veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Komponenttipula riivaa teollisuutta, rahtikonteistakin on pulaa

Komponenttipula riivaa teollisuutta, rahtikonteistakin on pulaa
1.11.2021

Komponenttipula kiusaa teollisuutta, eikä helpotusta näy. Yrityksillä olisi tilauksia, mutta tuotteita ei aina saada tehtyä. Kuluttajallekin joudutaan välillä tarjoamaan ei-oota. Ja hinnat uhkaavat edelleen nousta.

Teollisuuden komponenttipula alkoi jo viime vuonna. Se näyttää vain pahentuneen tänä vuonna.

Pulan vaikutukset kuitenkin vaihtelevat teollisuudenaloittain ja tuoteryhmittäin. Muun muassa kone-, metallituote- ja elektroniikkateollisuus kärsivät pahasti.

Maailman autojätitkin ovat kompuroineet tuotantovaikeuksissa. ”Esimerkiksi Saksassa tuotettujen autojen kappalemäärä vähenee tänä vuonna 18 prosenttia viime vuodesta. Se johtuu osittain tuotepaletin muuttumisesta, mutta osittain komponenttipulasta. Myös terästuotteiden ja värimetallien saatavuudessa on vaikeuksia”, kertoo Jukka Palokangas, Teknologiateollisuus ry:n johtava ekonomisti.

Tuotannon kutistumisen vaikutukset eivät jää autotehtaille. ”Autoteollisuus on Euroopassa iso kysynnän ajuri, joka vaikuttaa laajasti teknologiateollisuuteen.” 

Onko komponentti- ja raaka-ainepula vaivana samalla tapaa eri puolilla maailmaa?

”Ongelma on globaali. Teknologiateollisuuden tuotteiden kysyntä on maailmalla hyvä, mutta miten saada lopputuotteet valmiiksi ja asiakkaille ‒ siinä on pullonkaula. Tilanne rassaa yritysten kannattavuutta eri puolilla Eurooppaa.”

Miten näin paha pula on päässyt syntymään?

”Tilanne on monen tekijän summa:

  • Pulaa on raaka-aineista, kuten terästuotteista sekä värimetalleista, joiden hinnat ovat rajusti nousseet.
  • Energian hinta on noussut, ja hiilineutraaliustavoitteet ovat osaltaan kiihdyttäneet nousua.
  • Sähkön saatavuudessa on ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet esimerkiksi Kiinassa terästuoteteollisuuden tuotantoon.
  • Pandemian vuoksi osa raaka-aineiden ja komponenttien valmistajista maailmalla on vähentänyt tuotantoaan tai sulkenut tuotantolaitoksiaan.
  • Elektroniikan komponenttien kysyntä on ylittänyt tarjonnan. Syynä on mm. se, että sähköistyminen lisääntyy nopeasti. Joidenkin elektroniikkateollisuudelle kriittisten komponenttien toimitusaika saattaa venyä jopa vuoteen.
  • Toimitusketjuissa on ongelmia, koska kontteja ei saada tarpeeksi. Kuljetuksissa on ollut viipeitä ja rahtihinnat ovat nousseet hurjasti.”

Mihin kontit ovat yhtäkkiä maailmasta hävinneet?

”Eivät ne ole hävinneet, mutta ne ovat väärissä paikoissa ympäri maailmaa. Konttipulaa on pahentanut se, että pandemian vuoksi satamia on ollut suljettuna. Siitä on aiheutunut patoutumia, eikä aluksia ehditä purkaa ja lastata riittävän nopeasti patoutumien poistamiseksi. Ja samaan aikaan tuotteiden kysyntä räjähti kaikkialla, kun pandemia näytti alkavan väistyä.”

Konttialus Ever Given jäi kesällä jumiin Suezin kanavaan ja sotki rahtiliikennettä. Onko sillä ollut vaikutusta merirahtiongelmiin vai oliko se vain rikkanen rokassa?

”Pikemminkin rikkanen tässä kokonaisuudessa, vaikka vaikutusta sillä toki oli.”

Miten kovasti raaka-aineiden ja komponenttien hinnat ovat nousseet?

”Hintojen nousu alkoi jo viime vuoden kesällä ja jatkuu edelleen. Esimerkiksi USA:ssa tiettyjen terästuotteiden hinnat ovat jopa kolminkertaistuneet kesästä 2020.

Terästuotteiden hintakehitys Lähde: Teknologiateollisuus, U.S. BLS

Kustannusten nousu rassaa kannattavuutta erityisesti pk-yrityksissä, jotka usein toimivat alihankkijoina. Isot yritykset voivat ehkä hieman helpommin pyrkiä siirtämään kasvavia kustannuksia lopputuotteidensa hintoihin.”

Miten yritykset yrittävät selvitä komponenttipulasta?

”Kun tärkeän komponentin toimitus viipyy ja tuotanto sen vuoksi takkuaa, yrityksessä mietitään kiivaasti, voisiko komponentin korvata jollakin muulla. Vaihtoehtojen etsintä vie valtavasti voimavaroja yrityksiltä.”

Pk-yrityksille myyvät tukkurit ovat jo vuoden alusta lähtien joutuneet säännöstelemään toimituksiaan siten, että niiden kaikki asiakkaat saisivat ainakin jotain. ”Jos asiakas haluaisi sata, hän saa viisikymmentä”, Jukka Palokangas kuvailee.

Ja jos yritys onnistuu saamaan kriittisiä materiaaleja tai komponentteja, se pyrkii totta kai hankkimaan niitä varastoonkin. ”Vaarana kuitenkin on, että varasto tulee ostetuksi kovalla hinnalla ja myöhemmin hinnat laskevat.”

Miten kauan materiaalipulan ja hintojen nousun uskotaan jatkuvan?

”Ennusteita on muutettu moneen kertaan. Yrityksissä arvellaan, että ongelmat saattavat jatkua jopa pitkälle ensi vuoteen.”

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti