veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Vainajalla oli velkoja – miten velat vaikuttavat perintöveroon?

Vainajalla oli velkoja – miten velat vaikuttavat perintöveroon?
10.5.2021

Vainajalla oli erilaisia velkoja ja joistakin laskuja on maksamatta. Miten velat vaikuttavat perintöveroon? Onko velan kohteella – esim. maa-alue, kiinteistö, verovelka, talousvelka – merkitystä?

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Kaikki vainajalta jääneet velat ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia perintöverotuksessa kuolinpesän omaisuuden arvosta. Velka pienentää verotettavaa perintöä

Velan tulee olla olemassa ja maksamatta perinnönjättäjän kuolinhetkellä, jotta se on vähennyskelpoinen. Velan erääntymisellä ei ole merkitystä.

Tyypillisiä perukirjaan merkittäviä vainajan velkoja ovat esimerkiksi puhelinlaskut, sähkölaskut, sairaanhoidosta ja kotihoidosta aiheutuneet kulut, pankkilaina sekä verovelat, jotka kohdistuvat vainajan elinaikana saamiin tuloihin. Nämä velat voidaan vähentää vainajan elinajalta.

Vähennyskelpoisia ovat myös vainajan vuokravelka ja vuokra asunnon irtisanomisajalta, kun asunto irtisanotaan.

Vainajan omistusasuntoon liittyvät kulut kuolinpäivän jälkeen ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia. Esimerkiksi kuolinkuukauden hoitovastike on normaalisti vähennyskelpoinen, mutta sen jälkeiset kuukaudet eivät enää ole.

Myös vainajan kiinteistöverovelan voi vähentää. Jos esimerkiksi verovelan tarkka summa ei ole tiedossa, tehdään perukirjaan arvioitua verovelkaa koskeva varauma. Sama koskee muitakin velkoja.

Myös vainajan kuoleman jälkeen syntyneet laissa tarkoitetut kuolinpesän kohtuulliset velat ovat vähennyskelpoisia perintöverotuksessa. Tällaisia velkoja ovat esimerkiksi kaikki hautauksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut, hautakiven hankintakulut, muistotilaisuus, suruliputus, kuolin- ja kiitosilmoituksesta aiheutuneet kulut, hautajaisten järjestämisestä syntyneet kulut, kuten puhelin-, postitus- ym. kulut sekä perunkirjoituksesta aiheutuneet kustannukset.

Perinnönjakoon liittyvät kulut tai perillisen perintövero eivät ole vähennyskelpoisia perintöverotuksessa. Perinnönjättäjän takausta ei liioin huomioida velkana, ellei perinnönjättäjälle ole syntynyt siihen liittyvää maksuvelvollisuutta.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti