veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Miksi itsensä työllistäjä maksaa enemmän eläkemaksua?

Miksi itsensä työllistäjä maksaa enemmän eläkemaksua?
14.8.2014

Alle 53-vuotiaan yrittäjän työeläkemaksu on 23,3 prosenttia YEL-työtulosta. Toisen palveluksessa olevan samanikäisen työntekijän työeläkemaksu on 23,6 prosenttia työtulosta. Kaikki yrittäjät, myös yksin itsensä työllistävät, maksavat koko työeläkemaksun itse. Työntekijät maksavat työeläkemaksustaan 5,55 prosenttia ja heidän työnantajansa maksaa 17,75 prosenttia. 

Miksi itsensä työllistäjän YEL-maksu on neljä kertaa suurempi kuin työntekijän maksama työeläkemaksu, vaikka työntekijällä on säännölliset palkkatulot ja palkalliset lomat, Eläketurvakeskuksen lakimies Anniina Alaluusua-Listola?

”Yrittäjällä ei ole työnantajaa, joka maksaisi osan maksusta. Työn teettäjää laskuttaessaan hän toki huomioi tämän.

Yrittäjän ja työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosentti on lähtökohtaisesti sama. Työntekijän ja yrittäjän eläke-etuudet ovat myös samat. Lisäksi yrittäjä saa neljä ensimmäistä vuotta 22 prosenttia alennusta työeläkevakuutusmaksuunsa. Tällaista ei ole työntekijöillä.”

Miten YEL-maksu määritellään?

"YEL-työtuloksi määritellään summa, jonka yrittäjä maksaisi sijaiselleen, joka on palkattu tekemään hänen työtään vastaavaa työtä. Yrittäjä ei siis maksa YEL-maksua yrityksensä tuloksesta."

Onko YEL-maksut aina maksettava, vaikka yritystoiminta olisi tappiollista?

 ” Kyllä. YEL-maksussa on kuitenkin joustomahdollisuus eli sitä voi joustaa ylös- tai alaspäin yritystoiminnan tilanteen mukaan."

Suurin mahdollinen YEL-maksujen jousto alaspäin on 20 prosenttia. Lisäksi alarajana on YEL-työtulon alaraja 7 430,59 euroa, josta eläkemaksu on 1 731,33 euroa kalenterivuodessa.

Mistä tietää, onko esimerkiksi freelancer työntekijä vai yrittäjä?

"Työeläkelait eivät tunne käsitteitä freelancer ja ammatinharjoittaja. Freelancer voi tehdä työtä samanaikaisesti sekä työntekijänä että yrittäjänä. Ratkaisevaa on, vastaako työn sisältö eläkelakien määritelmää työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta. Epäselvissä tapauksissa asiaa voi kysyä eläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta."

Onko itsensä työllistäjän eläketurvaan ehdotettu parannuksia?

"Sosiaali- ja terveysministeriön viime vuonna asiaa pohtinut työryhmä ehdotti, että toimeksianto- tai konsulttisopimukseen perustuva työ kartuttaisi jatkossa työntekijän eläkelain mukaista eläkettä silloin, kun työntekijällä ei ole YEL-vakuutusta. Tämä ehdotus ei ollut yksimielinen."

 Satu Alavalkama 

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.