veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Korona voi tuoda ryntäyksen OVE:lle – 61-vuotiaan eläke kutistuu keskimäärin 123 euroa kuukaudessa

Korona voi tuoda ryntäyksen OVE:lle – 61-vuotiaan eläke kutistuu keskimäärin 123 euroa kuukaudessa
2.4.2020

Osittainen vanhuuseläke (OVE) vähentää lopullista eläkettä pysyvästi. Silti siihen päätyi viime vuonna joka kymmenes 61 vuotta täyttänyt. Koronaepidemia voi aiheuttaa ryntäyksen OVE:lle.

Vuosittain osittaisen vanhuuseläkkeen eli OVE:n ottaa reilusti yli 10 000 suomalaista. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vuodesta 2017 käytössä ollutta OVE:a on maksettu tähän mennessä yli 37 000 henkilölle. Vuoden 2019 lopussa oli voimassa 24 600 osittaista vanhuuseläkettä. 

Osittainen vanhuuseläke vähentää lopullista eläkettä pysyvästi. Eläke pienenee niin sanotun varhennusvähennyksen verran, joka on 0,4 prosenttia kuukaudessa. Käytännössä viime vuonna 61 vuotta täyttäneiden eläkkeestä leikkaantui keskimäärin 123 euroa kuukaudessa.

”Nuorimmilla eläkkeeseen oikeutetuilla varhennusaika on pisimmällään jo kolme vuotta. Vaikka leikkuri pienentää eläkettä yhä enemmän, se ei näytä vaikuttavan käyttäytymiseen”, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta. 

Nykyisin jo yhdeksän kymmenestä eläkkeestä on varhennettuja eli ne alkavat ennen oman ikäluokan eläkeikää. Merkittävä osa eläkkeen valinneista siirtyy vanhuuseläkkeelle heti, kun se on mahdollista.

Korona voi tuoda ryntäyksen

Eläketurvakeskuksessa uskotaan, että käynnissä oleva koronaepidemia voi tuoda ryntäyksen OVE:lle.

”Todennäköisesti koronan takia tulee työttömiä ja ihmisiä, jotka jäävät pelkän perusturvan varaan. Taloustilanne tiukkenee monella, jos itsellä ei ole taloduellisia puskureita. Todennäköisesti OVE:laisten määrä tulee kasvamaan. 61vuotta täyttänyt saa kuitenkin OVE:n heti, kun vain sitä hakee. Sen avulla saa lisätuloja nopeasti. Kuvittelisin, että muutaman kuukauden kuluessa tulee buumi”, Jari Kannisto sanoo.  

Buumin suuruutta Kannisto ei lähde arvioimaan, sillä se riippuu paljon muun muassa kriisin kestosta. 

Keskimääräinen OVE oli 800 euroa

OVE:lla saa ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun joko neljänneksen tai puolet. Viime vuonna lähes 90 prosenttia OVE:en päätyneistä otti eläkkeensä 50 prosentin suuruisena. Tällöin heidän eläkkeensä oli keskimäärin 800 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 720 euroa kuukaudessa. 

Noin 57 prosenttia OVE:n valinneista oli viime vuonna miehiä. Kanniston mukaan miehiä kannustaa OVE:lle muun muassa se, että miehet kuolevat keskimäärin naisia nuorempina ja toisaalta miehillä on keskimäärin naisia parempi ansiotaso. 

”Jos uskot, että saat paremman tuoton itse rahoille kuin työeläkejärjestelmän kautta, myös silloin rahat kannattaa nostaa ulos järjestelmästä. Miehet luottavat sijoittajina enemmän itseensä. Naiset käyttäytyvät selkeästi varovaisemmin”, Kannisto sanoo.

Yksi selittävä tekijä on myös se, että ikääntyneet naiset työskentelevät ikääntyneitä miehiä useammin julkisella sektorilla, ja he kuuluvat lisäeläkejärjestelmän piiriin. OVE voi leikata tällaisia lisäeläkkeitä merkittävästi.

OVE:n valinneista reilut kaksi kolmesta jatkoi työssä. Suurin osa työskenteli yksityisellä sektorilla. 

Mikä osittainen vanhuuseläke?
- Korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa
- Antaa 61 vuotta täyttäneelle henkilölle mahdollisuuden ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun 25 tai 50 prosenttia
- Vähentää eläkettä pysyvästi 0,4 prosentin kuukausittaisella varhennusvähennyksellä
- Jos OVE:n ottaa vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen, siihen lasketaan lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.
- OVE:en ei liity työaika- tai palkkaseurantaa. Voit olla työtön tai töissä ja nostaa eläkettä.

 Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti