veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Virtuaalivaluuttojen verotus muuttui – miten suojata omat kaupat?

Virtuaalivaluuttojen verotus muuttui – miten suojata omat kaupat?
6.9.2018

Verohallinto julkisti uuden ohjeen virtuaalivaluuttojen verotuksesta heinäkuun alussa. Ohje on päivätty 29.5., eli yli kuukausi ennen sen julkaisua.  Miten ohje vaikuttaa, jos olen tehnyt voittoa tai tappiota virtuaalivaluuttakaupalla ennen ja jälkeen ohjeen päiväyksen? Verojuristi Janne Sorsa vastaa.

”Verohallinto on julkaissut uuden ohjeen virtuaalivaluuttojen verotuksesta (A49/200/2018) heinäkuun alussa.  Ohje noudattelee pääosin edeltävää ohjetta (A83/200/2013), mutta on kuitenkin laajempi.

Keskeisin muutos liittyy tilanteeseen, jossa virtuaalivaluuttaa vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan. Verohallinnon uuden tulkinnan mukaan tämä realisoi pääomatulon verotuksen, mikäli transaktiossa arvonnousua on tapahtunut suhteessa viralliseen valuuttaan eli euroon. Vastaavasti kuitenkaan arvonlaskua ei voi Verohallinnon tulkinnan mukaan vähentää.

Verohallinnon verkkosivu ohjeen osalta on päivitetty 2.7.2018. Ohje itsessään on kuitenkin päivätty 29.5.2018.”

Mistä suojaa takautuvaa kiristystä vastaan?

”Jos sinua verotetaan uuden ohjeen mukaisesti kaupoista, jotka olet tehnyt ennen 2.7.2018, sinun  kannattaa vaatia vilpittömän mielen suojaa ja vanhemman ohjeen soveltamista.

Luottamuksensuojaperiaate antaa vilpittömässä mielessä toimineelle verovelvolliselle suojaa takautuvaa tulkinnan kiristämistä vastaan. Verovelvollisen luottamusta suojataan, jos asia on tulkinnanvarainen ja epäselvä ja verovelvollinen on toiminut Verohallinnon ohjeen tai kannanoton mukaisesti.

Verohallinnon aiemman ohjeen vakiintunut tulkinta oli, että virtuaalivaluuttojen välinen vaihto ei realisoi tuloa ennen kuin virtuaalivaluutta vaihdetaan ”oikeaan valuuttaan”, jota virtuaalivaluutta ohjeen mukaan ei ollut. Tulkinnan vahvisti verohallinnon edustaja ylitarkastaja Puiro useissa Ylen ja Kauppalehden uutishaastatteluissa.

Luottamuksensuojaperiaatteen soveltuessa tulisi muuttunut tulkinta sovellettavaksi siitä alkaen, kun ohje on saatettu verovelvollisten tietoon. Tältä osin olisi toivottavaa, että Verohallinto ottaisi erikseen kantaa ohjeen soveltamisen alkamisajankohtaan.”

Seuraa verotuskäytännön muutoksia

”Vain päiviä Verohallinnon ohjeen julkaisun jälkeen, 6.7.2018 Helsingin hallinto-oikeus antoi ratkaisun (taltio nro 18/0426/3, ei lainvoimainen) virtuaalivaluuttojen välisestä vaihdannasta.

Hallinto-oikeus on Verohallinnon kanssa samoilla linjoilla sen suhteen, että virtuaalivaluuttojen vaihtaminen toisiin virtuaalivaluuttoihin realisoi verotuksen mutta toisin kuin Verohallinto ohjeistaa, hallinto-oikeuden mukaan virtuaalivaluuttojen luovutuksiin sovelletaan luovutusvoittoverotuksen sääntöjä. Tästä voidaan päätellä, että hallinto-oikeuden tulkintalinjan mukaan myös hankintameno-olettama- ja luovutustappiosäännöt tulevat sovellettavaksi, mikä poikkeaa merkittävästi Verohallinnon ohjeesta.

Hallinto-oikeuden päätös ei yleensä muuta verotuskäytäntöä vaan Verohallinto odottaa yleensä korkeimman hallinto-oikeuden kannanottoa asiassa. Jos sinulle on etua virtuaalivaluuttojen käsittelystä luovutusvoittosääntöjen mukaisesti, kannattaa asiaa seurata ja varmistaa, ettei verotus vanhene. Tämän vuoden loppuun saakka voit hakea muutosta vuoden 2012 tuloverotukseen.”

Janne Sorsa

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.