veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Lainhuutohakemus myöhästyi – miksi minulle määrättiin veronkorotus?

Lainhuutohakemus myöhästyi – miksi minulle määrättiin veronkorotus?
14.7.2023

Ostin kesämökkikiinteistön. Maksoin neljän prosentin varainsiirtoveron ja tein varainsiirtoveroilmoituksen sääntöjen mukaan lain määräämällä tavalla. Lainhuutohakemuksen tein kuitenkin myöhässä ja sain siitä sanktion. Mihin tämä oikein perustuu?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Lainhuudon hakemisen laiminlyönti on sanktioitu. Jos lainhuutoa ei ole haettu säädetyssä ajassa, veroa on korotettava siinäkin tapauksessa, että vero on maksettu lainhuudatusajan kuluessa.

Pääsäännön mukaan lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tai muun saantokirjan tekemisestä.

Mikäli lainhuutoa ei ole säädetyssä ajassa haettu, veroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta siitä päivästä lukien, jona lainhuutoa olisi viimeistään tullut hakea.

Veroa korotetaan kuitenkin enintään 100 prosentilla.

Määräaikoja laskettaessa sovelletaan lakia säädettyjen määräaikojen laskemisesta. Jos siis kiinteistön kauppa esimerkiksi on tehty 10.2. ja viimeinen lainhuudon hakemispäivä 10.8. olisi lauantai, lainhuudatusaika on päättynyt 12.8. Viivästyskorotus on 20 prosenttia 13.8.12.2. välisenä aikana.

Kirjaamisviranomaisen eli Maanmittauslaitoksen on valvottava lainhuudatuksen yhteydessä viivästyskorotuksen maksaminen.

Lainhuudon hakeminen saatetaan myös tarkoituksella laiminlyödä varsinkin sellaisten saantojen osalta, jotka ovat vastikkeettomia kuten lahjat ja joihin ei siten sisälly veron korottamisen uhkaa. Silloin päätös, jolla kiinteistön omistaja velvoitetaan hakemaan lainhuutoa ja jossa velvoitteen tehosteeksi asetetaan uhkasakko, kuuluu kirjaamislakimiehen ratkaistaviin asioihin.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti