veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Helpotus verkkokaupassa – vahvan tunnistuksen pakko ei alakaan 14. syyskuuta

Helpotus verkkokaupassa – vahvan tunnistuksen pakko ei alakaan 14. syyskuuta
5.9.2019

Verkkokaupassa voi maksaa pelkillä luottokorttitiedoilla myös syyskuun 14. päivän jälkeen. Kaupanteko onnistuu siis hieman pidempään ilman pankin vahvan tunnistuksen välineitä. Finanssivalvonta antaa lisäaikaa, jotta verkkokaupalle ja kuluttajille ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa.

Finanssivalvonta ei aio tilapäisesti kohdistaa hallinnollisia seuraamuksia valvottaviinsa, vaikka ne laiminlöisivät velvollisuutensa tunnistaa asiakas vahvasti verkkokaupan korttimaksujen yhteydessä. ”Tällä pyritään turvaamaan verkkokaupan korttimaksamisen jatkuvuus häiriöittä ja halutaan välttää kohtuuttoman haitan aiheutumista kuluttajille”, viranomainen tiedottaa.

Finanssivalvonta myöntää lisäaikaa vahvan tunnistamisen muutosprosessien toteuttamiselle. Päätös siirtymäajan pituudesta tehdään kuluvan vuoden aikana, kun Euroopan pankkiviranomaisen ja muiden jäsenvaltioiden valvojien näkemyksiä asiasta on kuultu. Euroopan pankkiviranomainen on jo antanut kansallisille valvojille mahdollisuuden myöntää lisäaikaa.

Vahvaa tunnistamista koskeva sääntely tulee voimaan 14.9.2019. Finanssivalvonta ei voi muuttaa sääntelyn voimaantulopäivää. Sääntelyn voimaantulo vaikuttaa muun muassa väärinkäytösten korvausvastuutilanteisiin kuluttaja-asiakkaan ja hänen palveluntarjoajansa välillä.

Tunnuslukulistaa on käytettävä riittävän pitkään

Finanssivalvonta on 24.6.2019 antanut erillisen kannanoton tunnuslukulistoista osana asiakkaan vahvaa tunnistamista. Sen mukaan asiakkaiden tulee voida käyttää nykyisiä tunnuslukulistoja maksamisessa ja maksutilien käytössä niin kauan, kunnes pankki on riittävällä tavalla varmistanut uusien menetelmien käytettävyyden, saavutettavuuden ja toimintavarmuuden.

Vahvalla tunnistamisella tarkoitetaan maksupalvelun käyttäjän sähköistä tunnistamista, jossa suojataan tunnistamistiedon luottamuksellisuutta ja käytetään menettelyä, joka perustuu vähintään kahteen kolmesta toisistaan riippumattomasta vaihtoehdosta.

Nämä vaihtoehdot ovat

  • tieto eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjä tietää (esimerkiksi pin-koodi, salasana)
  • hallussapito eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjällä on hallussaan (esimerkiksi matkapuhelin, tunnuslukulaite) sekä
  • yksilöivä ominaisuus, jota maksupalvelun käyttäjä käyttää (esimerkiksi sormenjälki, kasvotunnistus).

Satu Alavalkama

 

Rahat, verot, työ & eläke, koti