veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Pienentääkö sairausloma matkakulujen omavastuuta?

Pienentääkö sairausloma matkakulujen omavastuuta?
30.12.2019

Olen ollut sairauslomalla masennuksen vuoksi joitakin kuukausia tänä vuonna. Palkansaajan omavastuu matkakuluista on 750 euroa vuodessa. Onko matkakulujeni omavastuu pienempi, koska olen ollut töissä vain noin puolet vuodesta?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Valitettavasti ei ole. Sairausloma ei ole pienennä matkakulujen omavastuuta.

Sen sijaan, jos on ollut osan vuotta työttömänä, matkakulujen omavastuu on pienempi. Tällöin omavastuuta pienennetään 70 eurolla jokaista täyttä korvauskuukautta (21,5 pv), jolta työnhakija on saanut työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai päivärahaa toimeentulon turvaamiseksi. Tällaisissa tapauksissa matkakustannusten omavastuuosuus on kuitenkin aina vähintään 140 euroa.

Asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia voi vähentää vain työssäoloajalta ja toteutuneen matkustuksen perusteella. Yleensä vähennys myönnetään 11 työssäolokuukaudelta.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti