veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Kahden tilin osakesäästäjä voi hakea vapautusta verosta

Kahden tilin osakesäästäjä voi hakea vapautusta verosta
14.9.2021

Oletko avannut kaksi osakesäästötiliä? Jos olet, sinulle on tulossa kova veronkorotus. Jos kuitenkin olet avannut tilin epähuomiossa, voit hakea vapautusta verosta. Automaattisesti vapautusta ei silti saa.

Laki sallii sijoittajalle vain yhden osakesäästötilin kerrallaan. Jos tilejä on useampi, seurauksena on rankka veronkorotus: 10 euroa jokaista tiliä ja jokaista päivää kohti.

Osakesäästötilille on voinut tehdä sijoituksia vasta vuoden 2020 alusta lähtien. Kun viime vuoden verotusta tänä vuonna valmisteltiin Verohallinnossa, kävi ilmi, että noin 200 henkilöllä on ollut viime vuonna kaksi osakesäästötiliä.

Lain mukaan Verohallinnon on määrättävä kahdesta tilistä veronkorotus sijoittajalle. Jos sijoittajalla olisi ollut kaksi tiliä koko vuoden ajan, veronkorotusta tulisi 7 300 euroa.

Veronkorotukseen ei lähtökohtaisesti vaikuta, onko tileistä toinen ollut tyhjä tai ovatko kenties molemmat osakesäästötilit olleet tyhjiä. Tilien lukumäärä ratkaisee.

Kova lasku vahingossa avatusta tilistä

Osakesäästötilisopimuksessa on oltava sijoittajan vakuutus siitä, että hänellä ole muita voimassaolevia osakesäästötilisopimuksia. Sijoittajalle ei siis pitäisi olla mahdollista avata kahta tiliä vahingossa. 

Keskustelupalstoilla ja mediassa olleiden tietojen perusteella näin on kaikesta huolimatta saattanut käydä. Palveluntarjoajilla puolestaan ei ole mahdollisuutta tarkistaa, onko tilin avaajalla tilejä muualla.

Veronmaksajien lakiasiainjohtaja Kati Malinen totesi jo aiemmin pitävänsä sanktiota tuplatileistä ankarana. ”Veronmaksajat odottaa, että Verohallinnolta löytyy ymmärrystä tilanteisiin, joissa kahden tilin perustaminen on selvästi johtunut erehdyksestä ja joissa tällainen seuraamus olisi kohtuuttoman kova”, hän sanoi.

Verosta voi hakea vapautusta tietyissä tapauksissa

Nyt Verohallinto näyttääkin olevan pehmentämässä linjaa tuplatilitapauksissa. Se ohjaa veronkorotuksen saaneita sijoittajia hakemaan verosta vapautusta – mutta vain tietyissä tapauksissa:

”Jos toisella osakesäästötilillä ei ole ollut toimintaa, kannattaa veronkorotuksesta vapauttamista hakea. Automaattisesti veronkorotuksia ei kuitenkaan kaikilta poisteta. Molemmat tilit eivät ole saaneet olla käytössä, ja syynä kahden tilin perustamiselle pitää olla erehdys tai väärinymmärrys”, kertoi johtava veroasiantuntija Raili Knuutinen Verohallinnon tiedotteessa. 

Avoimeksi ainakin tässä vaiheessa vielä jää, miten sijoittaja voi osoittaa, että tuplatili tuli avatuksi ”erehdyksessä” tai ”väärinymmärryksen” vuoksi. 

”Vapautushakemusten käsittelyssä Verohallinnon tulisi nyt ottaa huomioon, että viime vuosi oli osakesäästötilien ensimmäinen vuosi ja että moni tuplatilin avannut on oletettavasti ollut aloitteleva sijoittaja”, Kati Malinen Veronmaksajista sanoo.

Verosta vapautusta hakevaa sijoittajaa hän neuvoo täyttämään vapautushakemuksen huolella. ”Selitä, miten ja miksi nimiisi on päätynyt kaksi osakesäästötiliä. Mieti, mitä lieventäviä seikkoja tapahtuneelle on, ja kirjaa ne hakemukseen.”

Vapautushakemus verotuksen päättymisen jälkeen

Veronkorotuksesta voi hakea vapautusta sen jälkeen, kun vuoden 2020 verotus on päättynyt. Verotuksen päättymispäivän näet verotuspäätöksestäsi. Kaikki eivät vielä ole saaneet verotuspäätöstä.

Vapautusta voi hakea Omaverossa tai lomakkeella 7302.

Verohallinto on ilmoittanut lähettävänsä vapautuksen hakemisesta kirjallisen toimintaohjeen niille sijoittajille, joiden toisella osakesäästötilillä ”ei ole ollut toimintaa”.

Mätky pitää maksaa joka tapauksessa

Veronkorotus tulee sijoittajalle maksettavaksi jäännösverona eli mätkynä tai sitten palautettavien verojen määrä pienenee. Jäännösvero on maksettava, vaikka olisi hakenut verosta vapautusta. Mätkylle voi pyytää lisää maksuaikaa hakemalla Omaverossa maksujärjestelyä.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti