veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Kevytyrittäjä, tuliko keikasta matkakuluja? Näin hyödyt niistä verotuksessa

Kevytyrittäjä, tuliko keikasta matkakuluja? Näin hyödyt niistä verotuksessa
3.3.2020

Laskutuspalvelun käyttäjä voi saada päivärahoja ja kilometrikorvauksia verovapaasti tai tehdä matkakuluista vähennyksiä verotuksessa. Näin kevytyrittäjälle jää suurempi osa keikkalaskutuksesta omaan käyttöön.

Matkakulujen vähentämiseen verotuksessa vaikuttaa se, onko kevytyrittäjä muodollisessa työsuhteessa laskutuspalveluun vai ei. Tässä ohjeet molempiin tapauksiin:

1. Muodollinen työsuhde laskutuspalveluun

Laskutuspalvelun käyttäjä voi sopia laskutuspalvelun kanssa verotuksessa sovellettavasta muodollisesta työsuhteesta. Tällöin laskutuspalvelun työn suorittajalle maksamaa palkkiota pidetään verotuksessa palkkana, vaikka kyse ei ole työoikeudellista työsuhteesta.

Verovapaat matkakorvaukset

Kun olet sopinut laskutuspalvelun kanssa työsuhteesta, laskutuspalvelu voi maksaa sinulle tietyin edellytyksin myös verovapaita matkakustannusten korvauksia – esimerkiksi päivärahoja ja kilometrikorvauksia.

Verovapaita matkakustannusten korvauksia saadaksesi sinun on laadittava laskutuspalvelulle matkalasku, josta ilmenee, että edellytykset verovapaiden matkakustannusten korvaamiseksi täyttyvät. Kyseessä täytyy olla erityinen työntekemispaikka ja Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen aika- ja kilometrirajojen tulee ylittyä.

Lisäksi Verohallinto edellyttää, että olet sopinut asiakkaasi kanssa esimerkiksi kilometrikorvauksen ja päivärahan maksamisesta palkkion lisäksi ja palkkio, kilometrikorvaukset ja päivärahat on eritelty asiakkaalle lähetetyllä laskulla.

Veronalaiset matkakorvaukset

Jos et ole sopinut asiakkaasi kanssa matkakustannusten korvausten maksamisesta palkkion lisäksi, matkakustannusten korvaukset eivät ole Verohallinnon tulkinnan mukaan verovapaata tuloa.

Laskutuspalvelu voi kuitenkin myös tässä tapauksessa maksaa matkalaskulla ilmoittamasi matkakustannusten korvaukset ilman, että tekee niistä ennakonpidätystä. Nämä korvaukset näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksellasi veronalaisena tulona.

Jos työntekemispaikka katsotaan varsinaiseksi työpaikaksesi, matkoja ei voi korvata verovapaasti eikä ilman ennakonpidätystä.

Vähennykset työmatkoista

Kun matkakorvaukset ovat veronalaista tuloasi, voit vaatia veroilmoituksellasi aiheutuneita matkakustannuksia vähennettäviksi tulonhankkimismenoina.

Erityiselle työntekemispaikalle tehdyistä työmatkoista aiheutuneet matkakustannukset saat vähentää esitäytetyllä veroilmoituksella todellisten kustannusten suuruisina ilman halvimman kulkuneuvon vaatimusta.

Työmatka on tilapäinen matka, joka tehdään erityiselle työntekemispaikalle työtehtävien vuoksi. Erityinen työntekemispaikka on paikka, jossa palkansaaja työskentelee tilapäisesti. Lähde:vero.fi

Verotuksessa vähennykseksi hyväksyttävä määrä on yleensä pienempi kuin verovapaan korvauksen määrä olisi ollut. Esimerkiksi omalla autolla tehdyistä matkoista hyväksytään vuoden 2019 verotuksessa vähennykseksi vain 0,25 euroa/km, jos selvitystä todellisista kuluista ei ole, vaikka verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä oli 0,43 euroa/km vuonna 2019 (0,43 euroa/km myös vuonna 2020).

Rakennus- ja muilla erityisaloilla päivittäisistä matkoista saa yleensä vähentää matkustamiskustannusten lisäksi verovapaan ateriakorvauksen määrän (10,50 euroa vuonna 2019 ja 10,75 euroa vuonna 2020).

Muilla aloilla lisääntyneistä elantomenoista voi saada vuoden 2019 verotuksessa vähennystä yleensä enintään 15 euroa (yli 6 tuntia kestänyt matka) tai 28 euroa (yli 10 kestänyt matka) vuorokaudessa. Verovapaan päivärahan enimmäismäärät vastaavan pituisilta työmatkoilta olivat 19 euroa ja 42 euroa vuonna 2019 (20 euroa ja 43 euroa vuonna 2020).

Myös palkkatulosta automaattisesti saatava tulonhankkimisvähennys rajoittaa vähennyksestä saatavaa verohyötyä. Palkkatulojen tulonhankkimismenot voi vähentää verotuksessa vain siltä osin kuin ne ylittävät kaavamaisen tulonhankkimisvähennyksen määrän (750 euroa, kuitenkin enintään palkkatulon määrä).

Korvaukset matkalipuista

Laskutuspalvelun tositteita vastaan korvaamat matkaliput erityiselle työntekemispaikalle ovat verovapaata tuloa. Ne eivät näy tulona veroilmoituksellasi eikä niistä voi vaatia vähennystä.

2. Ei muodollista työsuhdetta

Jos et ole sopinut laskutuspalvelun kanssa muodollisesta työsuhteesta, laskutuspalvelun sinulle maksama palkkio on työkorvausta eikä laskutuspalvelu voi maksaa sinulle mitään matkakustannusten korvauksia verovapaasti.

Laskutuspalvelu voi kuitenkin maksaa sinulle matkakustannusten korvauksia ennakonpidätystä toimittamatta, jos korvaukset maksetaan verovapaiden matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä annetun Verohallinnon päätöksen mukaisesti. Maksetut korvaukset ovat sinulle työkorvauksen saajana veronalaista tuloa.

  • Työkorvauksen saaja, jolla ei ole Y-tunnusta:

Voit vaatia tilapäisistä työmatkoista aiheutuneita kustannuksia vähennettäväksi esitäytetyllä veroilmoituksellasi tulonhankkimismenoina. Toisin kuin palkansaajalla kaavamainen tulonhankkimisvähennys ei rajoita vähennyksestä saamaasi verohyötyä. Verotuksessasi vähennettävä määrä esimerkiksi oman auton käyttämisestä on kuitenkin sama kuin palkansaajalla.

  • Työkorvauksen saaja, jolla on Y-tunnus:

Kun ilmoitat laskutuspalvelulta saamasi palkkiot sekä matkakulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksella (lomake 5), saat yleensä vähentää tilapäisistä työmatkoista suuremmat määrät kuin esitäytetyllä veroilmoituksella voi vähentää.

Tilapäisistä matkoista tavanomaisen toiminta-alueesi ulkopuolelle saat vähentää elinkeinotoiminnan veroilmoituksella lisävähennyksenä verovapaata päivärahaa vastaavan määrän.

Yksityisiin varoihisi kuuluvalla autolla tehdystä tilapäisestä työmatkasta saat vähentää elinkeinotoiminnan veroilmoituksella lisävähennyksenä verovapaata kilometrikorvausta vastaavan määrän.

Lisätietoa Verohallinnon ohjeista:

 Marjo Salin

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton johtava asiantuntija

 

 

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti