veronmaksajat.fi

RAHAT

Osakesäästötilini on miinuksella – miten varmistan tappion kuluvalle verovuodelle?

Osakesäästötilini on miinuksella – miten varmistan tappion kuluvalle verovuodelle?
13.11.2023

Aion realisoida osakesäästötilini tappion loppuvuodesta. Miten varmistan, että saan tappion kuluvalle verovuodelle?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Osakesäästötilin tappio on vähennyskelpoinen, kun tili lopetetaan.

Luovutustappiota syntyy, jos tilillä olevien varojen arvo lopetushetkellä on alempi kuin osakesäästötilille tehtyjen rahasuoritusten nettomäärä. 

Jos haluaa luovutustappion tietylle verovuodelle, kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että prosessina lopetus saattaa kestää jonkin aikaa.

Lopetusprosessi alkaa irtisanomisilmoituksella palveluntarjoajalle. Koska osakesäästötililtä saa nostaa vain rahaa, osakesäästötilisopimuksen alaiset sijoituskohteet myydään tilin lopetuksen yhteydessä. Vasta kun kaikki sijoituskohteet on myyty, osakesäästötilillä olevat rahavarat nostetaan ja tili lopetetaan teknisesti. Tämä on se hetki, joka katsotaan verotuksessa osakesäästötilin lopetushetkeksi.

Jos laissa säädetyin tavoin vain irtisanot sopimuksen ja avaat uudet osakesäästötilin toisessa pankissa, jonne tilillä olevat varat siirretään, kyse ei ole osakesäästötilin lopettamisesta vaan palveluntarjoajan vaihdosta.

Osakesäästötilin tappio on verotuksessa vähennyskelpoinen pääomatuloista sinä verovuonna, jona osakesäästötili on lopetettu. Osakesäästötilin tappio vähennetään puhtaasta pääomatulosta luovutustappioiden jälkeen ennen muita pääomatulosta tehtäviä vähennyksiä.

Jos tappiota ei pysty vähentämään lopettamisvuonna, siitä vahvistetaan pääomatulolajin tappio, joka vähennetään seuraavien kymmenen vuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa tulee.

Osakesäästötilin tappio vähennetään puhtaasta pääomatulosta luovutustappioiden jälkeen ennen muita pääomatulosta tehtäviä vähennyksiä. Osakesäästötilin tappiota ei oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti