiokulut muuttuisivat pienemmiksi suhteessa sijoitettavaan pääomaan ja saisimme suhteessa suuremman tuoton”, Gynther kertoo.

”Kun pääomaa karttuisi lisää, saisimme myös paremmat lainoitukset, joilla voisi vivuttaa sijoituksia ja olla mukana esimerkiksi suorissa kiinteistösijoituksissa.”

Hän kuvailee Evon Groupia ennemmin yhdistykseksi kuin yritykseksi. Aktiiviporukka hoitaa sijoituksia ilman palkkaa luottamustehtävänä – kiinnostuksesta alaan.

”Toki saamme samalla kokemusta, jota meidän ikäisillä nippa nappa kaksikymppisillä ei vielä paljon ole. Tätä voi hoitaa opiskelujen ohessa sivussa, ja saamme täytettä CV:hen.”

Aluksi tarkka harkinta

Yrityksen perustaminen on Suomessa helppoa, ja uuden sijoitusyhtiön perustaa siinä missä muunkin yhtiön – ainakin mitä viranomaisilmoituksiin tulee. Edes 2 500 euron osakepääomaa ei enää tarvita, vaan nykyään selviää rekisteröintimaksulla, toisin sanoen sähköisen ilmoituksen 275 eurolla ja paperisen version 380 eurolla.

Sami Leppänen (vas.), Niklas Salmela, Aatu Pulkkinen ja Joona Gynther kanavoivat sijoituksiaan muun muassa osakemarkkinoille yhteisen sijoitusyhtiön Evon Groupin kautta. Kuva: Patrik Lindström

Asianajaja Olli Iirola Eversheds-asianajotoimistosta kertoo, että ilmassa on selvästi merkkejä lisääntyneestä mielenkiinnosta pienten ryhmien sijoitusyhtiöiden perustamiseen.

Tyypillisiä ovat esimerkiksi perikuntien yhteiset yhtiöt ja perheyritysten yrityskauppojen jälkeiset tilanteet. Holding-yhtiöön on saattanut jäädä rahaa, joka halutaan sijoittaa.

Iirola huomauttaa, että ennen yhteisen sijoitusyhtiön perustamista jokaisen kannattaa harkita tarkkaan, kannattaako euroja siirtää yhtiöön vai olisiko sittenkin fiksumpaa tehdä itse suoria sijoituksia.

Ihmisten elämäntilanteet voivat muuttua, ja jollekulle voi tulla tarve ostaa oma asunto. Saako ja kuinka pian sijoitetut varat omaan käyttöön?

Tärkeä osakassopimus

Osakeyhtiölaissa on omat säännöksensä esimerkiksi osakkeenomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta ja vähemmistöosakkaiden suojasta. Mukana on myös yhteisöoikeudelliset periaatteet.

Iirola muistuttaa, että lisäksi on joukko asioita, joita ei ole säännelty. Näitä sääntelemättömiäkin asioita kannattaa ottaa huomioon osakassopimuksessa, jonka tekemistä hän suosittaa lämpimästi. Kun se laaditaan huolellisesti, on mahdollista välttyä myöhemmin monilta kiistoilta.

Yhtiössä ei tarvita toimitusjohtajaa, mutta hallitus tulee minimissään nimetä.

”Yhtiön organisoituminen on erinäköistä sen koosta riippuen. Pienellä kaveriporukalla ja vähäisillä summilla pyörivä yritys ei juuri muuta apua ehkä tarvitse, mutta jos yhtiössä on mukana kymmeniä osakkaita ja miljoonia euroja, tarvitaan jo ammattimaista ymmärrystä sijoitusmarkkinoista.”

Oli kyse kummasta tahansa, roolit ja päätöksenteko ovat osakassopimuksessa keskeisiä. Kuka saa tehdä yksittäisiä sijoituksia, entä kuka päättää kohteista? Onko päättävä elin hallitus vai pitääkö jokainen sijoitus kierrättää kaikkien osakkaiden hyväksyttävinä?

Entä jääkö kaikille osakkaille mahdollisuus veto-oikeuteen ja millaisia tilanteita tämä koskee? Olisiko esimerkiksi velalla sijoittaminen tällainen tilanne?

On hyvin tärkeää päättää etukäteen sijoitusprofiilista, joka voi olla osa osakassopimusta. Siinä käydään läpi muun muassa, minkä verran tehdään suoria osakesijoituksia, onko mukana myös listaamattomia yhtiötä startupeineen ja sijoitetaanko osa euroista varainhoitajien täyden palvelun salkkuihin.

Varsinaiseen osakassopimukseen on syytä kirjata isot linjat, yksityiskohtaisia prosenttimääriä ja sijoituskohteita voidaan luetella sijoitusprofiilissa.

Tärkeää on päättää etukäteen myös, kuinka omat varat saa tarvitessaan käyttöönsä. Entä sisällytetäänkö yhtiöjärjestykseen lunastuslauseke ja saako osakassopimuksen mukaan jokainen myydä omia osakkeitaan kenelle tahansa vai pitääkö pottia tarjota ensin muille osakkaille?

Osakkaat voivat sopia, että mahdollinen voitto sijoitetaan eteenpäin tai että sitä jaetaan osinkoina osakkaille.

Monelle sijoitusyhtiön perustamisen taustalla on pyrkimys verotehokkuuteen. Osakassopimuksessa voidaan ottaa kantaa siihen, käsitelläänkö voittoa mahdollisimman tehokkaasti verotuksen kannalta.

”Osakassopimukseen kuuluvat usein myös yleiset tiedonsaantioikeudet ja avoimuuden periaate. Riidoilta ja turhalta syyttelyltä vältytään, kun esimerkiksi tieto mahdollisesta riskialttiista sijoituksesta kulkee kaikille.”

Iirola ottaisi mukaan huomioitavaksi myös mahdollisen lisämaksuvelvollisuuden. Mikäli yhtiö sijoittaa startup-yhtiöön, joka tarvitsee uuden rahoituskierroksen, ovatko osakkaat valmiita sijoittamaan tarvittaessa lisää?

”Mikäli tällaisessa tilanteessa järjestetään osakeanti, siitä ulkopuolelle jäävien omistus laimenee.”

Osakassopimukseen kannattaa ottaa mukaan maininta siitä, maksetaanko joillekuille palkkaa sijoitusten hoitamisesta. Mikäli palkkaa ei makseta, sekin on syytä mainita.

Säilyvätkö hyvät suhteet?

Iirola mainitsee riskiksi yhteisessä sijoitusyhtiössä liiallisen riskinoton. Jos sijoituskriteerejä ei ole tarkkaan etukäteen päätetty, sijoituksia tekevä saattaa esimerkiksi ottaa uusia sijoituksia varten liikaa velkaa.

Riskinä voi olla myös sijoituksia pyörittävien yliveloitus, ellei palkan- tai muiden korvausten maksusta ole tarkkaan sovittu.

Riitoja ennaltaehkäisee myös selkeä ohjeistus yksittäisen osakkaan poislähdöstä. Osakassopimukseen tai yhtiöjärjestykseen lisätään tieto, kuinka osuuden myymiset voi tehdä.

”Mukana voi olla esimerkiksi maininta, että ennen vuotta 2023 kukaan ei voi myydä osuuksiaan, mutta sen jälkeen ne on mahdollista myydä myös ulkopuolisille tai tarjota ensin muille osakkaille. Myös hinta voidaan osakkeiden siirtotilanteiden varalle määritellä esimerkiksi salkun laskennallisella arvolla.”

Yksi riski liittyy sukulaisuus- tai kaveruussuhteeseen. Jos hyvin keskenään viihtyvät veljekset panevat pystyyn yhteisen sijoitusyhtiön, mutta riitaantuvat sijoituspäätöksissä, tuleeko heistä toistensa vihamiehiä?

”Voi olla syytä hyväksyä etukäteen, että näin voi käydä. Samalla tulee miettineeksi, kannattaako yhteisten sijoitusten nimissä uhrata ystävyys”, Iirola huomauttaa.

Tämän nimeää riskiksi myös Evon Groupin Gynther.

”Omasta mielestäni isoin riski on, että jos sijoituksista iso osa menisi pieleen, tulisi riitoja ja sen seurauksena menettäisimme kaveruussuhteet.”

Kirjanpito taululukolla

Melko usein kirjanpito ulkoistetaan, ja isommat sijoitusyhtiöt ottavat usein avukseen myös verosuunnittelua sekä lainopillista neuvontaa.

Evon Groupissa kaikki hoidetaan itse. Gynther huomauttaa, että koska toiminta on pientä, kirjanpito hoituu Excelillä.

Omat kommervenkkinsä on ollut pienessäkin yhtiössä, ja alussa oli paljon isoja kysymyksiä.

”Alussa emme tienneet edes, saammeko perustettua yritykselle arvo-osuustilin. Kun saimme sen avattua, kynnys lähteä mukaan madaltui.”

Mukaan houkuteltiin kavereita, joilla oli tarvittavaa osaamista. Yksi osakkaista opiskelee oikeustieteitä, ja hänen apunsa on tullut tarpeeseen osakeantilomakkeita ja tietosuojaselosteita täytettäessä ja laadittaessa.

 ”Tarkoituksemme on jossakin vaiheessa laajentua, mutta ainakin alkuvaiheessa mukana on vain suhteellisen läheisiä kavereita.”

Gynther pohtii, että jos kaikki mukana olijat sijoittavat myös itsekseen omia rahojaan, markkinoita tulee seurattua joka tapauksessa. Osakkailla on yhteinen Whatsapp-ryhmä, jossa keskustellaan aktiivisesti ja jaetaan artikkeleita.

Panimosta ensimmäinen kohde

Evon Groupissa idea ensimmäiseen yhtiön sijoitukseen tuli hallituksen jäseneltä, joka vinkkasi Pyynikin käsityöläispanimon osakeannista.

”Huomasimme, että siinä voi olla enemmän kasvupotentiaalia kuin jos sijoittaisimme saman summan indeksirahastoihin. Olemme mukana niissäkin.”

Gynther sanoo, että riskiprofiilia on mietitty tarkkaan. Rahat sijoitetaan siten, että riski kaikkien sijoitusten häviämiseen on pieni.

Hän itse seuraa erityisesti teknologia-alaa. Osakkaiden kanssa on sovittu, että yhtiö voi sijoittaa lupaaviin startupeihin tai muihin listaamattomiin yrityksiin, joissa on ainakin teoriassa mahdollista saada suuremmat tuotot kuin indeksirahastoissa.

Pieni osuus pääomasta on sijoitettu kryptovaluuttoihin.

Yrityksessä on keskeistä, että kaikki osakkeenomistajat voivat vaikuttaa sijoituspäätöksiin. Yhtiöllä on sijoitusstrategia, jonka mukaisia sijoituspäätöksiä voidaan tarvittaessa tehdä nopeasti ilman, että jokainen on hyväksynyt ne.

”Hallitus valvoo, että strategiaa noudatetaan. Meillä on myös johtoryhmä, jossa nopeat päätökset varmistetaan.”

Ilman byrokratiaa

Gynther kertoo, että yritys on tarkoitus pitää startup-tyylisenä ja prosessit joustavina. Byrokratiaa halutaan välttää viimeiseen asti.

”Prosessit muuttuvat sen mukaan, mikä toimii ja mikä ei. Olemme esimerkiksi pohtineet algoritmien käyttämistä markkinadatan analyyseissä.”

Evon Groupin osakkaat aikovat järjestää uuden osakeannin ja kolminkertaistaa nykyisen pääoman. Gynther on optimistinen, sillä nyt yhtiö on valmistautunut osakeantiinsa aiempaa huolellisemmin, ja markkinointimateriaalikin on laadukasta.

Evon Groupin johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja aina maanantaisin käydään tilanne yhdessä läpi. Viestejä vaihdetaan lähes päivittäin.

Mahdolliset tulevat erimielisyydet on tarkoitus hoitaa hallituksessa, sehän vastaa toiminnasta. Mikäli hallituksessa ei päästäisi yhteisymmärrykseen, asia siirrettäisiin yhtiökokoukselle enemmistön ratkaistavaksi.

SIJOITTAMINEN OSAKEYHTIÖSSÄ, ENTÄ VEROT? Lue lokakuun Taloustaidosta, miten sijoittamista osakeyhtiössä verotetaan. Voit lukea jutun näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelumme käyttäjäksi.

Kirsi Riipinen 

Karo Hämäläinen perehtyi tarkemmin Evon Capitalin osakeantiin ja huomasi siinä monenlaisia varoitusmerkkejä. Lisää aiheesta: Löysälle rahalle riittää ottajia

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti