veronmaksajat.fi

RAHAT

Osakesäästötili: näin sinua verotetaan tilisi lopettamisesta

Osakesäästötili: näin sinua verotetaan tilisi lopettamisesta
10.5.2024

Jos haluat hyödyntää verotuksessa osakesäästötilisi tappion, tili on lopetettava. Tietenkin tili voidaan lopettaa monesta muustakin syystä. Miten lopetus käytännössä hoidetaan? Ja jos tappiota tulee, milloin sen pääsee vähentämään verotuksessa?

Osakesäästötilille sijoittava hyötyy siitä, että sijoitusten tuoton verotus lykkääntyy. Koska osakesäästötilillä ei mene veroa sijoitusten tuotoista, voit sijoittaa tilille saamasi osingot ja myyntivoitot täysimääräisesti uudelleen. Tuottoa verotetaan vasta, kun nostat osakesäästötililtäsi rahaa.

Koska et maksa osakesäästötilillä veroa voitoista, et pysty vähentämään tappioitakaan. Tappion voit hyödyntää verotuksessasi vasta, kun olet lopettanut osakesäästötilisi.

Osakesäästötileille on voinut ruveta tekemään sijoituksia vuoden 2020 alusta, joten kovin pitkään sijoitusaikaan ei kukaan osakesäästötilin avannut ole vielä ehtinyt. Jonkin verran osakesäästötilejä kuitenkin suljetaan etenkin loppuvuodesta, jotta sijoittaja pääsee hyödyntämään tilinsä tappioita verotuksessa. Tämä on huomattu ainakin Nordnetissa.

Miten sijoittajan tulee toimia, jos hän haluaa lopettaa osakesäästötilinsä?

Palveluissa voi olla eroja eri pankeissa, joten lopettamistoimeksiannon tekotapa, mahdolliset maksut, lopettamisen vaatima aika ja muut yksityiskohdat pitää tarkistaa omalta tilinpitäjältä. Tätä juttua varten Taloustaito kysyi sähköpostitse Nordnetilta ja Nordealta, miten tilin lopettamisprosessi hoituu. Niiden käytännöissä ei tässä asiassa ollut isoja eroja.

Joka tapauksessa osakesäästötilisijoittajaa verotetaan samalla tavalla tilipankista riippumatta.

Voit lopettaa vain tyhjän tilin…

Jos haluat lopettaa osakesäästötilisi, sinun pitää tehdä siitä toimeksianto tai lopetusilmoitus pankille.

Esimerkiksi Nordnetissa lopettamisilmoituksen voi tehdä verkkolomakkeella (tai jos se ei onnistu, myös paperilomakkeella). Nordeassa lopetustoimeksiannon voi tehdä vapaamuotoisesti verkkopankin viestillä, asiakaspalvelun chatissa tai asiakaspalveluun soittamalla.

Vaikka pelkästä osakesäästötilistä puhutaan, kysymys on itse asiassa osakesäästötilisopimuksesta. Sopimus on ikään kuin kuori, joka sisältää kaksi tiliä: rahatilin käteiselle rahalle ja arvo-osuustilin osakkeille.

Ennen kuin osakesäästötilisopimus voidaan lopettaa, kumpikin tili pitää tyhjentää. Käytännössä se tarkoittaa kaikkien osakkeiden myymistä, sillä osakesäästötililtä ei saa siirtää pois muuta kuin rahaa.

Rahatili puolestaan pitää tyhjentää, koska sekin suljetaan, kun osakesäästötilisopimus lakkaa.

Nordnet perii osakesäästötilin sulkemisesta 50 euron toimenpidemaksun. Tilille tulee siksi jättää 50 euroa, Nordnet neuvoo.

Nordea ei peri osakesäästötilin lopettamisesta kuluja, ellet ole siirtämässä tiliä toiselle palveluntarjoajalle.

Yleensä lienee edullisinta, että siirrät rahat ja myyt osakesäästötilin osakkeet itse pois jo etukäteen. Nordeasta vinkataan, että kun myyt osakkeet pankin itsepalvelukanavissa, voit säästää osakkeiden välityspalkkioissa ja lopetusprosessikin sujuu nopeammin.

…paitsi jos vaihdat palveluntarjoajaa

 

Voit siirtää osakesäästötilisi toiselle palveluntarjoajalle. Silloin osakkeita ei tarvitse myydä.

Siirron yhteydessä vanha osakesäästötilisi lopetetaan. Tällöin vanha tilipankkisi perii usein maksun lopetuksesta sekä osakkeiden siirrosta uuteen pankkiin. Uuden osakesäästötilin avaamisesta ei yleensä peritä maksua.

Palveluntarjoajan vaihdoksesta ei tule sinulle veroseuraamuksia.

Mutta muistathan, että sinulla voi olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Useammasta tilistä seuraa ankara veronkorotus. 

Neljä vinkkiä: Näin sinua verotetaan osakesäästötilin lopettamisesta

Tässä neljä peruskysymystä osakesäästötilin lopettamisesta ja veroista. Kysymyksiin vastasi verojuristi Harri Rajala Veronmaksajain Keskusliitosta.

1. Aion lopettaa osakesäästötilini. Kun olen lopettanut sen, mitä minun pitää ilmoittaa veroilmoituksellani?

”Yleensä itse ei tarvitse ilmoittaa mitään. Palveluntarjoaja ilmoittaa tarvittavat tiedot verottajalle ja laskee tilin mahdolliset tuotot ja tappiot. Toki sinun on syytä tarkistaa, että tiedot ovat esitäytetyllä veroilmoituksellasi, ja vain tarvittaessa lisätä tai korjata tietoja.”

2. Miten minua verotetaan, jos osakesäästötilini on plussalla, kun lopetan tilin ja nostan varat?

”Tilille sijoittamasi pääoman nostamisesta ei mene veroa. Kun lopetat tilin ja nostat varat, verotettavaa tuottoa on sijoittamasi pääoman ylittävä osuus. Yksinkertaistettuna: jos olet sijoittanut osakesäästötilille yhteensä 100 000 euroa pääomaa ja lopettaessasi tilin saat sieltä 150 000 euroa, 50 000 euroa on verotettavaa tuottoa.

Käytännössä laskelma voi olla mutkikas, jos pääomaa on sijoitettu ja nostoja tehty moneen otteeseen. Sinun ei kuitenkaan tarvitse laskea tuottoa itse, sillä sen tekee palveluntarjoaja.

Osakesäästötilin tuotto ei ole luovutusvoittoa, vaan muuta pääomatuloa. Siitä menee pääomatuloveroa 30 prosenttia. Jos vuoden kaikki pääomatulosi yhteensä ylittävät 30 000 euroa, veroprosentti on ylittävältä osalta 34.”

3. Voinko vähentää osakesäästötilin tuotosta esimerkiksi muiden sijoitusten myyntitappioita?

”Voit vähentää siitä kaikkea, mitä yleensäkin pääomatuloista voi vähentää – vaikkapa vuokraustoiminnan tappioita tai metsätalouden tappioita. Voit vähentää siitä myös omaisuuden myyntitappioita, jollei niitä ole jo vähennetty myynti- eli luovutusvoitoistasi.

Osakesäästötilin tuotosta voit vähentää myös pääomatulojen tulonhankkimiskuluja ja tulonhankkimislainan korkoja.

Osakesäästötilin juoksevat kulut on jo veloitettu tililtä, joten ne ovat pienentäneet tilin verotettavaa tuottoa. Niitä et voi vähentää enää erikseen.

Jos osakesäästötilin rahatili on tyhjä ja joudut maksamaan tilin kuluja muulta pankkitililtäsi, voit vähentää nämä kulut pääomatuloista. Palveluntarjoaja ilmoittaa ne verottajalle. Omaisuudenhoitokuluissa omavastuu on kuitenkin 50 euroa.”

4. Miten lopetetun osakesäästötilin tappio lasketaan? Miten voin hyödyntää tappiota verotuksessani?

”Osakesäästötilisi on tappiolla, jos saat lopetetulta tililtä varoja vähemmän kuin olet sijoittanut sinne pääomaa.

Tappio on vähennyskelpoinen sinä vuonna, jona osakesäästötilisopimus on lopetettu. Ei siis riitä, että tili on tyhjennetty. Jos tili on tyhjennetty vuonna 2023, mutta sopimus lopetettu vasta 2024, tappio on vähennyskelpoinen vuoden 2024 verotuksessa.

Voit vähentää tappion mistä tahansa pääomatuloistasi sinä vuonna, jona tappio on syntynyt. Jos sinulla ei ole tarpeeksi pääomatuloja tappion vähentämiseen, siitä vahvistetaan pääomatulolajin tappio, jonka vähentämiseen on kymmenen vuotta aikaa.

Jos pääomatulosi eivät riitä osakesäästötilin tappion vähentämiseen, et voi saada siitä alijäämähyvitystä ansiotulojen verotuksessa.”

HUOMAA! | Osakesäästötilin tuotto ei ole luovutusvoittoa, vaan muuta pääomatuloa. Osakesäästötilin verotettavan tuoton laskennassa ei voida käyttää ns. hankintameno-olettamaa, jota on mahdollista käyttää luovutusvoittoverotuksessa.

Tuleeko osakesäästötilistä perillisille voittoa tai tappiota?

Ei tule, kertoo verojuristi Harri Rajala.

Jos osakesäästötilin haltija kuolee, osakesäästötilisopimus lakkaa saman tien. Kuolemantapauksessa osakkeita ei kuitenkaan tarvitse myydä, ja myös osakesäästötilin rajoitukset poistuvat. Osakkeita saa esimerkiksi siirtää arvo-osuustililtä toiselle.

”Osakkeiden arvo perintöverotuksessa on niiden käypä arvo vainajan kuolinpäivänä ja niistä määrätään perintövero. Jos perilliset myöhemmin myyvät osakkeita, perintöverotusarvo on hankintameno, jota käytetään verotettavan myyntivoiton tai -tappion laskemisessa. Kuolinpäivästä lasketaan myös osakkeiden omistusaika perillisille.”

”Jos kuolinpesän arvo-osuustilillä on vainajan osakesäästötilillä olleita osakkeita, jotka siirtyvät vainajan leskelle osituksessa, niidenkin hankintameno on perintöverotusarvo, vaikka leski ei niitä perintönä saakaan. Normaalistihan lesken osituksessa avio-oikeuden nojalla saamien omaisuuserien hankintamenoksi siirtyy sama hankintameno, jota edesmennyt puoliso itse olisi saanut käyttää, jos olisi eläessään myynyt omaisuuserän.”

Vaikka vainaja olisi saanut osakesäästötilinsä arvon kasvamaan, perilliset tai leski eivät joudu maksamaan kuolinhetkeen mennessä kertyneestä arvonnoususta veroa. Heille ei siis tule osakesäästötilistä verotettavaa voittoa.

Heille ei myöskään synny vähennyskelpoisia tappioita, vaikka sijoittajan kuollessa hänen osakesäästötilinsä olisi miinuksella, Harri Rajala sanoo.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti