veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kevään osingot: tarkkaile näitä yhtiötä!

Kevään osingot: tarkkaile näitä yhtiötä!
14.12.2016

Karo Hämäläinen

KARON PÖRSSI Sijoittajien katse alkaa kiinnittyä seuraavaan tulosjulkistussesonkiin, jonka osana saadaan tieto yhtiökokoukselle esitettävästä osingosta.

Osinkosesonki on sijoittajan sadonkorjuuaika, eikä osingon merkitystä ole syytä vähätellä, vaikka se tavallaan onkin vain rahan siirtämistä taskusta toiseen. Osta ja pidä -sijoittajalle rahavirrat tulevat juuri osingoista. Osinko on osakkeenomistajalle jaettava osuus yhtiön tuloksesta.

Tavallisin tapa lähestyä osinkosesonkia on osinkotuottoprosenttien vertaaminen. Osinkotuotto on euromääräinen osinko jaettuna osakekurssilla. Sitä voi verrata vaikkapa joukkolainojen tuottoon – ja päätyä ainakin nykytilanteessa sijoittamaan osakkeisiin.

Korkea osinkotuotto ei kuitenkaan välttämättä tee osakkeesta hyvää sijoituskohdetta. Osinko voi olla korkea poikkeuksellisesta, kertaluonteisesta syystä. Jos yhtiön tulevaisuus näyttää kehnolta, tulevina vuosina osinko ei ehkä yllä nykyiselle tasolleen. Korkea osinkotuottoprosentti voikin kertoa juuri siitä, että yhtiön kehityksen arvioidaan yleisesti olevan heikkoa. Kannattaa siis seurata myös osingon kehityssuuntaa.

Yksi tapa varustautua tulevaan osinkokauteen on mahdollisten osinkoyllätysten metsästäminen. Osinkoyllätys tarkoittaa sitä, että yhtiö maksaakin osinkoa markkinoiden yleistä odotusta enemmän tai vähemmän. Positiivinen yllätys tapaa siivittää myös osakekurssin nousuun, negatiivinen laskuun.

Kysyin kolmelta asiantuntijalta, mitkä Helsingin pörssin yhtiöt voisivat yllättää positiivisesti tai negatiivisesti. Kommenttinsa antoivat osinkosijoittamiseen erikoistuneen Dividend Housen salkunhoitaja, osakas ja toimitusjohtaja Risto Päivänsalo, FIMin pääanalyytikko Kim Gorschelnik ja Elite Varainhoidon sijoitusjohtaja Jukka Näätsaari

"Neste potentiaalinen yllättäjä"

"Isommista yhtiöistä selvin yllätyspotentiaali on Nesteellä. Muutaman vuoden takaiset biodieselinvestoinnit alkavat olla maksettu, ja velkaa on hyvin maltillisesti suhteessa omaan pääomaan tai käyttökatteeseen. Myös tuloskunto on ollut todella vahva. Kaikilla mittareilla jaettavaa riittäisi selvästi analyytikko-odotuksia enemmän. Pääomistajalla olisi myös käyttöä rahalle", Risto Päivänsalo sanoo.

Pienten yhtiöiden joukosta Päivänsalo nostaa esiin tilitoimistoyhtiö Talenomin.

"Talenom yllätti ainoan yhtiötä seuraavan analyytikon, Indereksen, jo viime vuonna palauttamalla pääomaa tuloksen tappiollisuudesta huolimatta. Tänä vuonna tuloskehitys on ollut todella lupaavaa, mikä on parantanut velkaisuusmittareita, erityisesti nettovelkaa verrattuna käyttökatteeseen. Osingon (pääomanpalautuksen) nosto on erittäin todennäköinen. Ja nosto voi olla jopa aika tuntuva", Päivänsalo arvelee.

FIMin Kim Gorschelnik nostaa potentiaalisiksi positiivisiksi yllättäjiksi Sanoman, Cramon ja UPM-Kymmenen. Gorscelnik lähtee tarkastelussaan siitä, minkä yhtiöiden tulosennuste on noussut kuluvan vuoden aikana enemmän kuin osinkoennuste. Se on yhteistä kaikille kolmelle yhtiölle. Toinen Gorschelnikin tarkastelema seikka on ennustettu osingonjakosuhde eli se, kuinka paljon yhtiön osinkoennuste on suhteessa yhtiön tulosennusteesta.

Olennaista on tietenkin myös taseen vahvuus tai ainakin vahvistuminen. Kehnotaseisen firman ei kannata jakaa avokätisiä osinkoja.

"Nykyisillä ennusteilla Sanoman osingonjakosuhde on matala (33 prosenttia), ja samalla yhtiön tase on vahvistunut. Cramon ennusteilla osingonjakosuhde on 44 prosenttia ja voisi positiivisten näkymien perusteella olla korkeampikin", Gorschelnik pohtii.

"UPM-Kymmene on yksi vuoden suurimmista positiivisista tulosyllättäjistä. Kuluvan vuoden tulosennustetta nostettu 24 prosenttia mutta osinkoennustetta vain 14 prosenttia. Tässä on osinkoyllätyksen mahdollisuus."

Eliten Jukka Näätäsaari nostaa osinkoyllättäjätärpikseen Cityconin.

"Kolmannen neljänneksen tuloksen yhteydessä yhtiö tiukensi kuluvan vuoden ennustettaan osakekohtaisesta tuloksesta nostamalla ennusteen alalaitaa ja laskemalla ylälaitaa. Osinkoennusteiden osalta konsensus pysyi kuitenkin ennallaan. Tarkennettu väli indikoisi korkeaa yli kuuden prosentin osinkotuottoa, mikä toki edellyttää, että osingonjakosuhde pysyy totutun korkealla 85–90 prosentin tasolla."

Pettääkö Caverion?

Vastaavasti voi tarkastella yhtiöitä, jotka mahdollisesti maksavatkin pienemmän osingon kuin markkinoilla yleisesti oletetaan. Jos osinkoesitys on odotettua pienempi, yhtiön osakekurssikin tapaa kärsiä. Osinkopettymys kun ei pelkästään tarkoita sitä, että osinkoa ropsahtaa sijoittajan tilille odotettua vähemmän, vaan se kertoo usein myös siitä, että yhtiön tilanne on huonompi kuin on odotettu. Osinkoehdotus kun myös välittää tietoa yhtiön hallituksen ajatuksista.

"Caverionille kuluva vuosi on ollut painajasimainen lukuisine tulosvaroituksineen. Heikko kassavirta on samalla kasvattanut nettovelkoja. Tämän lisäksi yhtiötä kohtaan on epäilyjä lahjonnasta, ja niihin voi liittyä huomattavaa taloudellista riskiä. Tässä tilanteessa on mahdollista, että osingonmaksua leikataan reilusti", FIMin Gorscelnik miettii.

Caverionin nostaa esiin myös Dividend Housen Päivänsalo.

"Tuloskunnon pettäminen, velkaisuus ja korkeat odotukset ovat se tyypillisin resepti pettymykselle. Tähän kategoriaan osuus tulevan kevään osalta ainakin Raisio, Caverion ja Ramirent", hän luettelee.

Gorschelnik mainitsee mahdollisena osinkopettäjänä myös PKC Groupin, jonka tuloskehitys on ollut odotuksia heikompaa ja nettovelat ovat nousseet.

Mitä tekee Fortum?

Fortumin osinkoesitys on taatusti yksi myös ensi kevään odotetuimmista osinkotiedoista. Yhtiöllä on miljardiluokan kassa, jonka käytöstä on epävarmuutta. Osa analyytikoista odottaa Fortumin jakavan ylisuurta kassaansa omistajille, osa taas uskoon, että Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark jatkaa lupailemiaan – ja osan pelkäämiä – kasvuinvestointeja.

Eliten Näätsaaren mielestä Fortumin osinkoon liittyy suuri pettymysriski.

"Jos investointeihin menee kassavaroista valtaosa eikä toimitakaan sijoittajaystävällisesti, osakekohtainen osinko saattaa pudota aikaisemmin odotetusta ja samalla tuottoprosentti laskee. Tätä indikoisi ainakin se, että osingon osalta konsensuksen spread on poikkeuksellisen leveä", hän sanoo.

"Jakovaraa on vaikka kuinka, mutta tulos vaatimaton ja isoja liikkeitä yritysostojen suhteen on odoteltu jo pitkään. Viime kevään tyyppistä pettymystä ei ole tänä vuonna pedattu, sillä odotukset ovat alempana. Fortum on perinteinen osinkolappu, joten julkistus on suurennuslasin alla, samoin osinkoon ja investointeihin liittyvä viestintä kokonaisuutena", summaa Päivänsalo Fortum-kysymyksen.

"Jos yrityskauppoja ei kuulu, paine jakaa suuria osinkoja kasvaa. Todennäköisesti näin ei tapahdu ainakaan seuraava keväänä, vaan yritysostokohteiden etsintä jatkuu", arvelee FIMin Gorschelnik.

Hän nostaa osinkoesityksen kannalta poikkeuksellisen kiinnostavaksi yhtiöksi myös Lemminkäisen, jonka tase on vahvistunut voimakkaasti tervehdyttämisohjelman myötä.

"Lemminkäinen varautui kartellisakkoihin isolla kassalla, mutta hovioikeuden päätös lokakuussa oli yhtiölle myönteinen. Mielenkiintoista nähdä kuinka parantunut tase ja tuloskunto heijastuvat osinkoon. Toisaalta yhtiö pyrkii ostamaan takaisin korkean koron lainoja ja täten parantaa tulosta", hän miettii.

Eliten Näätsaarta kiinnostavat myös pikkuyhtiöt. Erityisesti CapManin osinko voi heitellä paljonkin, koska niin heittelee yhtiön tuloskin.

"Vuosi 2016 on ollut CapManille ilmeisen hyvä, ja yhtiön palkitsemisrakenne suosii sekä sisäisiä partnereita että samalla muitakin omistajia." 

Viikon trio: Pörssin pienimmät

Markkina-arvoltaan Helsingin pörssin pienimmät yhtiöt ovat todellisia lilliputteja. Takoman 2,5 miljoonan euron markkina-arvolla ei saisi edes F1-kuskille kelpaavaa huvivenettä. Markkina-arvoltaan Helsingin pörssin arvokkain yhtiö Nordea on yli 16 800 kertaa Takomaa arvokkaampi.

Yhtiö Markkina-arvo
Takoma  2 540 000 euroa
Soprano     6 250 000 euroa
Honkarakenne    8 130 000 euroa

Lähde: Kauppalehti.fi. Tilanne 9.12.2016. Haettu 11.12.2016.

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja. 

Taloustaidon lukijana saat Karo Hämäläisen ja Jukka Oksaharjun kirjahitin Sijoita kuin guru etuhintaan 19,90 euroa (norm. 29,90 euroa)! Hinta sisältää postituksen Suomeen. Tilaaminen tapahtuu lähettämällä osoitetiedot sähköpostitse osoitteeseen jukka.oksaharju@nordnet.fi. Otsikkoon merkintä "Sijoita kuin guru / Taloustaito". Lasku ja kirja tulevat postitse muutaman päivän kuluttua tilauksesta. Mikäli haluat laskun eri osoitteeseen kuin kirjan, mainitse viestissä erikseen toimitus- ja laskutusosoitteet.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti