veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Veneilykausi lähestyy – testissä viisi erilaista pohjamaalia

Veneilykausi lähestyy – testissä viisi erilaista pohjamaalia
31.3.2021

Pohjamaalin valinta vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka paljon ja millaista eliöstöä veneen pohjaan veneilykaudella kiinnittyy. EU:n rahoittamassa hankkeessa testattiin viisi erilaista pohjamaalia. Tutkimuksessa selvisi, että huviveneilijöiden käyttämät pohjamaalit vaikuttavat osaltaan myös vieraslajien leviämiseen Itämeressä.

EU-rahoitteisessa COMPLETE-hankkeessa on etsitty toimia vieraslajien saapumisen ja leviämisen estämiseksi Itämerellä. Osana hanketta purjeveneen pohja maalattiin viidellä erilaisella eliönestomaalilla. Osa pohjasta jätettiin kokonaan maalaamatta, jotta saatiin vertailutietoa maalien toiminnasta.

Pohjamaalien tehokkuutta ja päällyskasvuston kiinnittymistä tutkittiin yhden purjehduskauden ajan huhtikuusta lokakuuhun. Tuona aikana veneellä purjehdittiin Suomenlahdella ja Saaristomerellä.

Testatut ”ekomaalit”
- Hempel Silic One
- International Trilux Hard Eco
- Seaboost Overdrive

Testatut biosidejä sisältävät myrkkymaalit
- International Trilux
- Hempel Hard Racing Xtra

Syksyllä vene nostettiin ylös ja pohjaan kiinnittyneen kasvuston määrä ja lajisto tutkittiin. Veneen pohja pestiin Hangon Itäsatamaan asennetussa venepesurissa, jonka jälkeen pohja tutkittiin uudestaan.

Päällyskasvuston eroja eri pinnoissa. Kuva: Kari Nurmi Päällyskasvuston seassa oli vieraslajeja

Purjeveneen pohjan päällyskasvustosta löytyi 13 eri lajia tai lajiryhmää, joista vieraslajeja oli kaksi: merirokko ja pieni saksisiiraäyriäinen.

Runsaimmin pohjassa esiintyviä lajeja olivat merirokko, saksisiira, sinisimpukka ja surviaissääsken toukka. Saksisiiraa havaittiin eniten maaleilla, joihin oli kiinnittynyt runsaasti merirokkoa ja sinisimpukkaa.

Pohjan lisäksi näytteitä otettiin potkurista ja peräsimestä.

Osalla maalipinnoista enemmän kasvustoa kuin maalaamattomalla pinnalla

Kesän purjehduskauden jälkeen maalien välillä oli huomattavia eroja. Kovilla myrkkymaaleilla (International Trilux, Hempel Hard Racing Xtra) ja Hempel Silic One -ekomaalilla ei ollut päällyskasvustoa purjehduskauden päättyessä.

Ennen rungon pesua määrällisesti eniten päällyskasvustoa oli International Trilux Hard Eco -ekomaalilla ja melkein yhtä paljon Seaboost Overdrive -ekomaalilla. Näillä kahdella maalipinnalla päällyskasvustoa oli määrällisesti enemmän kuin maalaamattomilla kontrollipinnoilla.

Pesun jälkeen Hempel Silic One ja Seaboost Overdrive -ekomaalit sekä myrkkymaalit International Trilux ja Hempel Hard Racing Xtra olivat puhtaat päällyskasvustosta.

Maalaamattomista kontrollipinnoista ja International Trilux Hard Eco -ekomaalista harjapesukaan ei poistanut kaikkea päällyskasvustoa, vaan pintaan jäi merirokon kiinnittymislevyjä. 

Osa maaleista vaatii puhdistusta veneilykauden aikana

Veneenkäyttäjän näkökulmasta kaikki tutkitut maalit toimivat: ne vähentävät kitkaa ja auttavat säilyttämään veneen nopeuden. Myös ekomaalit Seaboost Overdrive ja International Trilux Hard Eco auttavat pitämään pohjan puhtaana, mikäli pohja harjataan kauden aikana useita kertoja. Näillä ekomaaleilla maalatuissa kohdissa kasvoi harjausten välissä runsaasti päällyskasvustoa.

Tutkimus osoittikin, että näitä pohjamaaleja käytettäessä on olemassa riski vieraslajien levittämisestä veneen kulkureitillä ja levähdyssatamissa.

Suomessa vain yksi drive in -venepesuri

Veneen pohjanpesu ei Suomessa yleensä onnistu ilman veneen nostoa. Suomessa on vain yksi – Hangossa sijaitseva – drive in -venepesuri, johon veneen voi ajaa pohjan pesuun. Siellä rajoitteena on pohjassa sijaitsevan potkurin maksimileveys: jos potkuri on leveämpi kuin 25 senttimetriä, veneen pohjan voi pestä vain potkuriin asti.

Käsin harjaus jää pesurin lisäksi vaihtoehdoksi, jos vene pestään sen ollessa vedessä. Tällöin pesussa irrotettu lajisto palaa veteen ja vieraslajit voivat jatkaa leviämistään.

Outi Airaksinen

KUVAT: Kari Nurmi (Pohjamaalit testissä Kari "Ruffe" Nurmen purjeveneen pohjassa). 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti