veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Sen seitsemän tapaa säästää eläkettä – mikä sopii juuri minulle?

Susanna ja Seija Miekk-oja-Järvinen
Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen

50+ talous 

Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen ovat pankkitaustaisia säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijoita, jotka keskittyvät keski-iän ja sen jälkeiseen taloudelliseen hyvinvointiin. Seuraa Twitterissä @SMiekkoja

Samaan aamupäivään osui kaksi tapaamista, joissa tuttavani, molemmat yli viisikymppisiä tuoreita yrittäjiä, kuvasivat uusia työportfolioitaan. Mietimme tapaamisissa, löytyykö yritystemme välille synergiaetuja, täydentävätkö niiden palvelut toisiaan. Ja löytyihän niitä.

Itselläni yrittäjyys on kestänyt kaksi vuotta ja innostus sen kuin vain kasvaa – saan oppia uutta ja hyödyntää jo oppimaani. Sama säteili kohtaamistani yrittäjistä. Perinteinen yhden työnantajan malli on jo nyt muuttunut

Moni tulee olemaan vastuussa omasta eläkkeestään, ainakin osin. Aiemman elämän pitkä työrupeama, josta on kertynyt lakisääteistä eläkettä, vaatii viimeistään nyt rinnalleen repullisen eläkesäästöjä, joita kannattaa eri tavoin kerryttää. Varsinkin yrittäjille, joilla pakollinen eläkesäästäminen on usein alimitoitettu, aihe on tärkeä.

Olennaista on, että säästämisen muoto on sellainen, että säästöt ovat helposti otettavissa mukaan elämän matkalle, mikäli työ muuttuu. Lisäksi on hyvä, jos säästöistä osa kelpaa vakuudeksi, jos niitä tulee tarve lainata – varsinkin tuoreelle yrittäjälle osuu usein hetkellinen rahantarve tilanteessa, joissa säästöjä ei kannata lähteä myymään. 

Usea viisikymppinen on jo nähnyt eri eläkesäästämiseen malleja ja osallistunutkin niihin. Eläkevakuutuksen uusmyynti loppui, kun siihen liittyvä veroetu lopetettiin. Pitkäaikaissopimus (PS-sopimus) unohdettiin, kun ikä, jolloin siitä pystyi irrottamaan varojaan, nousi lähes 70 vuoteen, vaikka tosielämässä silloin niitä varoja vasta tarvitsee. 

Miten eri malleista löytää itselleni paras? Yksilöinä emme istu kaavaan. Sopivan mallin löytäminen lähtee siitä, miten suhtaudumme sijoittamiseen, haluammeko avaimet käteen ratkaisun vai toimia aktiivisesti itse.

Ratkaisumahdollisuudet riippuvat myös siitä, työllistätkö itse itsesi, tarjoaako työnantaja eläketurvaa osana palkitsemismallia ja onko työnantajalla henkilöstörahasto. Tapoja on hyvä olla samanaikaisesti monta – koko repullinen.

HUOM! Liikuttele taulukkoa kännykän tai tabletin näytöllä sormella vasemmalta oikealle, näet koko taulukon.

  Osakesäästötili PS-sopimus Eläkevakuutus
Kenelle sopii? Aktiiviselle osake- sijoittajalle, joka on valmis itse rakentamaan osakekorin. Sekä omatoimiselle että valmista sijoitusratkaisua arvostavalle. Osakkeet, Etf:t, rahastot -helppoa ja vaivatonta sijoitusratkaisua  hakevalle sekä aktiiviselle rahastokaupankävijälle -uusmyynti rajoitettu
Maksimisijoitus 50 000 e Ei kattoa Ei kattoa
Maksimisijoitus, josta verovähennys Ei verovähennysoikeutta. 5 000 e/vuosi 5 000 e//vuosi
Säästöjen purku Ei rajoituksia.

- ennen 2013 avatut
65–68 vuotiaana
- 2013 avatut 68–70 vuotiaana
- nostoaika minimissään 10 vuotta

- Riippuu vakuutuksen ottamisajankohdasta.
- Tarkista palveluntarjoajalta.
- Eri aikoina tehdyillä maksuilla voi olla eri ehdot.
- Säästöjen purkuaika minimi 2 vuotta.

Sijoitusvaihtoehdot Kaikki osakkeet, rahatili. ETA-alueella noteeratut rahastot, ETF:t ja globaalit osakkeet. Palveluntarjoajan rahastovalikoima.
Ikärajoitteet Ei rajoituksia. 18 vuodesta eteenpäin verovähennysoikeus. 18 vuodesta eteenpäin verovähennysoikeus.
Kuorikustannus (lisänä muut kustannukset, jotka kannattaa selvittää) Tarkista palveluntarjoajalta. Tarkista palveluntarjoajalta. Vakuutuskuorella kustannus, mahdollisia volyymialennuksia
Verovähennysoikeus ja verohyöty

- Ei verovähennys-oikeutta.
- Verojen myöhentäminen: sijoituskohteita vaihdettaessa ei verotusta
- Tuotto pääomatuloa, ei hankintameno-olettamaa. - Tappio on vähennettävissä vasta tiliä lopetettaessa. 
- Kotimaiset osingot ei ennakonpidätystä, kv- osakkeista lähdevero.

- Verovähennysoikeus
- Verojen myöhentäminen: sijoituskohteita vaihdettaessa ei verotusta.
- Koko nostettava pääoma ja tuotto pääomatuloveron laista.
- Kotimaista osingoista ei ennakonpidätystä, kv. osakkeista on
- Verovähennysoikeus
- Verojen myöhentäminen: sopimuksen sisällä tapahtuvien kauppojen synnyttämästä luovutusvoitosta ei veroja.
Koko nostettava pääoma ja tuotto joko pääomatuloa tai ansiotuloa riippuen sopimuksen tekoajankohdasta.

HUOM! Liikuttele taulukkoa kännykän tai tabletin näytöllä sormella vasemmalta oikealle, näet koko taulukon.

UNOHDA ELÄKESÄÄSTÖSI – ÄLÄ SEURAA NIIDEN KEHITYSTÄ

Ymmärrys siitä, että eläkesäästöt ovat erilaista rahaa kuin muu varallisuus, on hyvä lähtökohta parhaan säästämismuodon valinnalle. Eläkesäästöihin ei säästövuosien aikana kannata koskea muutoin kuin varojen kerryttämisen ja hoitamisen mielessä.

Eläkesäästöjen purkaminen alkaa aikaisintaan silloin, kun siirtyy pois aktiivityöelämästä. Tämä ”koskemattomuus” luo lisätuoton mahdollisuuden, sillä huonommin käteiseksi muutettaville sijoituskohteille voi asettaa korkeamman tuottovaateen.

Kun pakotat itsesi unohtamaan nämä säästöt, vältät päivittäisen arvonvaihtelun seuraamisen ja paniikkimyynnit sekä uskallat ottaa korkeampaa riskiä eli painottaa enemmän osakkeita, jotka tuottavat muita sijoituskohteita paremmin pitkällä aikavälillä. Eläkesäästämisen välttämättömyys korostuu yrittäjällä, mikä helposti unohtuu itselliseksi siirryttäessä. 

Vuoden 2020 alusta sijoittajien käyttöön tulevan osakesäästötilin puolesta puhuu se, että sijoitukset kohdistuvat puhtaasti osakkeisiin, jolloin ei ole pelkoa, että osakepaino olisi liian pieni. Jos kuitenkin varat ovat väliaikaiseesti tilisijoituksena,  osakesäätötilillä rahana olevat varat nauttivat talletussuojaa.

PÄÄTÄ, HALUATKO MAKSAA VEROT NYT VAI MYÖHEMMIN

Kaiken säästämisen voi nähdä lisätulon kerryttämisenä eläkeaikaan. Yleisintä on sijoittaminen osakkeisiin ja sijoitusasuntoon sekä jatkuva rahastosäästäminen. Näiden säästämistapojen etu, mutta samalla vaara, on suhteellisen helppo käteiseksi muutettavuus. Tämänkään vuoksi niitä ei tavallisesti nähdä eläkesäästämisenä.

Varsinaiseen eläkesäästämiseen sen eri muodoissa liittyy yhteiskunnan verotusetuina antama tuki, toisaalta verotuksen myöhentämisen (”sijoituskuori”) ja toisaalta verovähennysoikeuden kautta: 

Verotuksen myöhentäminen:

Säästämissopimuksen sisällä sijoitusten vaihdosta eli myynnistä syntyvästä luovutusvoitosta ei peritä veroa missään eläkesäästämismallissa. Tämä mahdollistaa sen, että säästämissopimuksen sisällä pystyt sijoittamaan myös veron osuuden, saat ”ilmaista lainaa” valtiolta ja ”korkoa korolle”.

Tämä etu liittyy niin eläkevakuutuksiin, PS-sopimuksiin kuin henkilöstörahastoihinkin. Toisaalta sama pätee osakesäästötiliin ja myös kaikkiin rahastosijoituksiin varsinaisen eläkesäästämisen ulkopuolella.

Verovähennysoikeus:

Saat vähentää eläkevakuutukseen tai ps-tilille sijoittamasi summan pääomatulosta. Vähennys on enintään 5 000 euroa vuodessa (tai 2 500 euroa vuodessa, mikäli myös työnantajasi on verovuonna maksanut sinulle ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja).

Ellei sinulla ole pääomatuloja riittävästi, vähennetään 30 % pääomatuloista vähentämättä jääneistä maksuista ns. ylimääräisenä alijäämähyvityksenä ansiotulon veroista. Tilanteen voi nähdä yksinkertaistetusti siten, että sijoitusta tehdessäsi yhteiskunta maksaa puolestasi 30 % sijoituksesta. 

Verotuksen toteutuminen

Eläke verotetaan pääomatulona, jos vakuutus on otettu 6.5.2004 tai sen jälkeen. Aikaisemmin tehtyjen eläkevakuutusten perusteella maksettu eläke on ansiotuloa, jos se maksetaan ansiotulosta vähennettyjen vakuutusmaksujen ja niiden tuoton perusteella. Muilta osin eläke on pääomatuloa.  

HYÖDYNNÄ TYÖNANTAJASI TARJOAMA ELÄKE-ETU JA HENKILÖSTÖRAHASTOJÄSENYYS

Syntyvyyden lasku asettaa paineita. Työeläke tarvitsee täydentäviä ratkaisuja joko yksityisesti tai työnantajan kautta. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa ei ole maksun ja etuuden vastaavuuden periaatetta (kun minä laitan euron säästöön, niin laittaa työantajakin), muulloin kuin yrityskohtaisissa järjestelyissä ja eläkevakuutuksessa.

Jos sinulla on tällainen etuus käytettävissä, niin hyödynnä se täysmääräisesti. Mutta ota selvää:

  • Mihin sijoituskohteeseen ne voivat sijoittaa?
  • Voitko itse vaikuttaa sijoituskohteiden valintaan?
  • Mikä on sijoituskohteiden ja täten koko edun kustannusrakenne? 

Niillä yrityksillä, joilla on henkilöstörahasto, työnantaja ohjaa osan yhtiön tuloksesta henkilöstörahastoon. Osaan henkilöstörahastoista voi työntekijä siirtää myös bonuksensa. Se on järkevää, koska henkilöstörahastoon sijoitettu summa verotetaan tulona vasta varoja nostettaessa ja silloinkin siitä on veronalaista ansiotuloa 80 % ja loppuosa verovapaata.

Henkilöstörahastot nauttivat erityistä verokohtelua. Niihin sijoittamista voi pitää eläkesäästämisenä, säästöihin ei kannata koskea. Mikäli lähtee yrityksestä, niin rahastosta on helppo saada säästöt lunastetuksi. 

Osaajista on kasvava pula, hyödynnä sitä. Kysy työpaikkaa valitessasi onko yrityksessä henkilöstörahasto, jonka kautta voit vaikuttaa ja vaurastua sekä onko sinulla mahdollisuus päästä mukaan eläkejärjestelyihin.

Mikäli pääset mukaan eläkejärjestelyyn, tavoittele sitä, että sopimus on oikeuksineen ja velvollisuuksineen siirrettävissä myös mahdolliselle uudelle työnantajalle. Ja että, jos siirryt toisen työnantajan palvelukseen, niin voit jatkaa maksujen jatkamista.

VUODENVAIHDE ON LAHJOITTAMISEN AIKAA

Osakesäästötili tai PS-sopimus, johon sitoudut lahjoittamaan resurssiesi mukaisen summan verran, voi olla kimmoke johonkin suurempaan. Kun lahjaan lisää ehdon, että lahjansaaja osallistuu säästämiseen myös itse, rahan arvo tulee tutuksi.

Olen ajoittain laittanut joulupakettiin läheisille työikäisille PS-sopimuksen, johon tehtävää sijoitusta varten voi kolmen vuoden väliajoin lahjoittaa ilman veroseurauksia 4 999 euroa.

Kyseessä on rahalahja ja lahjansaaja voi vähentää PS-sopimukseen tekemänsä sijoituksen verotuksessaan. Eivätpä mene rahat turhuuksiin ja kertyvästä lisäeläkkeestä voi lahjansaajalle olla paljon iloa. 

Itselleni lahjoitan osakesäästötilin säästöporsaaksi ja valitsen sijoituksiksi kestäviä yhtiöitä. Kun nostan sieltä osinkoja vastaavan summan, siitä verotetaan tuottona vain koko tilin suhteellista tuottoa vastaava osuus.

Loppu saa aikanaan siirtyä perintönä. En hätäile osakesäästötilin avaamisessa, ne eivät ”lopu”, kuuntelen ensin kaikkia palveluntarjoajia, jotta saan parhaan hinnan ja lisäarvopalvelut. Varsinainen rahojen siirto on mahdollista tehdä vasta 2020.

Iloista joulunodotusta!

Susanna Miekk-oja ja Seija Järvinen

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan kuusi ynnä seitsemän?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit