veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Onko ansiotulo-osingosta maksettava sivukuluja?

Onko ansiotulo-osingosta maksettava sivukuluja?
8.2.2024

Kun listaamaton osakeyhtiö maksaa yhtiössä työskentelevälle osakkaalle ihan normaalia osinkoa yli kahdeksan prosenttia osakkeiden matemaattisesta arvosta, ylimenevästä osasta 75 prosenttia verotetaan ansiotulona. Kyseessä ei siis ole mikään työpanososinko.

Maksaako osakeyhtiö tästä ansiotulo-osingosta samat sivukulut kuin palkasta, eli työnantajan sairausvakuutusmaksun, pakollisen työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun?

Entä peritäänkö työntekijän asemassa olevan osakkaan ansiotulo-osingosta työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu, kuten hänen palkastaan peritään?

Osinko maksetaan osakkaalle omistusosuuden mukaisesti samalla tavalla kuin muillekin yhtiön osakkeenomistajille.

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Osakeyhtiö ei maksa ansiotulo-osingosta palkanmaksuun liittyviä sivukuluja, vaikka osingonsaaja työskentelisikin yhtiössä.

Osingonsaajan ansiotulo-osingosta ei liioin peritä työntekijän työeläkemaksua tai työttömyysvakuutusmaksua, vaikka hän työskentelisi yhtiössä.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti