veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Kokeilimme: Näin tarkistat tulevan eläkkeesi

Kokeilimme: Näin tarkistat tulevan eläkkeesi
7.8.2018

Oman tulevan eläkkeen voi tarkistaa etukäteen tyoelake.fi -sivustolta. Jos tiedoista puuttuu joku menneisyyden työnantaja, palkansaajan on itse tehtävä tarkistus- ja korjauspyyntö omalle eläkeyhtiölle. Näin tarkistus onnistuu.

Kirjaudun tyoelake.fi -sivustolle omilla pankkitunnuksillani. Ne ovat pakolliset, jos haluaa päästä kurkistamaan työhistoriaan ja karttuneeseen eläkkeeseen. Ja siellähän se on; pitkä ja monipolvinen työhistoria aina muinaisista kesätöistä lähtien. Olen sen ikäinen, että nuorena, alle 23-vuotiaana tehdyistä töistä ei kartu minulle eläkettä, mutta työnantajien on pitänyt maksaa työeläkemaksut ansaitsemastani palkasta.

Palvelupäällikkö Pirjo Koponen Eläketurvakeskuksesta muistuttaa, että vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen eläkettä on alkanut karttua 18-vuotiaasta lähtien ja edelleen 1.1.2017 eläkeuudistuksen jälkeen 17-vuotiaasta lähtien, yrittäjillä 18-vuotiaasta lähtien. Ennen vuotta 2005 nuorena tehdyistä töistä ei makseta taannehtivasti eläkettä, joten vanhempien ikäluokkien on vain tyydyttävä osaansa.

Huomaan, että työeläkeotteessani ei ole merkintää yhdestä työnantajasta, jonka palveluksessa olin pari vuotta kolmikymppisenä.

"Jos työeläkeotteesta puuttuu joku työnantaja, palkansaajan täytyy ilmoittaa siitä omalle eläkeyhtiölle. Tyoelake.fi -sivustolla ja eläkeyhtiöiden omilla sivuilla on linkki lomakkeeseen, jossa voi pyytää tietojen korjaamista. Tarkistuslomake lähetetään eläkeyhtiölle joko kirjallisena tai sähköisesti. Eläkeyhtiön tehtävä on tarkistaa, mikä oli menneisyyden työnantajan eläkeyhtiö ja välittää muutospyyntö. Jos työnantajalle ei löydy eläkeyhtiötä, tapaus siirretään Eläketurvakeskukselle, jolla on lakisääteinen velvollisuus valvoa tällaisia tilanteita", Pirjo Koponen kertoo.

Palkansaajalla on todistustaakka eli työntekijällä itsellään pitäisi olla näyttöä työskentelystä ja maksetusta palkasta. Työtodistus ei riitä, koska siinä ei yleensä ole palkkatietoja. Pitäisi siis löytyä tilinauhat tai muuta vakuuttavaa näyttöä.

"Kuusi vuotta vanhempien työsuhteiden olemassaolo pitäisi voida todistaa. Jotkut säilyttävät palkkatietonsa pitkään ja asia etenee. Saattaa tietysti olla niin, että menneisyyden työnantajaa ei enää ole olemassakaan, joten karttunut ja maksamaton eläke jää saamatta, jos todisteita ei ole", Pirjo Koponen sanoo ja huomauttaa, että tämänkin vuoksi eläke kannattaa tarkistaa vuosittain.

Ote kolmen vuoden välein

Eläkeyhtiöiden velvollisuus on lähettää paperinen eläkeote joka kolmas vuosi. Jos palkansaaja ei halua paperista otetta, vaan haluaa pitäytyä sähköisessä tarkistuksessa, siitä voi ilmoittaa eläkeyhtiölle sähköisessä palvelussa.

Sähköinen palvelu vaatii pankkitunnukset ja jos niitä ei syystä tai toisesta ole, Suomessa asuva voi tilata työeläkeotteen puhelimitse omalta työeläkelaitokselta tai Eläketurvakeskukselta.

"Käytämme väestötietojärjestelmän virallista osoitetta eikä meillä ole lupa postittaa otetta poikkeavaan osoitteeseen muutoin kuin hakijan kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä", Pirjo Koponen ETK:sta sanoo.

Tarkka valvonta

Eläkeote on henkilökohtainen eikä esimerkiksi työnantaja voi saada sitä haltuunsa. Myöskään verottaja ei pääse kiinni eläkeotteeseen, mutta näkee tietysti eläkkeen summan sitten, kun eläke on maksussa. Sen sijaan Kela ja työttömyyskassa voivat saada eläkeotteen tiedot silloin, kun tarvitsevat jonkin etuuden, esimerkiksi vuorotteluvapaan laskemista varten karttuneet palkkatiedot.

"Laissa on tiukasti rajattu, kenellä on oikeus saada tietoja ja myös tietojen antamisen velvollisuus esimerkiksi työeläkeyhtiöille".

Laskuri arvioi tulevan eläkkeen

Työeläkeotteella on tiedot kaikista tähän mennessä eläkettä kartuttaneista ansioista. Työeläkeote ei kerro tulevaa lopullista eläkettä: mitä enemmän työvuosia on edessä, sitä enemmän eläkettä ehtii vielä kertyä.

Työeläkeyhtiöiden ja Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla on kuitenkin laskureita, joiden avulla voi arvioida tulevan eläkkeen.

"Laskuriin tarvitaan tähän asti kertynyt eläke, syntymävuosi ja palkka-arvio. Eläkettä karttuu pääasiallisesti 1,5 % ansioista, 53-62 -vuotiailla 1,7 %.

Eläkeikä voi muuttua

Moni tuskailee, mahtavatko eläkevarat riittää aikanaan nyt nuoren työntekijäpolven eläkkeisiin. Pirjo Koponen sanoo, että kyllä ne riittävät, mutta muutoksia eläkekarttumaan ja eläkeikään saattaa tulevaisuudessakin tulla.

"Työeläkejärjestelmä on ollut voimassa 1960-luvulta saakka ja toiminut luvatusti. Väestökehitys, elinajan odote, työvoiman määrä suhteessa eläkeläisiin, työperäinen maahanmuutto ja muun muassa sijoitustuotot vaikuttavat eläkejärjestelmään. Niinpä erilaisia vaikuttavia tekijöitä seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa järjestelmään saatetaan tehdä muutoksia. Eläketurva on kuitenkin tarkkaan säädetty ja muutokset vaativat aina eri osapuolten, kuten sosiaali- ja terveysministeriön, työeläkejärjestelmän ja työmarkkinaosapuolten huomioimisen".

 Leena Seretin

Hyviä työkaluja

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.