veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Etätöissä? Näin hyödynnät koronavuoden kulut verotuksessa

Etätöissä? Näin hyödynnät koronavuoden kulut verotuksessa
21.4.2021

Olitko viime vuonna etätöissä kotona yli puolet työpäivistä? Vai teitkö etätöitä satunnaisesti? Entä matkakulut? Palkansaajan 12 tärkeää kysymystä etätyön vähennyksistä. 

1. Olin viime vuonna etätöissä kotona yli puolet työpäivistä. Jos teen kaavamaisen 900 euron työhuonevähennyksen, voinko vähentää sen lisäksi jotain muita etätyöstä johtuvia kuluja? Millaisia kuluja voin vähentää?

VASTAUS: Voit vähentää lisäksi työvälineistä koituneita kuluja. Sellaisia voivat olla vaikkapa tietokoneen ja sen oheislaitteiden hankintakulut tai muut itse maksamasi työvälinekustannukset. Myös verkkoyhteyden maksu voi olla vähennyskelpoinen tulonhankkimiskuluna.

Kaavamaisen työhuonevähennyksen lisäksi et kuitenkaan voi vähentää kalusteiden hankkimisesta koituneita kuluja etkä itse työtilan kuluja, kuten lämmitystä, mahdollista vuokraa tms. Kaavamainen työhuonevähennys sisältää ne.

2. Paljonko noita muita kuluja pitäisi olla, jotta saan niiden vähentämisestä hyötyä?

VASTAUS: Kaikki saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, joka on siis käytännössä tulonhankkimiskulujen omavastuu. Työväline- ja tietoliikennekulut kuitenkin lisätään kaavamaisen työhuonevähennyksen päälle. Jos teet 900 euron työhuonevähennyksen, vähäisetkin kulut kannattaa ilmoittaa.

3. En ole aiemmin tehnyt etätyötä enkä siksi ole tehnyt verotuksessa työhuonevähennystäkään. Jos nyt teen, pienenevätkö veroni 900 eurolla aiemmasta?

VASTAUS: Eivät pienene. Työhuonevähennys vähennetään tuloistasi, ei veroistasi. Lisäksi kaikki saavat 750 euron tulonhankkimisvähennyksen – sinäkin olet saanut sen aiempina vuosina. Näin ollen vähennyksesi on nyt 150 euroa suurempi kuin ennen.

4. Paljonko lopulta hyödyn 900 euron työhuonevähennyksestä?

VASTAUS: Voit arvioida saamasi verohyödyn lisätuloista maksamasi veroprosentin avulla. Kun kaikki saavat 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, saat 900 euron työhuonevähennyksen ansiosta 150 euroa tavallista suuremman vähennyksen. Jos lisäprosenttisi on esimerkiksi 45, vähennyksestä saamasi verohyöty on suunnilleen 45 % x 150 e = 67,50 e. Maksamasi verot siis pienenevät noin 68 eurolla.

5. Voinko vähentää etätyökustannusten lisäksi verotuksessa muitakin työstä johtuvia kustannuksia, jotka eivät liity etätyöhön?

VASTAUS: Etätyön kulut ovat osa tulonhankkimiskuluja. Tulonhankkimiskuluja voi kertyä esimerkiksi työhösi liittyvien työvälineiden tai ammattikirjallisuuden ostamisesta, koulutuksesta, jäsenmaksuista jne. Voit vähentää niitä, jos kuluja on yhteensä yli 750 euroa. Jos 750 euron raja ylittyy, ilmoita kulut kokonaisuudessaan ‒ älä vähennä niistä itse mitään.

6. Olen tehnyt etätyötä yli puolet työpäivistä. Olen hankkinut etätöitä varten aika paljon kalusteita ja laitteita kotiin. Kannattaisiko minun tehdä työhuonevähennys todellisten kulujen mukaan?

VASTAUS: Jos teet työhuonevähennyksen todellisten kulujen mukaan, voit vähentää esimerkiksi kalustehankintoja, työtilan osuuden vuokrasta tai vastikkeesta, mahdolliset työssä tarvittavan verkkoyhteyden kustannukset ja hankkimasi työvälineet. Hyödyt kuitenkin vähentämisestä vain, jos kulusi ovat suuremmat kuin 750 euron tulonhankkimisvähennys. Sen saat joka tapauksessa automaattisesti.

Sinulle saattaa olla edullisempaa tehdä kaavamainen 900 euron työhuonevähennys. Sen lisäksi saat vähentää työvälinekuluja, mutta et työtilasta tai kalusteista koituneita kuluja.

7. Kävin viime vuonnakin useimpina työpäivinä työpaikalla, joten matkakuluja on kertynyt vähennettäväksi. Satunnaisesti tein kuitenkin etätyötä.

Saanko mitään vähennystä harvoista etäpäivistäni ja etätyön kuluista? Entä voinko vähentää matkakulut vanhaan tapaan?

VASTAUS: Jos olet tehnyt etätöitä kotona satunnaisesti, kaavamainen työhuonevähennys on 225 euroa. Kaikki saavat kuitenkin automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, joten hyödyt etätyön kustannusten vähentämisestä vain, jos muut tulonhankkimiskulusi ja kaavamainen työhuonevähennys ovat yhteensä yli 750 euroa. Sinulla pitäisi siis olla vähintään 525 euroa muita kuluja ja niiden pitäisi kertyä työvälineistä, ammattikirjallisuudesta tms. Kaavamaisen työhuonevähennyksen lisäksi ei voi vähentää kalustehankintoja.

Matkakulut voit joka tapauksessa vähentää niiltä päiviltä, jolloin todella olet käynyt työpaikallasi. Edellytyksenä on, että ne ylittävät 750 euron omavastuun. Tulonhankkimisvähennys ei siis koske matkakuluja, vaan matkakuluille on erikseen omavastuu.

8. Tein viime vuonna etätöitä alle puolet työpäivistä. Saanko siitä työhuonevähennyksen?

VASTAUS: Jos etätyötä on alle puolet työpäivistä, kaavamainen työhuonevähennys on 450 euroa. Kaikki saavat kuitenkin automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Siksi sinulle ei ole hyötyä työhuonevähennyksestä, ellei sinulla ole lisäksi yli 300 euron edestä esimerkiksi työvälineistä johtuvia kuluja tai muita tulonhankkimiskuluja.

9. Millaisessa tilanteessa minulle olisi hyötyä 450 euron kaavamaisesta työhuonevähennyksestä?

VASTAUS: Jos kaavamainen vähennys ja työvälinekulusi sekä muut tulonhankkimiskulusi ovat yhteensä yli 750 euroa, saat ylimenevästä osasta lisähyötyä.

10. Tein etätyötä yli puolet työpäivistä. Kävin kuitenkin myös työpaikalla, joten minulle kertyi myös matkakuluja. Koska työmatkani on pitkä, matkakulujakin on aika paljon. Saanko työhuonevähennyksen lisäksi vähentää matkakuluja?

VASTAUS: Kyllä, voit tehdä työhuonevähennyksen ja lisäksi matkakuluvähennyksen. Työmatkakulujen omavastuu on 750 euroa, joten sinun kannattaa ilmoittaa kulut vain, jos niitä on yli sen. Ilmoita kuitenkin matkakulut kokonaan, älä vähennä itse omavastuuosuutta.

11. Automaattinen tulonhankkimisvähennys on 750 euroa. Onko matkakulujen 750 euron omavastuu vielä erikseen?

VASTAUS: On. Tulonhankkimiskulujen ilmoittamisesta hyödyt vain, jos kulusi ovat suuremmat kuin 750 euroa. Matkakulujen ilmoittamisesta hyödyt vain, jos matkakulusi ovat yli 750 euroa. Voit vähentää sekä tulonhankkimiskuluja että työmatkakuluja, mutta molempia pitää olla yli 750 euroa, jotta hyödyt kulujen ilmoittamisesta.

12. Miten paljon hyödyn työmatkakulujen verovähennyksestä?

VASTAUS: Voit arvioida hyötysi matkakuluvähennyksestä samaan tapaan kuin työhuonevähennyksestä. Voit laskea saamasi verohyödyn lisätuloista maksamasi veroprosentin avulla, mutta muista ottaa huomioon matkakulujen omavastuu.

Jos matkakulusi ovat vaikkapa 2 000 euroa, omavastuun (750 e) jälkeen niistä jää jäljelle 1 250 euroa. Jos lisäprosenttisi on esimerkiksi 45, vähennyksestä saamasi verohyöty on suunnilleen 45 prosenttia 1 250 eurosta = 563 euroa.

VEROILMOITUS 2020 – VINKKIPAKETTI

Taloustaidon
vinkkipaketissa verojuristien neuvot veroilmoituksen tarkistamiseen >>

Ulla Simola

Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto

Rahat, verot, työ & eläke, koti